E-hälsotjänster förenklar det dagliga arbetet

Publicerad 13 mars 2018
Text: Annika Wihlborg
Madeleine Marklund, sjuksköterska och portföljansvarig på Inera.
Madeleine Marklund, sjuksköterska och portföljansvarig på Inera.

43 procent av sjuksköterskorna anser att deras arbetsgivare inte ligger långt framme inom e-hälsa och digitalisering. En av de största utmaningarna för landstingssjukvårdens e-hälsoutveckling är att öka interoperabiliteten mellan systemen så sjukvårdspersonalen kan få tillgång till samtliga tillgängliga e-hälsotjänster via ett kärnsystem.

– Hur långt sjuksköterskor anser att deras arbetsgivare kommit med ehälsoutvecklingen beror till stor del på i vilken utsträckning de kommer i kontakt med digitala lösningar i sitt dagliga arbete. Det kan vara en förklaring till att 43 procent av sjuksköterskorna anser att deras abetsgivare inte ligger långt framme med e-hälsoarbetet. Det är dock positivt att 37 procent av sjuksköterskorna anser att deras arbetsgivare ligger ganska eller mycket långt framme med e-hälsoutvecklingen, säger Madeleine Marklund, som är sjuksköterska i grunden och portföljansvarig på Inera, som koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner.

Integrera e-hälsa i verksamheten
– De viktigaste utvecklingsområdena just nu finns inom områdena standardisering, regelverk och begreppsanvändning. Det ska kännas enkelt och smidigt att använda e-hälsotjänster; de ska underlätta det dagliga arbetet snarare än att kännas som en tidskrävande pålaga. En nyckel till hög användarvänlighet är att vårdgivare kan utbyta information över system- och organisationsgränserna på ett smidigt sätt, säger Madeleine Marklund.
Regeringens vision är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Ett område där arbete återstår är, enligt Madeleine Marklund, att integrera e-hälsolösningarna i verksamheten och att, om nödvändigt, förändra rutiner och arbetssätt så sjukvårdspersonal och patienter får ut största möjliga nytta av tjänsterna.

Modernare system spar mycket tid
Hon anser att de patienter som vill ska kunna använda e-tjänster som gör det möjligt att boka läkartid, se provsvar och genomföra andra enklare ärenden via nätet. Det gör att sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal sparar tid som de istället kan ägna åt patienter som behöver lite extra hjälp och stöd.
– Många landsting och regioner byter just nu ut sina journalsystem. Det tar mycket resurser i anspråk, men modernare system med bättre funktionalitet spar mycket tid och underlättar det dagliga arbetet framöver. Den myndighetsövergripande samverkan som just nu pågår mellan bland annat Socialstyrelsen, eHälsomyndigheten, SKL och Inera skapar förutsättningar för ett samlat grepp om landstingens och den övriga sjukvårdens e-hälsoutveckling, säger Madeleine Marklund.

Hur långt framme ligger din arbetsgivare (inom hälso- och sjukvården) inom eHälsa och digitalisering?
Hur långt framme ligger din arbetsgivare (inom hälso- och sjukvården) inom eHälsa och digitalisering?