Etikettarkiv: Akutmottagning

Jobba i en Dynamisk miljö

Anette Buhr, vårdenhetschef, Emelie Lundin, sjuksköterska, Helen Dalene, sjuksköterska och Sara Nyman, vårdenhetschef på akutmottagningen vid Norra Älvsborgs Länssjukhus. Foto: Sebastian Lamotte
Anette Buhr, vårdenhetschef, Emelie Lundin, sjuksköterska, Helen Dalene, sjuksköterska och Sara Nyman, vårdenhetschef på akutmottagningen vid Norra Älvsborgs Länssjukhus. Foto: Sebastian Lamotte

– Om man vill jobba i en dynamisk miljö med goda utvecklingsmöjligheter och trivs med tvärprofessionellt teamarbete är akutmottagningen vid Norra Älvsborgs Länssjukhus helt rätt plats, säger Helen Dalene, som är inne på sitt sjätte år som sjuksköterska inom NU-sjukvården.

Helen Dalene tog sin sjuksköterskeexamen 2004 och har arbetat på akuten på NÄL sedan 2014. Sedan dess har det hänt en hel del. De gånga åren har i kraft av både interna utbildningar och tillgång till extern fortbildning inneburit en stadig yrkesmässig utveckling. Idag är hon förutom specialistsjuksköterska i akutmedicin även traumaansvarig sjuksköterska och instruktör i TNCC.
– Jag sökte mig hit för att jag visste att det är en stor klinik och tycker om att jobba med akutsjukvård. Att jag blivit kvar beror mycket på de goda utvecklingsmöjligheterna och verksamhetens bredd, det finns ständigt något nytt att lära.
Hon får medhåll av kollegan Emelie Lundin som var nyutexaminerad sjuksköterska när hon började på mottagningen för fyra år sedan.
– Jag gjorde praktik på avdelningen i tre veckor, stormtrivdes och sökte mig hit efter avslutade studier. Här möter jag patienter i alla åldrar och ett brett spektrum av olika sjukdomstillstånd. Det finns enormt mycket att lära sig vilket jag tycker är en av de stora tjusningarna med akutsjukvård.
Att vara oerfaren sjuksköterska och börja på akuten kan låta tufft men Emelie menar att det är personbundet.
– Du lär dig under tiden, men det kan vara bra att tänka över sin egen stresstålighet. Man vet aldrig riktigt vad som väntar och ibland kan det vara hektiskt att arbeta på akuten. Vi var sex nya sjuksköterskor som började här samtidigt och fyra av oss är fortfarande kvar. För mig har det fungerat jättebra.

Akutmottagningen söker sjuksköterska! Klicka här för mer information och ansök

Satsningar
Sara Nyman, vårdenhetschef, berättar att man under senare år gjort en rad olika insatser för att ge nya medarbetare en god start i verksamheten.
– Västra Götalandsregionen har satsat extra pengar på akutvårdskedjan, där NU-sjukvården bland annat har använt pengarna till att införa akutläkare. Tidigare hade läkarna som jobbade här sin egentliga hemvist på någon annan klinik. Nu har vi egna läkare vilket skapar större trygghet hos sjuksköterskorna och undersköterskorna på enheten.
En annan åtgärd är att verksamheten byggt upp checklistor där rutiner och procedurer för olika situationer finns beskrivna.
– Det har fallit väl ut och fungerar som stort stöd i arbetet. Det går inte att ta in allting när man är ny och går bredvid, alla situationer som en sjuksköterska kan ställas inför uppkommer inte vid upplärningen. Checklistorna gör att man både som ny och erfaren sjuksköterska har lättillgänglig information om hur man ska hantera olika saker.

Mentorskap
Mentorskap för nya medarbetare är ett ytterligare sätt att trygga starten för nya sjuksköterskor.
– Det började i mindre skala för drygt ett år sedan och är under utveckling. En målbild är att man som ny sjuksköterska ska en tydlig plan för karriär, en gedigen introduktion samt ett mentorskap i minst ett års tid. Huvudsyftet är att ge alla medarbetare rätt förutsättningar till att finna sig tillrätta och landa i sköterskerollen hos oss, säger Anette Buhr, vårdenhetschef.
Helen flikar in att arbetet i akuta situationer är standardiserat.
– När traumalarmet går har varje personalkategori sin roll vilket ger trygghet i stressiga situationer. Detta är något vi övar regelbundet.
Verksamheten har även långt gångna planer på att utarbeta en tydligare karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor.
– De ska självklart ges tid att landa i sin nya yrkesroll, men eftersom vi har så stor och bred akutmottagning vill vi att det ska bli tydligt vad våra sjuksköterskor kan förvänta sig vad gäller fortbildning. Alla är vi olika och behöver olika mycket tid för att landa i en ny yrkesroll. Därför är det viktigt att ta i beaktande att alla inte kan gå samma väg för att nå samma resultat, fastslår Sara.

Akutmottagningen söker sjuksköterska! Klicka här för mer information och ansök

Akutmottagningen Norra Älvsborg, NU-sjukvården

NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagnings-område omfattar 280000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård.

www.nusjukvarden.se
www.vgregion.se

Stor satsning på akuten i Nyköping

Innocenti Lemessov, ST-läkare, Åsa Björklund, enhetschef, Linda Sharples, sjuksköterska, Cecilia Hjalmarsson, sjuksköterska och Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska i akutsjukvård. Foto: Marie Linderholm
Innocenti Lemessov, ST-läkare, Åsa Björklund, enhetschef, Linda Sharples, sjuksköterska, Cecilia Hjalmarsson, sjuksköterska och Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska i akutsjukvård. Foto: Marie Linderholm

Nu sker en kraftfull satsning på att förstärka kompetensen på akutmottagningen på Nyköpings lasarett. Starkt fokus på utbildning, kompetensutveckling och förbättringsarbete ger dig som är sjuksköterska nya karriärmöjligheter i en dynamisk och omväxlande miljö.

– Detta är ett led i en riktad satsning på akutsjukvården i hela Sörmland. Akutsjukvården är inne i en positiv trend och som sjuksköterska på akutmottagningen i Nyköping blir man en del av den här utvecklingen och kan ytterligare förstärka och påverka den, berättar verksamhetschef Karin Svalgård.
Utbildning och kompetensutveckling är centrala inslag i satsningen och exempelvis kan man läsa till specialistsjuksköterska på betald arbetstid, på hel- eller halvfart. Det har Cecilia Hjalmarsson, som blev färdig sjuksköterska för två år sedan, nappat på och hon har precis börjat läsa till specialistsjuksköterska i akutsjukvård.
–Jag kände direkt att jag hade hamnat rätt här och detta är en väldigt bra möjlighet att ytterligare höja min kompetens och bli ännu säkrare och tryggare i min yrkesroll, menar hon.
Kliniken tittar hela tiden på möjligheterna till nya tjänster för sjuksköterskor och lyssnar på personalens synpunkter och idéer. Det kan exempelvis handla om att ha utbildningsansvar, jobba med verksamhetsutveckling eller vara barnansvarig.
–Just nu har vi fokus på barnomhändertagande och söker en sjuksköterska som kommer att ha särskilt ansvar i vår utveckling av omhändertagande av akuta barn, både på vår akutmottagning och på våra nyinrättade barnobservationsplatser. Vi rekryterar även för att förstärka bemanningen av sjuksköterskor hela dygnet, berättar Karin.

Förbättringsarbete
Det finns även ett starkt fokus på utbildning i den dagliga verksamheten, med föreläsningar och övningar i olika teman och ämnen. Det kan gälla allt från katastrofmedicin till yrsel, hjärtsvikt och dokumentation. Eftersom akutvården spänner över alla patientkategorier sker utbildning i nära samarbete med andra kliniker. Varje månad hålls också arbetsplatsträffar med samtlig personal, för att diskutera förbättringsarbete och andra viktiga frågor.
Just förbättringsarbete löper som en röd tråd genom verksamheten. Det sker kontinuerligt och strukturerat, bland annat genom diskussioner om aktuella patientfall varje morgon och veckovisa förbättringsmöten, där alla medarbetare är delaktiga och kan komma med förslag.
– Det finns en stark drivkraft att skapa en bra och patientsäker arbetsmiljö. Vi diskuterar oss fram till förändringar och förbättringar och kör sedan testperioder för att se hur det fungerar. Alla är väldigt positiva till att hitta nya arbetssätt och lära sig nytt, säger Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska i akutsjukvård.
Hon får medhåll av enhetschef Åsa Björklund.
– Forskning visar att framgångsrika arbetsplatser är de som vågar testa nytt och där medarbetarna är delaktiga. Detta är något som vi verkligen vill ta fasta på och förbättringsarbete har blivit en helt naturlig och integrerad del av allt arbete på akutkliniken, säger hon.

Linudden i Nyköping. Foto: Marie Linderholm
Linudden i Nyköping. Foto: Marie Linderholm

Högt i tak
För nya sjuksköterskor har akutkliniken på Nyköpings lasarett ett introduktionsprogram, som sker i dialog med den nya sjuksköterskan. Under introduktionsperioden har man en handledare och efter avslutad introduktion får man välja en mentor, som sedan fungerar som kontakt och bollplank under en längre period.
– Det fungerar väldigt bra. Här är högt i tak och det finns så många man kan fråga om råd. Vi arbetar i sammansvetsade, tvärprofessionella team och jag upplever att alla verkligen vill hjälpa ny personal att komma in i yrkesrollen och trivas. Vi har dessutom ett specialistprogram för läkare i akutmedicin här i Nyköping, vilket utmärker kliniken, säger Linda Sharples, som tidigare arbetade som undersköterska och är färdig sjuksköterska sedan fyra månader tillbaka.
Alla fem vill betona att just akutsjukvård är en av de mest spännande och omväxlande specialiteterna. Till akut-en kommer patienter i alla åldrar och med ett brett spektrum av olika sjukdomar och skador. Här sker snabba tempoväxlingar och det finns en ständig beredskap för omfattande olyckor och samhällskatastrofer.
– Det är enormt varierat med ständigt nya utmaningar, berättar Emelie. Det är det roligaste arbete jag har haft. Dessutom är Nyköping en fantastiskt fin stad, där det är väldigt lätt att trivas.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Akutkliniken, Nyköpings lasarett
Akutkliniken på Nyköpings lasarett är en dygnet-runt-mottagning för allvarliga, akuta tillstånd för medicin-, kirurgi- och ortopedpatienter. Jourtid behandlas även barn samt ögon- och öronpatienter. Idag sker en stor riktad satsning på akutverksamheten i Landstinget Sörmland.

www.landstingetsormland.se