Etikettarkiv: Funktion Akut Solna

Ny tjänst för specialistsjuksköterskor på Funktion Akut

Lena Berg, Omvårdnadsansvarig för Funktionsområde Akut Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Lena Berg, Omvårdnadsansvarig för Funktionsområde Akut Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Funktion Akut håller på att införa en ny tjänst för specialistsjuksköterskor, företrädelsevis inom akutsjukvård. Tjänstens fokus ligger på både praktisk och evidensbaserad omvårdnad, med syfte att förbättra såväl patientsäkerheten som vårdkvaliteten överlag.

Funktion Akut på Karolinska Universitetssjukhuset står under 2018 i begrepp att införa en unik ny tjänst, Omvårdnadsspecialist, med syftet att säkerställa att patienterna får en personcentrerad och patientsäker omvårdnad enligt ”best practice”.
– Tjänsten är en del i en långsiktig strategi inom Funktion Akut som heter Stärka omvårdnad och ett led i den är att skapa karriärvägar för sjuksköterskor. Historiskt sett har kompetensen hos specialistsjuksköterskor i akutsjukvård inte använts på ett systematiskt sätt. Det vill vi ändra på och därför skapade vi den nya tjänsten, berättar Lena Berg, Omvårdnadsansvarig för Funktionsområde Akut Solna.

Unikt med omvårdnad som kärna
Funktionen har utformat tre olika karriärvägar – klinisk, akademisk och ledarskap. Rollen som Omvårdnadsspecialist faller under det kliniska spåret och de specialistsjuksköterskor som fyller positionen kommer att arbeta patientnära. Grundförutsättningarna för rollen utformades av Omvårdnadsansvariga och Vårdenhetschefer inom Funktion Akut, och presenterades sen för specialistsjuksköterskegruppen.
– Deras återkoppling på hur deras kompetens bäst används utifrån de givna förutsättningarna låg sen till grund för uppdragsbeskrivningen. Det är ett unikt grepp att systematiskt använda specialistsjuksköterskans kompetens i det dagliga, patientnära omvårdnadsarbetet och vi tror det kommer leda till en mer personcentrerad och patientsäker vård. Dessutom kommer omvårdnadsspecialisterna att hålla sig à jour med aktuell forskning för att implementera och föra vidare evidensen till verksamheten, betonar Lena.

Med lärande i centrum
Lena är övertygad om att den nya tjänsten kommer att leda till ett nytt helhetsfokus runt patienten, där även omvårdnad blir en självklar del. Genom att i det patientnära arbetet dela med sig av sina kunskaper inom avancerad omvårdnad kommer hela verksamhetens genomsnittliga kunskapsbas att lyftas.
– Vi fokuserar på omvårdnaden och det är oerhört viktigt även för professionen i stort. Det stärker kompetensen och skapar en miljö där lärande är i centrum. Därför är det viktigt att de specialistsjuksköterskor som söker sig hit har ett pedagogiskt intresse och att de brinner för omvårdnad. Tillsammans bygger vi en ny struktur inom Funktion Akut, avslutar hon.

Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion Akut Solna
Inom Funktion Akut arbetar vi för att vara ledande inom akutsjukvård och akut internmedicin. Som medarbetare hos oss finns det möjlighet att utvecklas inom bred akutsjukvård, vara del av arbetet med den första intensivakuten i Sverige samt ingå i ett samarbete med länets nya närakuter.

Funktion Akut
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00 (Solna)
Tel: 08-585 800 00 (Huddinge)
www.karolinska.se

Var beredd på det oförutsedda i Solna

Ann-Charlotte Jansson och Andreas Dahlqvist arbetar som omvårdnadschefer på Funktion Akut i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ann-Charlotte Jansson och Andreas Dahlqvist arbetar som omvårdnadschefer på Funktion Akut i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
På Karolinska universitetssjukhuset Funktion Akut Solna är tempot högt och dagarna varierade och stimulerande. Det är en enormt lärorik miljö, med stora möjligheter till vidareutveckling och kompetenta och stöttande kollegor. Funktion Akut består av både slutenvård och öppenvård.

Före detta sjuksköterskorna Ann-Charlotte Jansson och Andreas Dahlqvist arbetar idag som Omvårdnadschefer på Funktion Akut i Solna. De betonar båda att akutsjukvården är ett av de bredaste arbetsområden som vården har att erbjuda och att varje dag är en ny upplevelse och nya utmaningar.
– Akutvård är extremt utvecklande och det gäller att ta sig an sina uppgifter helt förutsättningslöst. Det är hos oss man får vårda de riktigt sjuka patienterna och hantera de akuta situationerna – det är både lärorikt, inspirerande och utmanande, säger Ann-Charlotte, som ansvarar för akutmottagningen.

Möter alltjämt nya situationer
Hon får medhåll från Andreas, som i sin tur ansvarar för AVA 2 på Funktionen.
– Ingen dag är den andra lik och det är viktigt att ha ett öppet sinne och vara flexibel. Allt är inte alltid som det ser ut och man behöver vara redo att byta riktning mitt i ett steg. Jag har arbetat inom både akutsjukvård och intensivvård och jag tror att vi båda kan skriva under på att än idag möter vi helt nya situationer.

Utpräglat utvecklingskoncept
Funktion Akut i Solna har ett utmärkt utvecklingskoncept som inkluderar en mängd olika utbildningar, såväl inköpta som interna, och man förankrar de nya kunskaperna genom ett tätt interprofessionellt samarbete. På Funktion Akut finns ett rotationsprogram mellan slutenvården och öppenvården som är väldigt uppskattat och bidrar starkt till medarbetarnas utveckling.
– Detta är rätt plats både för den som vill utvecklas och den som vill handleda. På akutmottagningen har vi exempelvis en klinisk undervisningsmottagning inom både kirurgi, medicin och ortopedi, som välkomnar läkarstudenter och sjuksköterskestudenter under två veckor av deras termin. Det är extremt populärt och något även vi på mottagningen drar stor nytta av, säger Ann-Charlotte.
– Man lär sig mycket även som handledare och det utbyte vi har inom läkarkollegiet och omvårdnadskollegiet skapar en stimulerande och levande arbetsplats. Det märks inte minst på att medarbetarna allt som oftast drar igång olika aktiviteter och arrangemang. Den positiva stämningen lägger grunden för en enormt bred kunskapsdatabas, så det finns alltid något att upptäcka! Vi är bra men tänker bli ännu bättre på interprofessionellt samarbete avslutar Andreas.

Karolinska Universitetssjukhuset – Funktion Akut i Solna
Funktion Akut i Solna inriktar sig främst på akutsjukvård och internmedicin och målsättningen är att utöka andelen specialister i akutsjukvård inom alla yrkeskategorier. Funktionen kommer successivt att anpassas efter ett högspecialiserat uppdrag som omfattar avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser.

Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00
www.karolinska.se

www.karolinska.se