Kommunal vård

Mångfasetterad utvecklingsplattform i kommuner

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Johan Marklund
Elisa Reinikainen, sektionschef för hälso- och sjukvårdsorganisationen i Huddinge kommun. Foto: Johan Marklund
Elisa Reinikainen, sektionschef för hälso- och sjukvårdsorganisationen i Huddinge kommun. Foto: Johan Marklund

I kommunal hälso- och sjukvård står sjuksköterskor för den högsta medicinska kompetensen. Att handleda och leda omvårdnadspersonal samt att koordinera hälso- och sjukvården i samverkan med andra yrkesgrupper hör till sjuksköterskans viktigaste uppgifter.

För sjuksköterskor som trivs med att utveckla verksamheten och leda andra kan den kommunala hälso- och sjukvården erbjuda många utvecklingsvägar.
– Sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård har ofta större ansvar för vården jämfört med exempelvis slutenvården där det finns läkare i nära anslutning till avdelningar. För sjuksköterskor som vill arbeta i kommunala verksamheter är den pedagogiska kompetensen av stor vikt, liksom handledarkompetensen. Att skapa relationer till patienter och anhöriga är en annan betydelsefull del av yrkesrollen, säger Elisa Reinikainen, sektionschef för hälso- och sjukvårdsorganisationen i Huddinge kommun. Hon är specialistsjuksköterska med inriktning mot demensvård och vård av äldre. Hon forskar även på den kommunala hälso- och sjukvårdens ledning samt rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska.

”Att skapa relationer till patienter och anhöriga är en betydelsefull del av yrkesrollen.”

Ansvarsfull och viktig roll
I den kommunala hälso- och sjukvården vårdas en mycket heterogen patientgrupp, vilket ställer krav på en bred omvårdnadskompetens. Att göra vårdplaner, bedöma olika hälso- och sjukdomstillstånd, göra riskbedömningar och att ansvara för det hälsoförebyggande arbetet hör också till sjuksköterskans uppgifter i den kommunala hälso- och sjukvården. Även läkemedelshantering ingår.
– Sjuksköterskerollen i den kommunala hälso- och sjukvården innebär ett stort ansvar, vilket kan uppfattas som lite skrämmande. Samtidigt erbjuder många kommuner gedigna introduktioner och kontinuerlig kompetensutveckling. För många sjuksköterskor är arbetet där utvecklande på många sätt, säger Elisa Reinikainen.

Mer avancerad sjukvård
Eftersom den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten är bred erbjuds även många utvecklingsvägar. Sjuksköterskor kan välja att arbeta på korttidsavdelning, särskilt boende med inriktning på somatik, demens eller funktionshinderområdet. De kan även ägna sig åt verksamhetsutveckling, ta sig an olika ansvarsområden eller satsa på en chefskarriär. I framtidens goda och nära vård väntas allt mer avancerad sjukvård att bedrivas i kommunal regi, vilket förstås ökar behovet av erfarna och välutbildade sjuksköterskor.
– Sjuksköterskor som är nyfikna och utvecklingsbenägna är attraktiva för kommunerna. Yrkeserfarenhet inom funktionshinder, äldreomsorg eller socialpsykiatri värdesätts, liksom självklart även specialistutbildningar, främst inom psykiatri, vård av äldre, demensvård och primärvård, säger Elisa Reinikainen.