Etikettarkiv: Avlastning

Bemanningssjuksköterskor uppskattas

Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen.
Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen.
6 av 10 sjuksköterskor anser att sjuksköterskor från bemanningsföretag kan vara värdefulla för hälso- och sjukvården. En majoritet kan även tänka sig att för ett bemanningsföretag.

– Sjuksköterskor från bemanningsföretag bidrar till en bättre arbetsmiljö genom att avlasta de anställda sjuksköterskorna i den verksamhet där de anlitas. Vår egen undersökning visar att 94 procent av bemanningssjuksköterskorna känner sig uppskattade när de kommer till en arbetsplats. Det är därför inte förvånande att majoriteten av sjuksköterskorna betraktar dem som värdefulla för hälso- och sjukvården, säger Eva Domanders, ordförande i branschorganisationen Kompetensföretagen och vd på Kompetensföretaget Klara.

Etablerad karriärmöjlighet
Att 61 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta som sjuksköterska på ett bemanningsföretag beror, enligt Eva Domanders, på att bemanningssjuksköterska numera är en etablerad karriärmöjlighet och att många sjuksköterskor känner någon som arbetar för ett bemanningsföretag.
– Många sjuksköterskor som värdesätter frihet, flexibilitet och variation högre än stabilitet väljer att arbeta som bemanningssjuksköterskor under kortare eller längre perioder, säger hon.

Bidra med erfarenhet
Sjuksköterskor som arbetar för ett bemanningsföretag får möjlighet att prova på många olika typer av arbetsplatser och få feedback direkt på sin insats. Man samlar dessutom på sig mycket värdefull erfarenhet som är meriterande för den fortsatta karriärutvecklingen. Många bemanningsföretag erbjuder dessutom sjuksköterskor möjlighet att själva välja vilken typ av verksamhet de vill arbeta inom. Bemanningssjuksköterskor kan ofta bidra till verksamhetsutvecklingen genom att applicera erfarenheter från sina tidigare arbetsplatser.

Strategisk HR-partner
Eva Domanders anser att hälso- och sjukvården i ökad utsträckning bör samverka med bemanningsföretagen i sin strategiska HR-planering.
– Grunden till en genomgående hög kvalitet på de bemanningstjänster hälso- och sjukvården köper in läggs i upphandlingsarbetet. Inled dialogen med bemanningsföretagen på ett så tidigt stadium som möjligt i upphandlingsprocessen. Göran Stiernstedts utredning betonar vikten av en ökad samverkan kring upphandlingar på regional nivå, vilket även jag förespråkar, säger hon.

Kan sjuksköterskor från bemanningsföretag vara värdefulla för hälso- och sjukvården?
Skulle du kunna tänka dig att arbeta som sjuksköterska för ett bemanningsföretag?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.

Falck fortsätter att vara bäst

Anders Bruce och Matilda Axelsson trivs bra hos Falck ambulans. Foto: Johan Marklund
Anders Bruce och Matilda Axelsson trivs bra hos Falck ambulans. Foto: Johan Marklund
Falck Ambulans är Sveriges största ambulansaktör och i början av nästa år blir de störst även i Stockholm. De starka framstegen är något som kännetecknar det globala företaget, vars sjuksköterskor har en uppsjö utvecklingsvägar såväl på hemmaplan som internationellt.

Matilda Axelsson har arbetat hos Falck Ambulans i 11 år, men för ett år sedan tog hon steget över till att bli enhetschef med vårdutvecklande ansvar.
– Ambulanssjukvården är ett enormt roligt område. Variationen är stor och man får hjälpa människor från alla tänkbara bakgrunder. Något som är unikt för ambulanssjukvården är dessutom att man oftast bara har en patient åt gången.
Falck har verksamhet i 35 länder på alla kontinenter. Genom ett nytt avtal som träder i kraft i Stockholm första februari 2019 blir Falck störst i Stockholmsområdet och ska då utöka med 100 nya medarbetare.
– Vi är bäst, och det tänker vi fortsätta att vara. Det förutsätter att vi fortsätter att fokusera på vårdutveckling, avvikelsehantering och fortbildning. Framöver kommer vi även att utöka vår globala samverkan, för att ge medarbetarna fler möjligheter att exempelvis hospitera utomlands. De som föredrar att stanna i Sverige kan göra som jag och axla en ledningsposition – det har varit en jätteutveckling, säger Matilda.

Är väldigt tillmötesgående
Ambulanssjuksköterskan Anders Bruce har lång erfarenhet inom vården. Då han flyttade till Stockholm 2009 var han redan anställd hos Falck, så övergången blev smidig.
– Jag trivs väldigt bra. Det är nära till cheferna, man har trevliga kollegor och det är en trygg arbetsplats med gott om resurser i ryggen. Utvecklingen i Stockholm kommer dessutom att bli en stor förbättring, såväl avtalsmässigt som schemamässigt. Sedan är det positivt att vi har så goda möjligheter till fortbildning.
Anders arbetar i nuläget enbart dagskift för familjens skull. Han betonar att det var en lättnad att kunna anpassa sina arbetstider efter sitt år som pappaledig. Den personliga kontakt som finns med bemanningsplanerare ökar flexibiliteten i schematekniska frågor.
– Falck är väldigt tillmötesgående och det märks att företaget bryr sig, bland annat på vår kamratstödsorganisation med debriefingfunktion och avlastningssamtal. Den är aktiv dygnet runt och erbjuder stöd för alla medarbetare. Det är en stor anledning till att jag är kvar, avslutar han.

Falck Sverige
I Stockholm bedriver Falck Ambulans ambulanssjukvård på entreprenad åt Stockholms läns landsting, vid stationerna Skärholmen, Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Tyresö, Handen, Västerhaninge och Nynäshamn. 31/1 2019 utökar Falck med stationerna Värmdö, Nacka, Farsta och Hägersten i Stockholm.
Falck Ambulans bedriver även ambul­ansverksamhet i Östergötland, Väster­botten och på Gotland. Falck Ambulans vision är att med hög kompetens och hög medicinsk kvalitet vara ledande inom svensk ambulanssjukvård.

Falck Sverige
www.falckjobb.se