Presentation
Region Kronoberg Infektionskliniken Kronoberg

Kliniken som präglas av stor variation och ett lärande utan slut

Publicerad 10 april 2024
Foto: Jonas Ljungdahl
Ann-Louise Breider, Frida Karlsson och Åsa Karlsson, sjuksköterskor vid Infektionskliniken, Centrallasarettet i Växjö. Foto: Jonas Ljungdahl
Ann-Louise Breider, Frida Karlsson och Åsa Karlsson, sjuksköterskor vid Infektionskliniken, Centrallasarettet i Växjö. Foto: Jonas Ljungdahl

– Bland det bästa med jobbet är att följa patienterna hela vägen från att de är svårt sjuka till hemskrivning. Att bidra till att svårt sjuka människor blir återställda ger en fantastisk känsla, säger Åsa Karlsson, sjuksköterska och avdelningschef vid Infektionskliniken, Centrallasarettet i Växjö.

På Infektionskliniken vid Centrallasarettet i Växjö vårdas patienter med olika infektioner, där vårdtiderna varierar från några enstaka dagar till veckor och ibland månader.
– Här finns hela spannet från lugna till akuta förlopp, säger Ann-Louise Breider, som började på avdelningen direkt efter sin sjuksköterskeexamen. Sedan dess har det gått mer än 30 år, och idag varvar hon sin tid mellan arbetet på avdelningen med ansvaret för klinikens mottagning. Att det blivit så många år i samma verksamhet, säger hon, beror på den stora variationen.
– Förutom att vi tar hand om många olika sjukdomar hos patienter i många olika åldrar är verksamheten i mångt och mycket en spegling av samhället. Under coronapandemin var det vi på infektionskliniken som stod i händelsernas centrum. Det var oerhört tufft och vi var tvungna att lära oss mycket nytt på kort tid. Men med facit i hand innebar den tiden även en stor kompetensutveckling, både för mig som enskild sjuksköterska och för verksamheten i stort.
Åsa Karlsson, som kan se tillbaka på drygt 20 år i verksamheten och är avdelningschef på kliniken, nickar instämmande.
– Vi märker verkligen av vad som händer utanför sjukhuset, är det influensatider eller vinterkräksjuka i samhället så ser vi det på avdelningen. Vi som har jobbat länge kan även se forskningsframsteg avspegla sig i verksamheten.

Bra start
Frida Karlsson tillhör de mer nyutexaminerade sjuksköterskorna på kliniken.
– Jag blev färdig med utbildningen i januari förra året och började direkt här på infektionskliniken som jag hade hört mycket gott om.
Det är ett val som hon inte har ångrat en sekund.
– Det är verkligen en jättebra avdelning att vara ny på eftersom man snabbt får både mycket och bred kunskap. Här finns också ett gott samarbete med läkarna, vilket är betydelsefullt. Det är tryggt att läkarna finns nära.
– I början hade jag alltid en erfaren sjuksköterska vid min sida som lotsade mig in i yrkesrollen på ett tryggt sätt.
Åsa Karlsson påpekar att variationen i diagnoser och det breda patientklientelet gör att nya sjuksköterskor snabbt utvecklar en klinisk blick.
– Verksamheten erbjuder även formella karriärvägar som specialistutbildning, kurser i infektionssjukvård och kollegialt lärande. Vi har dessutom internutbildningar med fokus på olika infektionssjukdomar som läkarna håller i. Min tanke är att vi ska utöka den formen av kompetensutbyte ännu mer.

Rätt plats
På frågan om de tre kollegorna kan rekommendera andra sjuksköterskor att börja på infektionskliniken kommer svaren snabbt.
– Ja absolut! Först och främst för att det är en så bred specialitet och att arbetet präglas av ett jättebra teamarbete och fantastiska kollegor. Här hjälps vi åt, säger Frida.
Hon får medhåll av Ann-Louise.
– Det är en bra avdelning att börja på eftersom du direkt får arbeta med det som utgör baskunskaperna i jobbet, som att sätta nålar, till exempel. I takt med att kompetens och erfarenhet ökar, ökar även ansvaret och då är det skönt att känna sig trygg med de grundläggande tekniska färdigheterna.
En stor fördel med jobbet på infektionskliniken, säger Åsa, är att så konkret se resultatet av vårdarbetet i form av att skriva ut förbättrade och ibland helt friska patienter.
– Om man är ute efter ett roligt jobb där lärandet aldrig tar slut och arbetstillfredsställelsen är stor, är vår klinik rätt plats att vara på. Det finns många goda anledningar till att stanna mer än 20 år på ett och samma ställe.

Infektionskliniken – Region Kronoberg

Infektionskliniken Kronoberg bedömer och behandlar infektionssjukdomar, och bedriver specialiserad resemedicinsk verksamhet i Kronoberg. Kliniken utför även konsultverksamhet på lasaretten i Växjö och Ljungby.

Infektionskliniken har 50–60 medarbetare och består av:

  • Infektionsmottagningen
  • Infektionsavdelning 17
  • Resemedicinska mottagningen
  • Sprututbytesmottagning

regionkronoberg.se