Etikettarkiv: Anestesikliniken i Region Kronoberg

Anestesikliniken satsar på forskning och utveckling

När Sofia Almerud Österberg tog sin sjuksköterskeexamen för 30 år sedan var karriärmöjligheterna för sjuksköterskor begränsade. Idag finns det betydligt fler vägar att gå för de sjuksköterskor som vill utvecklas och utveckla. Ett av hennes uppdrag är att stötta de medarbetare som är nyfikna på forskning och vidareutbildning. Foto: Martina Wärenfeldt
När Sofia Almerud Österberg tog sin sjuksköterskeexamen för 30 år sedan var karriärmöjligheterna för sjuksköterskor begränsade. Idag finns det betydligt fler vägar att gå för de sjuksköterskor som vill utvecklas och utveckla. Ett av hennes uppdrag är att stötta de medarbetare som är nyfikna på forskning och vidareutbildning. Foto: Martina Wärenfeldt

För sjuksköterskor på anestesikliniken i Växjö finns det stora möjligheter att förverkliga sina karriärdrömmar. I rollen som klinisk lektor bygger Sofia Almerud Österberg broar mellan kliniken, lärosäten och forskning.

Arbetet på anestesikliniken är intensivt, spännande och lärorikt. Medarbetarna utför avancerad sjukvård och utvecklingstakten är hög. För att kompetenser ska fångas upp och ny kunskap ska få fäste har Region Kronoberg anställt en klinisk lektor med docentkompetens.
– Sjuksköterskor som söker sig till anestesikliniken ska känna att vi erbjuder någonting annat, någonting mer. Här får de stöttning och möjlighet att utvecklas som sjuksköterskor. Det ska även finnas möjlighet att utvecklas akademiskt. Alla nya specialistsjuksköterskor har en magisterexamen och den kompetensen måste vi ta vara på, säger Sofia Almerud Österberg som har arbetat i den nya rollen sedan 2019.
Som klinisk lektor fungerar Sofia som brobyggare och spindel i nätet. Tjänsten delas mellan anestesikliniken, forskningsenheten och Linnéuniversitetet. Efter 16 år i forskningsvärlden, där hon bland annat har disputerat, blivit docent och provat på att vara chef, ville hon komma närmre det kliniska arbetet.
– Jag har hela tiden strävat efter att min och andras forskning ska komma den kliniska verksamheten till gagn, säger hon.

Klicka här för att titta på ett filmklipp där jag pratar om att integrera FoUU i vardagen

Satsar på kompetensutveckling
Arbetet med att fånga upp medarbetarnas nyfikenhet på forskning och studier handlar om allt från att visa vilka möjligheter det finns för sjuksköterskor som vill studera vidare till att handleda uppsatser och bana väg för fler specialistsjuksköterskor.
Det har även tagits fram en kompetensstege för IVA-sjuksköterskor. Målet är att samtliga sjuksköterskor på anestesikliniken ska ha en tydlig bild av de möjligheter som ligger framför dem.

Forskning en del av vardagen
Som en del av klinikens forskningssatsning har ett FoUU-nätverk startats upp. FoUU är ett nätverk för forskning, utbildning och utveckling och består bland annat av huvudhandledare, synergiansvariga, aktiva i klinisk forskning och andra forskningsintresserade på kliniken.
Förutom det övergripande målet att anestesikliniken ska vara en attraktiv arbetsplats är syftet med nätverket att tillvarata forskningskompetens, fånga upp den senaste forskningen, synliggöra och samordna projekt, och starta nya utvecklingsprojekt.
– Tillsammans ska vi integrera forskning och utveckling i vardagen. Idag blir det lätt att forskning och det kliniska arbetet ligger parallellt med varandra. Jag hoppas att det här arbetet kan få fler att känna att det faktiskt är naturligt att de hänger ihop, säger Sofia.

Evidensbaserad sjukvård
Anestesikliniken i Växjö, med sina 350 medarbetare, är en stor arbetsplats. För att inte samarbetsmöjligheter och synergieffekter ska missas arbetar FoUU-nätverket med att synliggöra och samordna de spännande projekt som redan bedrivs. Ytterligare en uppgift är att fånga upp medarbetarnas egna observationer och idéer samt de avvikelser som rapporteras in.
– Det är viktigt att vi lär oss av det som händer. Avvikelserna kan leda till nya utvecklingsprojekt och förbättra vården för patienterna. På det sättet säkrar vi att vi arbetar evidensbaserat och blir en attraktiv arbetsgivare, säger Sofia.

Senaste forskningen
För att anestesikliniken ska ligga i framkant när det kommer till ny forskning är det viktigt att kunna navigera bland alla publikationer och studier. Som en del i det arbetet har en vetenskaplig ”bokcirkel”, journal club, startats. Under sina träffar läser och diskuterar deltagarna bland annat magisteruppsatser från de medarbetare på kliniken som nyligen har blivit färdiga med sina utbildningar, men också vetenskapliga artiklar.
Dessutom har två kliniska bibliotekarier knutits till forskningsnätverket. Deras roll är att bistå med omvärldsbevakning. Allt enligt devisen ”kunskap ska vara lätt att hitta”.
– Om vi har en organisation som hela tiden försöker nosa upp den senaste forskningen, de senaste rönen och nya arbetssätt kan vi ligga i framkant rent kvalitetsmässigt. Lärandet ska vara lustfyllt och enkelt. Vi gör roliga saker som stimulerar och bildar oss, med målet att få en bättre vård för våra patienter, säger Sofia.

Klicka här för att titta på ett filmklipp där jag pratar om att integrera FoUU i vardagen

Region Kronoberg – Anestesikliniken

Anestesikliniken är en länsgemensam klinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Kliniken bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet med hög personaltäthet i teknikintensiv miljö, i nära samarbete med många andra specialiteter.
Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla anestesi, operationsverksamhet, intensiv- och postoperativ vård samt en sterilteknisk enhet. I länet finns totalt 19 operationssalar, 8 IVA-platser och 37 uppvakningsplatser.

regionkronoberg.se

Stimulerande utmaningar för sjuksköterskor i Kronoberg

Emmeli Johansson, operationssjuksköterska, Elin Wiger, anestesisjuksköterska och Jessica Westerblom, intensivvårdssjukssköterska på anestesikliniken i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt
Emmeli Johansson, operationssjuksköterska, Elin Wiger, anestesisjuksköterska och Jessica Westerblom, intensivvårdssjukssköterska på anestesikliniken i Region Kronoberg. Foto: Martina Wärenfeldt

Anestesikliniken i Region Kronoberg erbjuder en spännande bredd av patienter och möjligheten att i stor utsträckning arbeta självständigt. Här fokuserar du på en patient i taget i en personlig och stöttande miljö med många utvecklingsmöjligheter.

Anestesisjuksköterskan Elin Wiger tog sin specialistexamen på våren 2016 och hon har arbetat på anestesikliniken i Växjö sedan dess. Hon visste redan innan hon påbörjade sin grundutbildning att det var anestesi hon ville jobba med och det har hon inte ångrat.
– Kombinationen av att få arbeta med både elektiv kirurgi och kritiskt sjuka patienter är väldigt stimulerande. Jag trivs med att själv kunna lägga upp min dag och vara självständig, för som anestesisjuksköterska har man ett stort ansvar. Lyckligtvis har vi ett väldigt bra team och goda samarbeten över klinikgränserna med till exempel operationsverksamheten.
Elin betonar att det är en fördel att vara på en medelstor klinik – det borgar för nära relationer samtidigt som kliniken i Växjö är stor nog för att kunna behandla de flesta patienter. På så vis förenas en familjär stämning med en stor bredd.
– Alla spelare i laget är lika viktiga och det gör att man svetsas samman. Det gäller även över professionsgränserna – vi för med oss olika kompetenser och utbytet fungerar väldigt bra. Även temporär personal brukar konstatera att vi har bra stämning och att de gärna skulle komma tillbaka.

Jobba med oss – Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Intensivvårdssjuksköterska, Anestesikliniken (Sista ansökningsdag har passerat)

Operationssjuksköterska i Växjö eller Ljungby (Sista ansökningsdag har passerat)

Anestesisjuksköterska i Växjö (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Vårdar en patient åt gången
Emmeli Johansson har varit operationssjuksköterska sedan 2017. Hon arbetade på dagkirurgiska uppvakningskliniken som allmänsjuksköterska men började snabbt längta in till operation. Genom att anestesikliniken erbjöd henne utbildningstjänst, genomförde Emmeli sin specialistutbildning på två terminer med heltidslön.
– Det är verkligen ett roligt arbete. Vi vårdar allt från de kritiskt sjuka till de som är förhållandevis friska och det ger en väldigt variation i kompetensen och vad man får uppleva. För mig är det också en stor fördel att vi vårdar en patient i taget, i synnerhet inne på operation. Det gör att jag kan ge varje patient mitt fulla fokus istället för att behöva fundera över vad jag behöver göra härnäst.
Liksom Elin betonar Emmeli vikten av ett gott teamarbete. Ibland kan det uppstå tunga situationer och då är det centralt att stötta varandra och kunna prata om det som har hänt.
– Vi känner oss bekväma med varandra och strävar efter att ha roligt ihop på jobbet, på ett respektfullt sätt. Det är en intensiv miljö och därför är det väsentligt att man är trygg och vågar tänka utanför ramarna – ibland finns det inget facit för de situationer man hamnar i och då måste man kunna improvisera och komma med lite nya idéer.

Trivs med högt tempo
Just strävan efter att tänka nytt återspeglas i den omfattande mängd förbättringsinitiativ som kontinuerligt pågår på klinikerna – exempelvis arbetsmiljöteam och grupper som riktar in sig på kvalitetsarbete – såväl som de många möjligheterna till fortbildning. Jessica Westerblom, intensivvårdssjuksköterska, trivs med det höga tempot och konstaterar att man som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen ofta trivs med lite adrenalinpåslag.
– Precis som Emmeli fick jag en utbildningstjänst med heltidslön under min studietid och blev klar 2017. Det var inte helt givet att jag skulle inrikta mig på intensivvård, men efter att ha jobbat en del på akuten kände jag att jag ville fördjupa mig och utvecklas inom området och det kan jag verkligen här. Förutom utbildningstjänsterna anordnar sjukhuset interna föreläsningar, det finns vidareutbildningar även för specialistsjuksköterskor och det finns möjlighet att gå postgraduateutbildningar eller åka på konferenser.
Kort sagt erbjuds stor variation, något Jessica uppskattar. Hon berättar att det många gånger ställs större krav när man tar hand om en sjuk intensivvårdspatient, men att utmaningen bidrar till hennes utveckling. Dessutom nyttjar kliniken en hel del medicinteknik som i sin tur bidrar till den omväxlande och intressanta miljön.
– Vi stöter på det mesta och det gör att man aldrig har tråkigt. Vi på intensivvårdsavdelningen har ju därtill de anhöriga att stötta och ta hand om, så man känner verkligen att man gör skillnad. Det är ett givande och värdefullt arbete, avslutar hon.

Anestesikliniken i Region Kronoberg

Anestesikliniken är en länsgemensam klinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Kliniken bedriver en bred och mångfacetterad verksamhet med hög personaltäthet i teknikintensiv miljö, i nära samarbete med många andra specialiteter.
Verksamheten består av anestesi, operation, intensiv- och postoperativ vård samt en sterilteknisk enhet. I länet finns totalt 19 operationssalar, 8 IVA-platser och 37 uppvakningsplatser.

Anestesikliniken Växjö
Tel: 0470-58 83 19
E-post: clv-anestesi@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se