Etikettarkiv: Dödshjälp

Diskussion om dödshjälp

Sjuksköterskan Meryem Yebio vill att den palliativa vården utvecklas istället för att dödshjälp införs.

Temat dödshjälp har aktualiserats under året och sjuksköterskan Meryem Yebio tycker att man i stället ska satsa på den palliativa vården.
– Vi ska skapa förutsättningar för ett värdigt liv snarare än att ge en så kallad värdig död, för vem avgör vad som är värdigt, säger hon.

Meryem Yebio är sjuksköterska i Stockholm och har tidigare arbetat i den palliativa vården. Hon tycker att debatten om dödshjälp är ”skrämmande”.
– Folk tar så lättvindigt på det, och förstår inte alla gråzoner som finns. De flesta som är för dödshjälp har en bild av att vi har en dålig palliativ vård i Sverige och den är något som vi behöver utveckla, snarare än att hjälpa människor att dö i förtid, säger hon.

”De flesta som är för dödshjälp har en bild av att vi har en dålig palliativ vård i Sverige.”

Mer kunskap behövs
En viktig faktor enligt Meryem Yebio är att patienter i behov av palliativ vård ska befinna sig på en sådan avdelning, inte på ett äldreboende eller sjukhus.
– På vanliga avdelningar har jag sett sjuksköterskor ge för mycket eller för lite av de palliativa läkemedlen, vilket berott på okunskap. Fler behöver komma till den specialiserade palliativa vården, som också behöver mer resurser.
Spridningen av kunskap bland både professionella och allmänheten är viktig, anser Meryem Yebio.
– Vad är en god palliativ vård? Fler behöver veta mer om det. Vi måste berätta om allt man kan göra, om en patient till exempel inte kan ta sig ut i rullstol kan man rulla ut sängen så att patienten får lite solsken på sig. Det finns fina stunder också. Vi pratar generellt sett för lite om döden och döendet i Sverige, trots att det är en naturlig del av livet och gäller oss alla. Det finns bra och värdiga sätt att dö på och det lyfts alldeles för sällan.

Anpassning sker
Ett av Meryem Yebios främsta argument emot dödshjälp är att det på förhand inte går att avgöra när livet inte längre är värt att leva.
– En del patienter säger att om de hamnar i rullstol så är det inget liv. När de väl gör det så hittar de ändå en mening, men säger att om jag hamnar i sängläge… Sedan ligger de där och vill ändå leva. Man omvärderar hela tiden vad värdighet och livet är. Om man avbryter en människas liv för tidigt får den inte en chans att anpassa sig efter de förändringar som sker under sjukdomens förlopp.

”Dödsmorskan” i Schweiz

76-åriga Anita Lanz har spenderat en stor del av sitt liv på att hjälpa döende patienter att få ett fint avslut. Hon har bland annat skrivit boken ”Jag vill dö med en ängel vid min sida”.

Sjuksköterskan Anita Lanz har i många år arbetat med döende patienter i Schweiz – och kallar sig själv ”dödsmorska”.
– Döden är den enda hemlighet som finns kvar på jorden, det enda man inte kan forska fram svaren på, säger hon.

Det var i slutet av 60-talet som sjuksköterskan Anita Lanz flyttade till Schweiz för att arbeta som intensivsjuksköterska. Så småningom vidareutbildade hon sig i onkologi och på 90-talet var hon med och byggde upp den palliativa vården.
– Jag ansvarade för ett stort område och hade 24-timmarsjour alla dagar i veckan. Jag for runt på nätterna och det var så nytt och spännande att se att jag verkligen kunde hjälpa patienterna i slutskedet och ge dem lite livskvalitet.

”Själens förlossning”
Under åren har Anita Lanz sett hundra­tals människor dö.
– Döden är själens förlossning. En väldigt fascinerande sak. Vad försiggår inom en människa? Jag har sett och varit med om saker som borde vara omöjliga, och det visar mig att vi är själsliga väsen som lever längre än kroppen, säger hon.
Anita Lanz är inte rädd för döden.
– Det handlar om en människa, ett helt väsen, en hel biografi. Man förlorar rädslan med tiden när man ser att alla har dött en fridfull död. Jag tror att de flesta i vår kultur dör bra idag.

”Människor ska ha sina rättigheter och vi måste lära oss att hjälpa varandra och se till att de svaga har det bra.”

”Leva ut sin fria vilja”
Då Anita Lanz bor i Schweiz har frågan om dödshjälp engagerat. I landet är det möjligt att dö i förtid med hjälp av en organisation som tar emot svårt sjuka. Anita Lanz var först en stor motståndare, men har ändrat sig efter att ha sett hur det går till.
– Jag har helt vänt. Om människor lider för mycket så kan det vara något bra. Vi har inte rätt att bestämma över andra människors liv. Det borde finnas en sådan organisation i varje land så att människor kan leva ut sin fria vilja. Det ska vara kontrollerat och professionellt.
Anita Lanz fortsätter:
– Människor ska ha sina rättigheter och vi måste lära oss att hjälpa varandra och se till att de svaga har det bra. Och kanske frivilligt sätta sig bredvid en döende människa. Många pensionärer som idag är sysslolösa och frustrerade skulle kunna göra något gott för en annan människa, sitta bredvid deras säng så att de inte måste dö ensamma. Jag gör det nu.
Anita Lanz är idag 76 år gammal men är fortfarande aktiv ideellt.