Etikettarkiv: Behandlingssjuksköterska

Behandlingssjuksköterskor minskar väntetiden på akuten

Monica Magnusson, behandlingssjuksköterska på Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.
Monica Magnusson, behandlingssjuksköterska på Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.
På akutmottagningen vid Linköpings universitetssjukhus har man valt att låta sjuksköterskor som vill utvecklas arbeta som behandlingssjuksköterskor. De tar emot patienter med lättare skador som inte behöver en läkarbedömning. Behandlings­sjuksköterskorna arbetar självständigt och avlastar läkarna.

– Våra behandlingssjuksköterskor har en egen mottagning som funnits i projektform sedan 2013 och blev permanentad 2014. Konceptet är hämtat från Danmark, där man haft behandlingssjuksköterskor i många år, säger Monica Magnusson, behandlingssjuksköterska på Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon är sjuksköterska sedan 1977, har specialistutbildningar inom anestesi, intensivvård och akutsjukvård och har arbetat inom akutsjukvården sedan 1983.

Behandlar egna patienter
Till behandlingssjuksköterskornas arbetsuppgifter hör att bedöma och behandla patienter, exempelvis genom att suturera, bedöva, vaccinera och lägga om sår eller hantera enklare frakturer.
– Vi har tydliga riktlinjer och PM för vilka uppgifter behandlingssjuksköterskorna har möjlighet att hantera självständigt och vilka uppgifter som kräver samverkan och stöd av främst ledningsläkaren, säger Monica Magnusson.
En stor fördel med att ha behandlingssjuksköterskor är att de minskar väntetiden för patienter med enklare skador på akuten eftersom de självständigt kan bedöma och behandla dessa patienter. Det gör att läkarna kan fokusera på svårt sjuka och mer komplicerade patientfall.
Utifrån sjuksköterskans perspektiv är möjligheten att arbeta som behandlingssjuksköterska en intressant utvecklingsväg. För att arbeta som behandlingssjuksköterska bör man, enligt Monica Magnusson, ha erfarenhet av och intresse för akutsjukvård. En specialistutbildning i akutsjukvård är en fördel, men inget krav.

Stort intresse från andra sjukhus
– Vi har haft den här mottagningen i några år och ser möjligheten att framöver även kunna ta emot patienter med andra typer av skador eller besöksorsaker. Vi har sedan starten behandlat cirka 1 100 patienter per år, säger Monica Magnusson.
Intresset för att inrätta mottagningar med behandlingssjuksköterskor är stort.
– I slutet av mars startade vi den andra utbildningen för externa sjuksköterskor som vill utbilda sig till behandlingssjuksköterskor och ta efter vårt koncept. Då efterfrågan varit stor på fler utbildningstillfällen är det troligt att vi fortsätter med fler till vintern. Jag kan absolut rekommendera andra akutverksamheter att öppna en mottagning med behandlingssjuksköterskor. Det här är en modell som gynnar både sjuksköterskor, läkare och patienter. Det är bra att ge behandlingssjuksköterskorna ett relativt avgränsat ansvarsområde till en början, för att därefter utöka med fler typer av patienter efterhand, säger Monica Magnusson.

Ny roll för sjuksköterskorna på akuten i Växjö

Erik Falk och Victoria Arvidsson (mitten) trivs i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Erik Falk och Victoria Arvidsson (mitten) trivs i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt

Det händer mycket inom svensk akutsjukvård nu. Och akutmottagningen i Växjö ligger långt fram i utvecklingen. Här införs snart ett nytt arbetssätt som ger sjuksköterskorna en ny roll.

– Just nu finns en unik chans att vara med och påbörja nåt nytt, både vad gäller arbetet och kollegialiteten mellan sjuksköterskor och läkare, säger Erik Falk, akutläkare ST i Växjö.
Han säger ”mina kollegor” när han pratar om och berömmer sjuksköterskorna på akuten. De har länge axlat ett tungt ansvar, idag ännu tyngre än tidigare, när söktrycket ökat och blivit mer komplext, samtidigt som möjligheterna att styra om till annan vård har minskat.
– Den svåraste uppgiften på hela akutmottagningen har ju sjuksköterskan som sitter i triagen och gör de första bedömningarna, säger Erik Falk.
– Därför vill vi starta ett nytt integrerat arbetssätt, som utgår från Linköpingsmodellen och som vi kallar behandlingssjuksköterska.

Utvecklas i sin yrkesroll
Victoria Arvidsson är sjuksköterska på akutmottagningen i Växjö sedan fem år. Hon trivs mycket bra.
– En spännande miljö med många patientmöten, ett omväxlande och oförutsägbart jobb. Och som sjuksköterska har vi ganska stora möjligheter att avgöra hur patienterna får den bästa vården.
Victoria vill fortsätta att utvecklas i sin yrkesroll och i somras blev hon klar med sin vidareutbildning i akutsjukvård. Nu ska hon och de hittills tre andra akutsjuksköterskorna i Växjö vara med och utveckla konceptet behandlingssjuksköterska.
– Tanken är att vi som har läst specialistutbildningen ska få utökat ansvar, till exempel få börja behandla vissa patienter mer omfattande än vi gör idag, säger Victoria Arvidsson.
Exakt hur det ska se ut är inte klart.
– Men det ska bli en mycket tydligare roll och ett kompetensområde som kommer att vara förbehållet de sjuksköterskor som är VUB-ade, säger Erik Falk.
Linköping är föregångare i utvecklingen av akutsjukvården och många har följt efter, helt eller delvis. På en del håll har det havererat.
– Många sjukhus har gått på minor när de trott att akutläkare kan lösa alla problem på akutmottagningen. Så är det ju inte! Hos oss är det i första hand samarbetet med akutsjuksköterskorna som ska driva kvaliteten framåt, säger Erik Falk.
– Och där är vi unika, tror jag; Vi har en kvalitativ dimension som styr oss.

Akutmottagningen i Växjö
Akutmottagningen i Växjö behandlar akut sjuka inom specialiteterna medicin, infektion, kirurgi och ortopedi. På kvällar, nätter och helger tar vi även emot de som söker till ögonkliniken och öron-näsa-hals­kliniken. Kirurgiska och ortopediska åkommor hos barn omhändertas på akutmottagningen medan medicinska sjukdomar omhändertas på barnakuten.

Verksamhetschef:
Carina Pettersson, tel: 0470-58 90 75
E-post: carina.pettersson@kronoberg.se

Avdelningschefer:
Clas Hjertqvist, tel: 0470-58 77 86
Magdalena Gustafsson, tel: 0470-58 73 81
www.regionkronoberg.se