Etikettarkiv: Fortbildning

Vård med fokus på hela människan

Sandra Trivunovic, sjuksköterska på psykosavdelningen vid Nyköpings lasarett. Foto: Marie Linderholm
Sandra Trivunovic, sjuksköterska på psykosavdelningen vid Nyköpings lasarett. Foto: Marie Linderholm

När Sandra Trivunovic tog sin sjuksköterskeexamen för snart ett år sedan började hon arbeta på psykosavdelningen vid Nyköpings lasarett.
– Här är det vården av hela människan som står i centrum, ett fantastiskt roligt och utvecklande jobb.

Det var VFU:n på psykosavdelningen vid Nyköpings lasarett som fick Sandra Trivunovic att satsa på ett arbete inom psykiatrin.
– Jag fick ett väldigt fint mottagande som student och upplevde psykiatri som en mycket intressant specialitet. Att jag sökte mig hit efter avlutade studier kändes ganska självklart. Det bästa är vårdandet av hela människan, att kunna sitta ner och ha tid för både vårdande samtal och noggrann uppföljning av våra patienter.
Robin Nilsson, som också tog sin sjuksköterskeexamen i juni 2019 och idag arbetar på allmänpsykiatriska avdelningen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, har liknande erfarenheter.
– Jag hade en praktikperiod på allmänpsykiatrin och fick ett väldigt bra bemötande av kollegorna på avdelningen. Det ledde fram till att jag först sommarjobbade som undersköterska och sedan sökte mig hit efter avslutad utbildning.
Efter snart ett år på avdelningen konstaterar Robin att jobbet till och med har överträffat de redan högt ställda förväntningarna.
– Det har blivit som jag tänkt mig fast ännu bättre. Arbetet som sjuksköterska inom psykiatrin är till exempel betydligt bredare än jag trodde från början. Här kan man utvecklas efter intresse och det område som man brinner för lite extra. Vanligtvis tänker man kanske att specialistsjuksköterska är nästa karriärsteg men här finns många andra utvecklingsmöjligheter.

Vi söker nya kollegor! Läs mer och ansök här!

Många möjligheter
Han får medhåll av Sandra som även hon upptäckt att arbetet är mycket mer mångfacetterat än förväntat. Hon berättar att det under studietiden florerade skräckhistorier om att sjuksköterskor som började inom psykiatrin tappade alla kunskaper från det somatiska.
– Det stämmer absolut inte. Ok, jag kanske inte har satt ett dropp lika ofta som en ny sjuksköterska på en medicinavdelning, men det förekommer även här, plus en massa annat. Här blir vården till en helhet där du får en bred somatisk kunskap och dessutom har lite mer tid till att ta in kunskaperna på.
Både Sandra och Robin deltar i divisionens satsning på introduktionsåret för nyanställda sjuksköterskor inom psykiatrin. Som ny sjuksköterska fick Sandra också en inskolningsperiod på avdelningen samt en mentor med lång erfarenhet av arbete inom psykiatrin.
– Mentor har jag fortfarande vilket känns betryggande. Jag har även nära kontakt med mina chefer och kan alltid vända mig till dem om det är något jag vill diskutera eller reflektera över.
Även Robin är nöjd med sin start i sjuksköterskeyrket.
– Jag fick en mentor samt sex veckors introduktion på avdelningen som sedan övergick i nyanser. Jag kan fortfarande vända mig till mentorn och diskutera svåra patientfall eller yrkesfrågor vid behov.

Fortbildning
Efter snart ett år på psykosavdelningen känner Sandra att intresset för specialiteten bara växer.
– Det är ett oerhört intressant område. När jag har skaffat mig mer erfarenhet kommer jag absolut att studera vidare inom psykiatrin. Redan nu har jag fått erbjudanden om att gå olika fortbildningar, det finns massor av utvecklingsmöjligheter. Här är lärandet är en ständigt pågående process.
Robin instämmer.
– Erbjudanden om olika kurser och fortbildningar kommer kontinuerligt. Här finns alla möjligheter.

Vi söker nya kollegor! Läs mer och ansök här!

Bra start
Både Sandra och Robin kan varmt rekommendera andra nya sjuksköterskor att börja arbeta i psykiatrivården inom Region Sörmland i allmänhet, och på deras avdelningar i synnerhet.
– Absolut, det ger en trygg start i yrket och arbetet på avdelningen ger en väldigt bra utveckling i både psykiatri och somatik. Det är mycket mer blandat mellan de båda områdena än vad man kanske föreställer sig, säger Robin.
– Ja, jag fick också ett fantastiskt bra bemötande och arbetet omfattar, precis som Robin säger, även de somatiska delarna. Kropp och själ hör ihop och här är det vården av hela människan som står i centrum. Det är ett fantastiskt roligt jobb, avslutar Sandra.

Robin Nilsson, sjuksköterska på allmänpsykiatriska avdelningen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Emelie Otterbeck
Robin Nilsson, sjuksköterska på allmänpsykiatriska avdelningen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Emelie Otterbeck
Psykiatriska vården – Region Sörmland

Den psykiatriska vården för vuxna inom Region Sörmland bedrivs av Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset och Psykiatriska kliniken Kullbergska sjukhuset/Nyköpings lasarett. Den psykiatriska vården för barn bedrivs av BUP Sörmland och består av öppenvård. Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!
www.regionsormland.se

www.regionsormland.se

Annorlunda akutsjukvård på intensivakuten i Solna

Ellen Beckman, specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård och Jesper Wallén, specialistsjuksköterska med inriktning kirurgi. Foto: Johan Marklund
Ellen Beckman, specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård och Jesper Wallén, specialistsjuksköterska med inriktning kirurgi. Foto: Johan Marklund
Intensivakuten vid Funktion Akut Solna är en spännande arbetsplats med högt tempo, stor bredd och en stöttande, positiv arbetsmiljö.

Jesper Wallén är specialistsjuksköterska med inriktning kirurgi. Han sökte sig till intensivakuten för ett drygt halvår sedan efter att ha arbetat på vårdavdelning i nästan tio år.
– Det var intressant och roligt att arbeta på vårdavdelning och förutom det kliniska arbetet fick jag också chansen att syssla med kvalitets- och förbättringsarbeten. När min avdelning stängdes började jag se mig om efter något nytt, där jag skulle kunna utvecklas och få nya erfarenheter. Att arbeta på en akutmottagning kändes spännande, och så här i efterhand har det varit väldigt positivt att välja en annan vårdform än att arbeta på avdelning. Det skiljer sig åt på många sätt, vilket är både utvecklande och stimulerande.

Balanserar privatliv och arbete
En avgörande aspekt när Jesper sökte sig till intensivakuten var att han kunde ställa krav på sina arbetstider. Sjuksköterskorna har frikostig överlappningstid och det är sällan några problem med att ändra på scheman för att ge utrymme om någon behöver gå tidigare.
– Jag har småbarn som behöver hämtas och lämnat och vill kunna balansera privatliv och arbete. Därför är det väldigt skönt att arbetet inte drar igång på 110 procent så fort man sätter foten på jobbet. Det är en lättnad att inte behöva vara stressad redan innan jag kommer till jobbet, betonar han.

Var med och utveckla intensivakuten på Karolinska! Läs mer här!

Bred och lärorik miljö
Akutverksamheten på intensivakuten skiljer sig jämfört med Stockholms övriga akutmottagningar, och sjuksköterskorna kan stöta på allt från allvarliga bilolyckor till människor med långt framskriden cancer.
– Det är en annorlunda typ av akutsjukvård. Min syn på svensk sjukvård var ganska smal, men sedan jag kom hit i våras har jag sett hur vård och verksamhet kan fungera på ett annat vis. Här finns många som är drivande inom olika områden och som därtill har arbetat inom akutsjukvård länge. Det är en lärorik miljö, säger Jesper.

Möter intressanta diagnoser
Kollegan Ellen Beckman har å sin sida arbetat på intensivakuten i Solna sedan 2016. Liksom Jesper trivs hon utmärkt med den omväxlande och utmanande miljön på intensivakuten.
– Man har ingen aning om vad som kommer att hända om dagarna och eftersom vi inte tar emot patienter som är friska sedan tidigare kan det bli både krävande och intressanta diagnoser.

Satsar stort på fortbildning
Ellen kom till avdelningen direkt efter examen och har sedan dess specialistutbildat sig till akutsjuksköterska och har två påbörjade mastersutbildningar, varav en inom medicinsk vård och en inom akutsjukvård.
– Det är en oerhört uppmuntrande miljö vad gäller att fortbilda sig och det finns en enorm flexibilitet med schema i sådana situationer. Jag genomförde till exempel min specialistutbildning på deltid sida vid sida med kliniskt deltidsarbete, fast med full lön. Det var verkligen smidigt att ha tid dedikerad åt att kunna studera. Därutöver anordnar avdelningen en mängd olika utbildningar och föreläsningar för att vi ska kunna hålla oss à jour.

Team utan hierarki
Intensivakuten är en organisation i ständig förändring och Ellen konstaterar att det är på gott och ont. Det kan vara svårt att planera långt fram, men samtidigt finns det många möjligheter att själv få vara med och forma hur arbetet ska se ut.
– Det finns en tydlig lyhördhet här och vi har regelbundna möten vars syfte just är att lyfta fram sådant som behöver förbättras. Det gäller dock att man är flexibel själv – allt går inte som på räls. Det viktiga är dock att man trivs ihop på jobbet och att man får möjlighet att ta vara på sina kunskaper, vilket jag upplever att vi verkligen får. Här är man en del av extremt tajta team och det finns ingen konstlad hierarki. Jag älskar mina kollegor – många av dem känns som en extra familj och jag kan inte se mig själv arbeta någon annanstans, avslutar Ellen.

Var med och utveckla intensivakuten på Karolinska! Läs mer här!

Karolinska Funktionsområde Akut Solna
Funktion Akut är en av fem funktioner i Karolinskas tematiska organisation. Funktionsområde Akut Solna består av Intensivakuten och Akut Slutenvård (IMA/AVA).
Verksamheten vilar på en grund av akutsjukvård, internmedicin och specialiserad omvårdnad. Funktionens ambition är att ta akutsjukvården till en ny nivå och dess team består av specialistläkare i främst akutsjukvård, internmedicin och kirurgi, specialistsjuksköterskor i främst akutsjukvård, medicin, anestesi, intensivsjukvård samt undersköterskor med vidareutbildning i akutsjukvård.

Funktion Akut Solna
Tel: 08-517 700 00
www.karolinska.se

Ögonsjukvården – en mångfacetterad specialisering

Eva Josefsson, Anna Wiborn, Almir Imsirovic och Funny Ramadhan trivs bra på Ögonkliniken Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Eva Josefsson, Anna Wiborn, Almir Imsirovic och Funny Ramadhan trivs bra på Ögonkliniken Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Ögonsjukvården är ett mycket komplext och mångfacetterat område, med en mängd spännande specialistinriktningar inom såväl slutenvård och öppenvård som kirurgi. Det är ett självständigt arbete med stora utvecklingsmöjligheter.

Ögonkliniken Linköping har närapå 100 anställda, men trots det präglas kliniken av en varm stämning och positiva attityder. Här hjälps alla åt och det borgar för en flexibel arbetsplats med högt i tak, där patienten finns i centrum.
– Jag har arbetat här i många år, först som ögonsjuksköterska och från slutet av 1990-talet, som ortoptist och kliniken har alltid varit en oerhört flexibel arbetsgivare vad gäller allt från att vabba till att variera arbetstid och planera semestrar. Det finns också en genomgående strävan efter att utvecklas och förbättras, så man känner sig hela tiden motiverad att pusha framåt, säger Anna Wiborn, som idag arbetar både som ögonsjuksköterska och ortoptist och även är verksamhetsutvecklare och patientsäkerhetssamordnare.

Självständigt och utvecklande
Ögonsjuksköterskan Eva Josefsson fördelar sin tid mellan bland annat glaukommottagningen, jourverksamheten, diabetesmottagningen och remiss­bedömningar.
– Det är väldigt roligt att göra sina egna bedömningar och styra sitt arbete själv. Det är både självständigt och utvecklande, och väl förankrat i den forskning som bedrivs här på universitetssjukhuset. Kliniken har alltid varit väldigt uppmuntrande till fortbildning, så har man intresset är det bara positivt att fördjupa sig och växa, berättar Eva.

Kan ägna tid åt varje patient
Kollegan och allmänsjuksköterskan Funny Ramadhan kom direkt till ögonvården efter sin examen för två år sedan. Hon trivs med den enormt lärorika och omväxlande miljön och uppskattar möjligheten att ägna ordentligt med tid åt varje patient.
– Vi har inga långliggare, så man möter hela tiden nya utmaningar och kan lägga den tid som behövs på varje patient. Det finns ett stort engagemang bland både sjuksköterskor och chefer, så vill man vara med och påverka arbetet eller driva verksamhetsutveckling finns alla möjligheter. Överlag sker det mycket positivt just nu, så de som är sugna på att arbeta med en ögonvård i världsklass är välkomna till oss, avslutar Funny.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Ögonkliniken i region Östergötland
Ögonkliniken i region Östergötland har verksamhet på universitetsjuk­huset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och på lasarettet i Motala. Kliniken ger länssjukvård till invånarna i Östergötlands län, och högspecialiserad vård till patienter från Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. I stort sett alla typer av ögonsjukdomar diagnostiseras och behandlas vid kliniken. Kliniken bedriver såväl öppenvård som slutenvård och består av mottagningar, operationsavdelningar, vårdavdelning samt syncentral. Klinikens uppdrag innefattar sjukvård, undervisning och forskning.
www.regionostergotland.se

Detta är världens bästa jobb

Emelie Writtler och Andreas Ekendahl, ambulanssjuksköterskor i Västerås. Foto: Per Groth
Emelie Writtler och Andreas Ekendahl, ambulanssjuksköterskor i Västerås. Foto: Per Groth
Ambulanssjukvården och akutmottagningen i Västerås har inte bara själva akutvården som gemensam nämnare. Båda verksamheterna präglas också av en stark kollegial gemenskap där arbetet i sig är ständigt utmanande och utvecklande, både yrkesmässigt och personligt.

Emelie Writtler blev färdig sjuksköterska 2014, och efter ett par år ute i vården började hon arbeta som ambulanssjuksköterska i Västerås. Som ny i verksamheten gavs Emelie en gedigen introduktion.
– Under nära ett års tid ska man beta av allt från körutbildningar till specifika medicinska kurser inom bland annat trauma och sjukvårdsledning. Jag slussades in i arbetet stegvis vilket gav en trygg och säker start.
Den största skillnaden mot att arbeta på en vårdavdelning menar Emelie är att få ägna sig åt patient i taget.
– På sjukhuset har du ansvar för betydligt fler, men i ambulansen skapas en närmare patientrelation även om mötet är kort.
Hon får medhåll av kollegan Andreas Ekendahl. Han har med sina 17 år som ambulanssjuksköterska i Västerås lång erfarenhet av yrket.
– Att jag stannat kvar i alla år är för att detta är världens bästa jobb. Förutom kamratskapen och den utvecklande arbetsmiljön har vi också ett luftigt schema som vi lägger själva. Jag tycker till exempel om att resa och kan arbeta intensivt i perioder för att sedan vara ledig en längre tid utan att ta ut semester. Mig passar det utmärkt.

Stresstålighet
Emelie flikar in att arbetstiderna visserligen kan vara obekväma ibland, men att det betalar sig i längre ledighet.
– Jag har svårt att se mig själv gå tillbaka till sjukhuset; här styr du vården själv på ett helt annat sätt än inom sjukhusvården, och jag trivs med det har jag upptäckt.
På frågan om de kan rekommendera sin arbetsplats till andra sjuksköterskor blir svaret ett unisont ja!
– Man ska vara stresstålig för att trivas, men det gäller ju för sjuksköterskor generellt. Det viktigaste i vårt yrke är att tycka om att jobba med människor, gör man det så har man ett förhållningssätt som passar in i vården i allmänhet och på ambulansen i synnerhet, säger Andreas.
– Att vara ambulanssjuksköterska handlar om betydligt mer än att kunna köra bil fort. Vi arbetar med problemlösning och sjukvård i människors vardag, det är ett fantastiskt roligt jobb, fastslår Emelie.

Akutmottagningen
När Andreas och Emelie kommer till sjukhuset med ambulansen är de i stort sett klara med sitt jobb. Patienten lämnas över till akuten där andra kollegor tar över vården. Här återfinns bland annat Ulrica Larsson som har lång erfarenhet av sjuksköterskeyrket. De senaste tolv åren har hon arbetat på akutmottagningen i Västerås.
– Jag trivs med att arbeta med olika sorters patienter och specialiteter. För mig har det inneburit att jag fått en väldigt bred kompetens som sjuksköterska.
Kristoffer Öbom tog sin examen för två år sedan har arbetat på akuten sedan i vintras.
– Jobbet är precis som jag trodde innan, otroligt stimulerande med betydligt mer variation än på en vårdavdelning,
Ulrica kan i kraft av erfarenhet bekräfta att det stämmer.
– Förutom att du hela tiden lär dig nya saker genom jobbet som sådant är våra chefer bra på att tillhandahålla fortbildning inom olika områden.
På frågan om man kan vara nyfärdig sjuksköterska och börja på akuten blir svaret ”det beror på”.
– Det handlar mycket om tidigare erfarenhet och personliga egenskaper. Vi har traineesjuksköterskor som kommer direkt från skolan och som verkar gilla det höga tempo som råder. Som ny sjuksköterska slussas man gradvis in i verksamheten.
Kristoffer nickar instämmande och säger att han bestämt sig för att stanna inom akutvården.
– Det är otroligt lärorikt. Vill man få en bred kunskap och bli duktig på en rad olika moment som tillhör en sjuksköterskas vardag så är det här definitivt rätt plats!

Läs mer om våra lediga tjänster här


Ulrica Larsson och Kristoffer Öbom på akutmottagningen i Västerås. Foto: Pia Nordlander, BildN
Ulrica Larsson och Kristoffer Öbom på akutmottagningen i Västerås. Foto: Pia Nordlander, BildN

Akutkliniken, Region Västmanland
Ambulanssjukvården Västmanland ingår, tillsammans med akutmottagningen i Västerås, i akutkliniken. I Västmanland utgår ambulanserna från fyra orter: Fagersta, Köping, Sala och Västerås.
Akutmottagningen i Västerås är en av landets största akutmottagningar och tar emot patienter från hela Västmanland.
Vi tar emot kirurg-, ortoped-, medicin-, infektion- och barnpatienter och på jourtid tar vi även emot gyn-, ögon- och öronpatienter. Här finns också en traumaenhet som tar emot traumafall dygnet runt.
I akutkliniken kan vi även erbjuda rotationstjänst mellan akutmottagningen och ambulanssjukvården.

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås
www.regionvastmanland.se

Falck fortsätter att vara bäst

Anders Bruce och Matilda Axelsson trivs bra hos Falck ambulans. Foto: Johan Marklund
Anders Bruce och Matilda Axelsson trivs bra hos Falck ambulans. Foto: Johan Marklund
Falck Ambulans är Sveriges största ambulansaktör och i början av nästa år blir de störst även i Stockholm. De starka framstegen är något som kännetecknar det globala företaget, vars sjuksköterskor har en uppsjö utvecklingsvägar såväl på hemmaplan som internationellt.

Matilda Axelsson har arbetat hos Falck Ambulans i 11 år, men för ett år sedan tog hon steget över till att bli enhetschef med vårdutvecklande ansvar.
– Ambulanssjukvården är ett enormt roligt område. Variationen är stor och man får hjälpa människor från alla tänkbara bakgrunder. Något som är unikt för ambulanssjukvården är dessutom att man oftast bara har en patient åt gången.
Falck har verksamhet i 35 länder på alla kontinenter. Genom ett nytt avtal som träder i kraft i Stockholm första februari 2019 blir Falck störst i Stockholmsområdet och ska då utöka med 100 nya medarbetare.
– Vi är bäst, och det tänker vi fortsätta att vara. Det förutsätter att vi fortsätter att fokusera på vårdutveckling, avvikelsehantering och fortbildning. Framöver kommer vi även att utöka vår globala samverkan, för att ge medarbetarna fler möjligheter att exempelvis hospitera utomlands. De som föredrar att stanna i Sverige kan göra som jag och axla en ledningsposition – det har varit en jätteutveckling, säger Matilda.

Är väldigt tillmötesgående
Ambulanssjuksköterskan Anders Bruce har lång erfarenhet inom vården. Då han flyttade till Stockholm 2009 var han redan anställd hos Falck, så övergången blev smidig.
– Jag trivs väldigt bra. Det är nära till cheferna, man har trevliga kollegor och det är en trygg arbetsplats med gott om resurser i ryggen. Utvecklingen i Stockholm kommer dessutom att bli en stor förbättring, såväl avtalsmässigt som schemamässigt. Sedan är det positivt att vi har så goda möjligheter till fortbildning.
Anders arbetar i nuläget enbart dagskift för familjens skull. Han betonar att det var en lättnad att kunna anpassa sina arbetstider efter sitt år som pappaledig. Den personliga kontakt som finns med bemanningsplanerare ökar flexibiliteten i schematekniska frågor.
– Falck är väldigt tillmötesgående och det märks att företaget bryr sig, bland annat på vår kamratstödsorganisation med debriefingfunktion och avlastningssamtal. Den är aktiv dygnet runt och erbjuder stöd för alla medarbetare. Det är en stor anledning till att jag är kvar, avslutar han.

Falck Sverige
I Stockholm bedriver Falck Ambulans ambulanssjukvård på entreprenad åt Stockholms läns landsting, vid stationerna Skärholmen, Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Tyresö, Handen, Västerhaninge och Nynäshamn. 31/1 2019 utökar Falck med stationerna Värmdö, Nacka, Farsta och Hägersten i Stockholm.
Falck Ambulans bedriver även ambul­ansverksamhet i Östergötland, Väster­botten och på Gotland. Falck Ambulans vision är att med hög kompetens och hög medicinsk kvalitet vara ledande inom svensk ambulanssjukvård.

Falck Sverige
www.falckjobb.se