Etikettarkiv: eHälsa

Kombinerar sjuksköterskearbetet med systemutveckling

Elisabeth Lejroth, sjuksköterska och systemadministratör i Arvika kommun.
Elisabeth Lejroth, sjuksköterska och systemadministratör i Arvika kommun.

Sjuksköterskan Elisabeth Lejroth, som har ett särskilt intresse för it, har sedan 2007 kombinerat sitt arbete i hemsjukvården med att vara systemadministratör för Arvika kommuns it-system för sjukvården.

– Jag tog sjuksköterskeexamen 1994 och arbetar sedan 2004 med hemsjukvård i Arvika kommun. Jag har alltid varit intresserad av it-lösningar. När kommunen skulle upphandla ett nytt verksamhetssystem för hälso- och sjukvård var jag delaktig i upphandlingen, införandet och i utbildningen av mina kollegor. Sedan dess har jag jobbat deltid som systemadministratör vid sidan av sjuksköterskearbetet, säger Elisabeth Lejroth, sjuksköterska och systemadministratör i Arvika kommun.
I hennes uppgifter ingår bland annat att utveckla systemet och att delta i implementationen av e-hälsolösningar.

Mobil dokumentation
Arvika kommun har i flera år testat mobila e-hälsolösningar som underlättar sjukvårdspersonalens arbete. En sådan lösning är mobil dokumentation, som gör det möjligt för sjuksköterskor i hemsjukvården att få tillgång till patientdata och dokumentera i en surfplatta eller bärbar dator ute på fältet.
– Det spar mycket tid i vardagen och stärker patientsäkerheten, inte minst när vi arbetar jourtid och kommer till patienter som vi inte känner så väl. Då kan vi snabbt plocka fram dokumentation som gör vården säkrare och bättre. Kommunen genomför även ett test av digitala läkemedelsautomater, vilket stärker patientens självständighet och gör det möjligt för sjuksköterskor att lägga sina resurser där de behövs som mest, säger Elisabeth Lejroth.

Stöd från högsta ledningen
Ytterligare en e-hälsosatsning som är på gång är digital signering av läkemedel. Istället för att genomföra läkemedelssigneringar i en pärm ska kommunens vårdpersonal i framtiden kunna signera via sin mobiltelefon.
– Mitt råd till andra kommuner är att våga prova er fram med olika e-hälsolösningar. Räkna med att ibland stöta på motgångar, men ge för den sakens skull inte upp. Låt varje medarbetare få testa om de föredrar att använda sig av en mobiltelefon, dator eller surfplatta, det viktiga är att de börjar använda tekniken i sitt dagliga arbete. En viktig förutsättning för att lyckas med e-hälsolösningar i kommunen är att ha stöd från högsta ledningen redan från start. Se också till att ge utrymme för de eldsjälar som på olika sätt vill engagera sig och vara delaktiga i kommunens e-hälsoutveckling, säger Elisabeth Lejroth.

E-hälsotjänster förenklar det dagliga arbetet

Madeleine Marklund, sjuksköterska och portföljansvarig på Inera.
Madeleine Marklund, sjuksköterska och portföljansvarig på Inera.

43 procent av sjuksköterskorna anser att deras arbetsgivare inte ligger långt framme inom e-hälsa och digitalisering. En av de största utmaningarna för landstingssjukvårdens e-hälsoutveckling är att öka interoperabiliteten mellan systemen så sjukvårdspersonalen kan få tillgång till samtliga tillgängliga e-hälsotjänster via ett kärnsystem.

– Hur långt sjuksköterskor anser att deras arbetsgivare kommit med ehälsoutvecklingen beror till stor del på i vilken utsträckning de kommer i kontakt med digitala lösningar i sitt dagliga arbete. Det kan vara en förklaring till att 43 procent av sjuksköterskorna anser att deras abetsgivare inte ligger långt framme med e-hälsoarbetet. Det är dock positivt att 37 procent av sjuksköterskorna anser att deras arbetsgivare ligger ganska eller mycket långt framme med e-hälsoutvecklingen, säger Madeleine Marklund, som är sjuksköterska i grunden och portföljansvarig på Inera, som koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner.

Integrera e-hälsa i verksamheten
– De viktigaste utvecklingsområdena just nu finns inom områdena standardisering, regelverk och begreppsanvändning. Det ska kännas enkelt och smidigt att använda e-hälsotjänster; de ska underlätta det dagliga arbetet snarare än att kännas som en tidskrävande pålaga. En nyckel till hög användarvänlighet är att vårdgivare kan utbyta information över system- och organisationsgränserna på ett smidigt sätt, säger Madeleine Marklund.
Regeringens vision är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Ett område där arbete återstår är, enligt Madeleine Marklund, att integrera e-hälsolösningarna i verksamheten och att, om nödvändigt, förändra rutiner och arbetssätt så sjukvårdspersonal och patienter får ut största möjliga nytta av tjänsterna.

Modernare system spar mycket tid
Hon anser att de patienter som vill ska kunna använda e-tjänster som gör det möjligt att boka läkartid, se provsvar och genomföra andra enklare ärenden via nätet. Det gör att sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal sparar tid som de istället kan ägna åt patienter som behöver lite extra hjälp och stöd.
– Många landsting och regioner byter just nu ut sina journalsystem. Det tar mycket resurser i anspråk, men modernare system med bättre funktionalitet spar mycket tid och underlättar det dagliga arbetet framöver. Den myndighetsövergripande samverkan som just nu pågår mellan bland annat Socialstyrelsen, eHälsomyndigheten, SKL och Inera skapar förutsättningar för ett samlat grepp om landstingens och den övriga sjukvårdens e-hälsoutveckling, säger Madeleine Marklund.

Hur långt framme ligger din arbetsgivare (inom hälso- och sjukvården) inom eHälsa och digitalisering?
Hur långt framme ligger din arbetsgivare (inom hälso- och sjukvården) inom eHälsa och digitalisering?