Etikettarkiv: Göteborgs universitet

Bli specialistsjuksköterska vid Göteborgs universitet

gbg-uni_bild

Vill du bli specialistsjuksköterska, barnmorska eller master? Vi erbjuder följande utbildningar på avancerad nivå med start höstterminen 2022. Ansök mellan 15 februari – 15 mars

Nedan hittar du våra specialistutbildningar både på helfart och halvfart samt distans. Klicka på utbildningarna för mer information och ansök. Ansök mellan 15 februari – 15 mars. Sista ansökningsdag har nu passerat

Helfart:

Anestesisjukvård 60 hp

Operationssjukvård 60 hp

Intensivvård 60 hp

Halvfart:

Diabetesvård 60 hp

Hjärtsjukvård 60 hp

Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp

Kirurgisk vård 60 hp

Neurosjukvård 60 hp

Onkologisk vård 60 hp

Psykiatrisk vård 60 hp

Halvfart och Distans

Vård av äldre 60 hp

Vill du bli eller är barnmorska? Ansök mellan 15 mars – 15 april.

Barnmorska 90 hp

Kurspaket: Master i reproduktiv och perinatal hälsa 90 hp
Distansstudier på halvfart som vänder sig till dig som är utbildad barnmorska med magisterexamen och som vill vidareutbilda dig på avancerad nivå.

Ansök senast 15 april.

Information

Vissa av våra utbildningar är delvis webbaserade, se information om detta på respektive inriktning på www.gu.se/utbildning

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har en särskild profilering mot personcentrerad vård inom både forskning och utbildning och vi har ett världsledande forskningscentrum på ämnet, GPCC.

www.gu.se/vardvetenskap-halsa

Studera till specialist­sjuksköterska vid Göteborgs universitet

Daniel_Genusfotografen_1000px

Är du redo för nästa steg? Vill du utveckla och fördjupa dina kunskaper och få en mer kvalificerad roll i sjukvården? Kanske är du nyfiken på att axla mer självständiga och ledande roller? Ansök till Göteborgs universitets utbildningar till barnmorska och specialistsjuksköterska 2021.

Du som väljer att studera vid Sahlgrenska akademin gör ett bra val! Vi erbjuder dig en stimulerande studiemiljö med akademisk höjd och bredd. Dessutom får du ta del av en lång tradition av att jobba mitt i verkligheten i skarpa situationer. När du tar din nästa examen hos oss har du inte bara blivit en skicklig specialistsjuksköterska eller barnmorska, du har även kommit ett stort steg längre i en långsiktig och spännande karriär där du verkligen gör skillnad!

Stor efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor

Anneli Ozanne, sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa och Karin Håkansson som läser till specialistsjuksköterska i neurosjukvård. Foto: Lisa Jabar
Anneli Ozanne, sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa och Karin Håkansson som läser till specialistsjuksköterska i neurosjukvård. Foto: Lisa Jabar

Den snabba kunskapsutvecklingen leder till en allt högre grad av specialisering och krav på hög kompetens. Vid Göteborgs universitet finns 13 olika inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet, varav ett är landets enda inom neurosjukvård.

Utvecklingen av precisionsmedicin, nya innovativa läkemedelsbehandlingar och medicintekniska metoder ställer ökade krav på kunskap och kompetens, inte bara inom medicinsk vetenskap utan även inom områden som omvårdnad och bemötande.
– Vi möter en stor hunger efter fördjupad kunskap för att kunna påverka vården till det bättre, men också för att formellt kunna jobba med forskning, utbildning och utveckling, säger Anneli Ozanne, sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.
Det är den institution i landet som erbjuder flest inriktningar inom specialistsjuksköterskeprogrammet. Förutom de mer traditionella har Göteborgs universitet även nischat sig mot mer specialiserade inriktningar inom exempelvis diabetes- och hjärtsjukvård. Onkologisk vård är en annan inriktning som ges vid Göteborgs universitet samt vid ett fåtal andra lärosäten i landet. Förra hösten startades även Sveriges första och i dagsläget enda specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot neuro-sjukvård.
– Vi har många sökanden från hela Sverige. Det har funnits en stor efterfrågan på den här typen av utbildning som både ger en bredd- och spetskompetens. Programmet ger exempelvis fördjupade kunskaper i avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter som drabbats av olika neurologiska sjukdomar eller neurokirurgiska tillstånd och skador, säger Anneli Ozanne.

Ledande i landet
Vid Göteborgs universitet finns Centrum för personcentrerad vård (GPCC), ett nationellt forskningscentrum som bland annat utvärderar effekterna av ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården. En rad studier har kunnat visa på positiva effekter för såväl patienter som personal.
– Vi är ledande i landet när det gäller personcentrerad vård och det genomsyrar samtliga inriktningar i våra specialistsjuksköterskeprogram, säger Carina Sparud Lundin, proprefekt vid institutionen.
Sofie Jakobsson, sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, har många års erfarenhet av kliniskt arbete med patienter med cancersjukdom, både som sjuksköterska och forskningssjuksköterska.
– Vårt specialistprogram inom onkologisk vård är en kvalificerad utbildning. Specialistsjuksköterskan har en viktig roll att identifiera och bedöma fysiska och psykiska behov hos patienter med cancer, men också att ta beslut om och genomföra olika omvårdnadsåtgärder. Det handlar även om att vara ett tryggt stöd innan, under och efter behandling.

Sofie Jakobsson (mitten), sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, här tillsammans med Sanna Ewards och Jonna Johansson, specialistsjuksköterskor inom Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Lisa Jabar
Sofie Jakobsson (mitten), sjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, här tillsammans med Sanna Ewards och Jonna Johansson, specialistsjuksköterskor inom Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Lisa Jabar

Forskarbehörighet
Samtliga specialistsjuksköterskeprogram vid Göteborgs universitet ger grundläggande behörighet att ansöka till forskarutbildning.
– Specialistsjuksköterskornas kompetens och ökade kunskaper i evidensbaserad vård och forskning ger en värdefull och stabil grund för att arbeta med förbättrings- och utvecklingsprojekt i vården.
Både Sofie och Anneli har kombinationstjänster, vilket innebär att de delar sin tid mellan forskning, sjukvård och undervisning.
– Det är en stor styrka att många av våra lärare har en kombinationsanställning som lektor och sjuksköterska. Det innebär att alla våra specialistprogram har utvecklats i nära samverkan med hälso- och sjukvården, i synnerhet med Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger Sofie Jakobsson.
Specialistsjuksköterskeprogrammen i neuro- och onkologisk vård ges på halvfart, och en stor del av undervisningen sker på digitala plattformar.
– Avståndet behöver inte vara ett hinder för att gå dessa utbildningar. Vi ser också att de sjuksköterskor som genomgått våra program går en ljus och spännande arbetsmarknad till mötes, säger Anneli Ozanne.

Bli specialistsjuksköterska eller barnmorska vid Göteborgs universitet

Daniel_Genusfotografen_1000px

Är du redo för nästa steg? Vill du utveckla och fördjupa dina kunskaper och få en mer kvalificerad roll i sjukvården? Kanske är du nyfiken på att axla mer självständiga och ledande roller? Ansök till Göteborgs universitets utbildningar till specialistsjuksköterska, barnmorska eller masterprogrammet i reproduktiv och perinatal hälsa som startar i september 2019.

Du som väljer att studera vid Sahlgrenska akademin gör ett bra val! Vi erbjuder dig en stimulerande studiemiljö med akademisk höjd och bredd. Dessutom får du ta del av en lång tradition av att jobba mitt i verkligheten i skarpa situationer. När du tar din nästa examen hos oss har du inte bara blivit en skicklig specialistsjuksköterska eller barnmorska, du har även kommit ett stort steg längre i en långsiktig och spännande karriär där du verkligen gör skillnad!

Tolv specialistinriktningar och barnmorska
Efterfrågan på specialistkompetens hos sjuksköterskor är hög både nu och bedöms vara ännu högre i framtiden. Den som läser våra program får även en akademisk examen på avancerad nivå och blir behörig till forskarutbildning. På Göteborgs universitet erbjuder vi tolv specialistinriktningar på hel- och halvfart varav en är unik för landet, nämligen den i neurosjukvård. Hos oss kan du även läsa barnmorskeprogrammet på 90 hp och ett tvåårigt masterprogram i reproduktiv och perinatal hälsa som ger både barnmorskeexamen och masterexamen.

Göteborgs universitet – Specialistsjuksköterska

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen med inriktning mot ett visst kompetensområde samt ger grund för fortsatta studier på master- och forskarnivå. Vid Sahlgrenska akademin har programmet tolv olika inriktningar. Alla inriktningar ger kompetens för avancerad vård inom personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Hälften av sjuksköterskorna nöjda med vidareutbildning

Helle Wijk, viceprefekt för samverkan och docent i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.
Helle Wijk, viceprefekt för samverkan och docent i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.
54 procent av sjuksköterskorna anser att vidareutbildningen och fortbildningen fungerar bra. För att förbättra vidareutbildnings- och fortbildningsmöjligheter behövs bland annat bättre tillgänglighet, tydliga karriärstegar och utbildningstjänster.

– För att fler sjuksköterskor ska vara motiverade att gå en specialistutbildning krävs rätt förutsättningar. Utbudet av utbildningsplatser måste motsvara behovet liksom att tillgången på handledare som själva är specialistutbildade behöver bli bättre. En viktig förutsättning för att kompetensutveckla sig är att få möjlighet till betald specialistutbildning, oavsett om man arbetar inom sluten vård, primärvård eller i kommunen, säger Helle Wijk, viceprefekt för samverkan och docent i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet med kombinationstjänst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt styrelseledamot i Svensk Sjuksköterskeförening.

Tydlig karriärstege
Eftersom specialistutbildningar ges av universitet och högskolor innebär det att sjuksköterskor som inte bor i närheten av ett lärosäte har begränsade möjligheter till vidare yrkesutveckling. En faktor som kan bidra till att specialistutbildningar och kompetensutveckling blir mer attraktivt är därför att öka tillgängligheten genom att fler specialistutbildningar även erbjuds på distans.
– Avgörande är givetvis att arbetsgivarna efterfrågar specialistutbildning, och att de synliggör behovet och vikten av specialistutbildade sjuksköterskor i sin verksamhet genom en tydlig karriärstege där ökad formell och reell kompetens medför utökat mandat, ansvar och högre lön. Detta bör vara en självklarhet för samtliga specialistutbildade sjuksköterskor, säger Helle Wijk.

Erbjudas utbildningstjänster
Hon efterlyser fler utbildningstjänster som ger sjuksköterskor möjlighet att arbeta halvtid och studera på halvtid. Numera finns även en möjlighet för lärosätena att utveckla och erbjuda specialistutbildningar som möter hälso- och sjukvårdens utveckling och lokala, regionala och nationella behov. Kurser på avancerad nivå inom palliativ vård och personcentrerad vård är exempel på fördjupning utöver specialistkompetens.
– Om vårdens verksamheter tydligt formulerar vilken kompetens de behöver bidrar det till en ökad samverkan med lärosätena. Om arbetsgivarna dessutom tydligt klargör hur den utökade kompetensen ska komma till användning kommer det att leda till att fler sjuksköterskor specialistutbildar sig. Det ska inte vara den enskilda sjuksköterskans ansvar att tillgodose vårdens behov av kompetensutveckling, det är i slutänden arbetsgivarens ansvar, säger Helle Wijk.

Hur fungerar vidareutbildningen För sjuksköterskor?

vidareutb1_graf