Etikettarkiv: Förbättring

Palliativ vård ger perspektiv på livet

Lena Hansson, utvecklingssjuksköterska inom palliativ vård och hematologi på Sunderby sjukhus.
Lena Hansson, utvecklingssjuksköterska inom palliativ vård och hematologi på Sunderby sjukhus.
Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdomar. Att arbeta som sjuksköterska inom palliativ vård är självklart utmanande, men även utvecklande och mycket givande, inte minst eftersom det verkligen ger perspektiv på livet.

– När jag började arbeta med palliativ vård hade jag en bild av att det handlade om att vårda patienter under deras sista dagar eller veckor i livet, men det här området är betydligt bredare än så. Somliga palliativa patienter har jag förmånen att följa i flera månader och ibland år. Döden är en väldigt liten del av den palliativa vården. Fokus ligger istället på att lyssna på patientens önskemål och erbjuda en god vård på vägen dit, säger Lena Hansson, utvecklingssjuksköterska inom palliativ vård och hematologi på Sunderby sjukhus utanför Luleå. Hon har även en tjänst på rådgivningsteamet som gör hembesök hos palliativa patienter.

Använder hela kompetensen
Lena Hansson har varit sjuksköterska i nio år och har arbetat med palliativ vård lika länge. Hon beskriver palliativ vård som en komplex och mångfacetterad vårdform där man ser till hela patienten utifrån såväl fysiska som psykiska och psykosociala aspekter.
– Jag valde att arbeta med palliativ vård eftersom det ger så mycket tillbaka och samtidigt ger mig möjlighet att verkligen använda hela min kompetens som sjuksköterska. Det är en komplex och aktiv helhetsvård som är intressant att arbeta med, säger Lena Hansson.

Gör skillnad för patienten
– För patienter med obotbara sjukdomar ställs livet ofta på sin spets. Som sjuksköterska behöver man vara närvarande, lyhörd och se till patientens samlade livssituation. Mitt jobb känns väldigt meningsfullt, särskilt när jag lyckas vända en komplex situation och verkligen göra skillnad för patienten. Det är speciellt att jobba så nära patienten och deras närstående som jag och de övriga i mitt team gör; man etablerar verkligen en djup relation, säger Lena Hansson.

Lena Hanssons råd till regionansvariga om hur den palliativa vården bör förbättras
• Öka attraktiviteten för sjuksköterskor. Sjuksköterskebristen är en utmaning för hela den palliativa vården. För att säkerställa kompetensförsörjningen i framtiden och få fler att söka sig till den palliativa vården bör arbetsgivare se över sjuksköterskornas arbetsmiljö, löner och villkor.
• Erbjud goda villkor för sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig. Efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom palliativ vård är hög. Det är därför avgörande att arbetsgivare erbjuder goda villkor med betald specialistutbildning och löneökning samt ett utökat ansvarsområde efter avslutad specialistutbildning.
• Erbjud alla former av palliativ vård i hela landet. Tillgången till olika former av palliativ vård bör inte vara beroende av var i landet patienten bor. Samtliga regioner bör erbjuda såväl palliativ sjukhusvård som specialiserad hemsjukvård samt hospicevård för denna patientgrupp.

Rätt kompetens på rätt plats i Södra Älvsborgs psykiatri

Sanne Nordqvist, akademisk utvecklingssjuksköterska och sjuksköterskan Carl-Olov Ericsson i Södra Älvsborg. Foto: Per Stålfors
Sanne Nordqvist, akademisk utvecklingssjuksköterska och sjuksköterskan Carl-Olov Ericsson i Södra Älvsborg. Foto: Per Stålfors
Inom den psykiatriska verksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus ligger fokus på självständigt arbete och brukarmedverkan. Det ger en utvecklande och positiv arbetsmiljö med många möjligheter för verksamhetens sjuksköterskor.

På de psykiatriska avdelningarna på Södra Älvsborgs sjukhus finns stort utrymme för medarbetarna att ta eget ansvar och bidra till verksamheten. Fokus ligger inte bara på resultaten utan på utvecklingen, och det genomsyrar hela områdets arbetssätt.
– Vi utnyttjar de resurser vi har till fullo och det har lett till en aktiv vårdutveckling och verksamhetsförbättring, med rätt kompetens på rätt plats. Syftet är naturligtvis att främja utveckling och undvika stagnation, men på köpet får vi också en positiv arbetsgemenskap och mycket god personalrekrytering, säger sjuksköterskan Carl-Olov Ericsson, som sökte sig till området direkt efter sin sjuksköterskeexamen.

Goda exempel på vårdutveckling
Carl-Olov berättar att ett exempel på vårdutvecklingen är den intensiva satsning som pågår för att sammanlänka slutenvård och öppenvård inom beroende, något som bland annat inkluderar att etablera kombinerade tjänster med sjuksköterskor som arbetar på båda avdelningarna.
Ett annat är metoden ”brukarstyrd inläggning”, ett verktyg som psykiatrin i Södra Älvsborg anammat från Skåne och Nederländerna.
– Metoden riktar sig till patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom och innebär att vi lägger makten över vården i deras händer. Patienterna får förtroendet att själva avgöra när de vill och behöver lägga in sig. Under den tiden träffar de inga läkare och får inga nya läkemedel, utan vi stöttar genom samtal och omvårdnad, och hjälper dem att stärka sin autonomi. Resultatet hittills är väldigt positivt, betonar specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård, Sanne Nordqvist, som också är akademisk utvecklingssjuksköterska i Södra Älvsborg.

Uppfräschning på gång
Regionens investeringar i psykiatrin märks på många nivåer, inte minst på det så kallade Psykiatrins kvarter, som ska bli ett nytt behandlingscentrum för psykiatrisk slutenvård.
– De nya lokalerna är för såväl vuxna som barn och ungdomar och delar utrymme med akutmottagningen. Det kommer att bli en ordentlig uppfräschning med en helt ny tillgänglighet och en stor kvalitetsförbättring överlag. Det ska bli väldigt roligt när de nya husen tas i bruk 2020 – det blir ett konkret kvitto på det engagemang som finns här, avslutar de.

Sjuksköterskor sökes till psykiatriska verksamheten vid SÄS. Se våra lediga tjänster och ansök här

Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på psykiatrisk vård på många år. Det är en investering i verksamhetsutveckling med patientens perspektiv som utgångspunkt.
Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på psykiatrisk vård på många år. Det är en investering i verksamhetsutveckling med patientens perspektiv som utgångspunkt.
Psykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus
Den psykiatriska klinikens på Södra Älvsborgs sjukhus uppdrag är att försäkra människor med allvarlig psykisk ohälsa tillgång till god specialiserad psykiatrisk vård. Förutom den psykiatriska kliniken har sjukhuset öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Tel. vxl: 033-61 61 000
E-post: sas@vgregion.se
sas.vgregion.se/jobba-hos-oss/jobb/