Etikettarkiv: Doktorsexamen

Behåller disputerade sjuksköterskor i den patientnära vården

Maria Aleniusson, HR-direktör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Lotta Johansson, vårdenhetschef och översjuksköterska på AnOpIva på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Maria Aleniusson, HR-direktör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Lotta Johansson, vårdenhetschef och översjuksköterska på AnOpIva på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
I februari 2017 introducerades den nya karriärvägen översjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Möjligheten till överprofession är inte längre bara avsedd för läkarna utan omfattar sjuksköterskor och andra akademiska yrkeskategorier anställda på sjukhuset.

I dagsläget finns det cirka 30 stycken översjuksköterskor anställda på Sahlgrenska universitetssjukhuset. För bli nominerad till en överprofession behöver ett antal kriterier uppfyllas: doktorsexamen inom ett vårdvetenskapligt eller medicinskt ämnesområde, sex års arbete inom professionen, pedagogisk högskoleutbildning, samt att man är kliniskt verksam femtio procent av tiden.

Karriärväg och lönepåslag
– Genom den nya karriärvägen, som kommer högt upp i vår regionala kompetensmodell för Västra Götalandsregionen, kan vi erbjuda disputerade sjuksköterskor en karriärväg i en klinisk kontext. Vi är mycket nöjda med att vi fått till ett lönepåslag om 5 000 kronor som är lika för alla överprofessioner. Att sjuksköterskor får möjlighet att göra karriär är viktigt då vi vill behålla våra disputerade sjuksköterskor i den patientnära vården. Syftet med översjukskötersketjänsterna är att den vetenskapliga forskningen ska komma verksamheten och därmed patienten tillgodo, säger Maria Aleniusson, HR-direktör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskning och klinik
Lotta Johansson, vårdenhetschef och översjuksköterska på AnOpIva, som arbetat inom kliniken sedan 1993, håller med om att översjuksköterskan blir som en brygga mellan lärosätet och kliniken. Gapet mellan forskning och klinisk verksamhet minskas när man i vardagen kan fånga upp kollegornas idéer till omvårdnadsförbättringar. Med hjälp av ens egen kunskap som disputerad kan man hjälpa till att systematiskt driva verksamhetsutvecklingsprojekt genom forskning eller som förbättringsarbeten.

Driva egna forskningsprojekt
– Tjänsten som översjuksköterska ger en viss status som kan vara till hjälp för att profilera omvårdnadens betydelse i vårdkedjan. Tjänstetiteln kan också öka chanserna att få forskningsmedel till studier inom omvårdnad. När antalet översjuksköterskor växer i verksamheten kan vi dela på ansvar och tillsammans stötta nya kollegor samt hjälpa dem att själva driva egna forskningsprojekt. Vi har också ett nätverk för disputerade överprofessioner, säger Lotta Johansson.
– En utveckling av översjuksköterskor i kliniskt verksamhetsnära arbete skulle vara att införa strukturerade omvårdnadsronder. Något som finns bland annat i Lund. Det ska löna sig att göra karriär, och den nya översjukskötersketjänsten är en väg. Det är roligt att få vara med om detta, avslutar Lotta Johansson.

Sahlgrenska introducerar översjukskötersketjänster

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Catharina Fyrberg
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Catharina Fyrberg
I februari 2017 introducerade Sahlgrenska Universitetssjukhuset en ny karriärväg för sjuksköterskor med doktorsexamen. De har nu möjlighet att bli översjuksköterskor och exempelvis kombinera forskning med klinisk verksamhet. Syftet är att underlätta för medarbetare med doktorsexamen att göra karriär på sjukhuset.

– Många sjuksköterskor som väljer att forska har tidigare sökt jobb utanför sjukhuset när de tagit sin doktorsexamen. Vi hoppas att den här nya titeln, som förstås även innebär en löneförhöjning, ska motivera fler sjuksköterskor som doktorerat att vilja stanna kvar hos oss, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Den nya titeln översjuksköterska har hittills fått ett mycket positivt mottagande. Många sjuksköterskor som doktorerat betraktar titeln som en möjlighet att äntligen få en titel och lön för mödan som matchar det arbete de lagt ner på sin forskning. Enligt Ann-Marie Wennberg har intresset för att bli översjuksköterska hittills varit stort.

Ta tillvara deras kompetens
– Vår verksamhet kan utvecklas mer om fler disputerade sjuksköterskor stannar hos oss, då kan deras kompetens kring exempelvis nya behandlingsmetoder komma sjukvården tillgodo. Tanken är att översjukskötersketjänsten ska påminna om sådana som disputerade läkare erbjuds. Det kan exempelvis bli aktuellt med tjänster som kombinerar klinisk verksamhet med forskning. Den här satsningen kan förhoppningsvis också inspirera fler sjuksköterskor att doktorera, säger Ann-Marie Wennberg.