Palliativ vård ger perspektiv på livet

Publicerad 21 mars 2019
Text: Annika Wihlborg

Lena Hansson, utvecklingssjuksköterska inom palliativ vård och hematologi på Sunderby sjukhus.
Lena Hansson, utvecklingssjuksköterska inom palliativ vård och hematologi på Sunderby sjukhus.
Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdomar. Att arbeta som sjuksköterska inom palliativ vård är självklart utmanande, men även utvecklande och mycket givande, inte minst eftersom det verkligen ger perspektiv på livet.

– När jag började arbeta med palliativ vård hade jag en bild av att det handlade om att vårda patienter under deras sista dagar eller veckor i livet, men det här området är betydligt bredare än så. Somliga palliativa patienter har jag förmånen att följa i flera månader och ibland år. Döden är en väldigt liten del av den palliativa vården. Fokus ligger istället på att lyssna på patientens önskemål och erbjuda en god vård på vägen dit, säger Lena Hansson, utvecklingssjuksköterska inom palliativ vård och hematologi på Sunderby sjukhus utanför Luleå. Hon har även en tjänst på rådgivningsteamet som gör hembesök hos palliativa patienter.

Använder hela kompetensen
Lena Hansson har varit sjuksköterska i nio år och har arbetat med palliativ vård lika länge. Hon beskriver palliativ vård som en komplex och mångfacetterad vårdform där man ser till hela patienten utifrån såväl fysiska som psykiska och psykosociala aspekter.
– Jag valde att arbeta med palliativ vård eftersom det ger så mycket tillbaka och samtidigt ger mig möjlighet att verkligen använda hela min kompetens som sjuksköterska. Det är en komplex och aktiv helhetsvård som är intressant att arbeta med, säger Lena Hansson.

Gör skillnad för patienten
– För patienter med obotbara sjukdomar ställs livet ofta på sin spets. Som sjuksköterska behöver man vara närvarande, lyhörd och se till patientens samlade livssituation. Mitt jobb känns väldigt meningsfullt, särskilt när jag lyckas vända en komplex situation och verkligen göra skillnad för patienten. Det är speciellt att jobba så nära patienten och deras närstående som jag och de övriga i mitt team gör; man etablerar verkligen en djup relation, säger Lena Hansson.

Lena Hanssons råd till regionansvariga om hur den palliativa vården bör förbättras
• Öka attraktiviteten för sjuksköterskor. Sjuksköterskebristen är en utmaning för hela den palliativa vården. För att säkerställa kompetensförsörjningen i framtiden och få fler att söka sig till den palliativa vården bör arbetsgivare se över sjuksköterskornas arbetsmiljö, löner och villkor.
• Erbjud goda villkor för sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig. Efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom palliativ vård är hög. Det är därför avgörande att arbetsgivare erbjuder goda villkor med betald specialistutbildning och löneökning samt ett utökat ansvarsområde efter avslutad specialistutbildning.
• Erbjud alla former av palliativ vård i hela landet. Tillgången till olika former av palliativ vård bör inte vara beroende av var i landet patienten bor. Samtliga regioner bör erbjuda såväl palliativ sjukhusvård som specialiserad hemsjukvård samt hospicevård för denna patientgrupp.