Etikettarkiv: KAVA

Nytt arbetssätt på akut- och traumasektionen

Frida Folkesson, sjuksköterska och Fredrik Lindmark, överläkare på Östersunds nya KAVA som öppnar i slutet av april. Foto: Mikael Frisk
Frida Folkesson, sjuksköterska och Fredrik Lindmark, överläkare på Östersunds nya KAVA som öppnar i slutet av april. Foto: Mikael Frisk

I slutet av april öppnar Östersunds nya KAVA, kirurgisk akutvårdsavdelning, med ett helt nytt koncept. Fokus ligger på att arbetet ska vara teambaserat och styras av patienternas behov. Nu söker avdelningen sjuksköterskor med erfarenhet av trauma och akutkirurgisk vård, men även nyutbildade som vill utvecklas.

Östersunds sjukhus är Region Jämtland Härjedalens enda sjukhus, vilket innebär att man tar emot akut- och trauma­patienter med mycket varierande diagnoser och skador.
– Det är ett otroligt roligt arbete och man lär sig mycket hela tiden, säger sjuksköterskan Frida Folkesson som kommer att vara enhetschef på den nya avdelningen.
Det var i höstas som Östersunds sjukhus såg över struktur och rutiner för omhändertagandet av akuta kirurgiska patienter. Både Frida Folkesson och överläkaren Fredrik Lindmark ingick i den projektgrupp som tagit fram förslaget på hur en ny KAVA ska drivas.
– En stor skillnad är att det nu kommer att finnas en läkare hela tiden på avdelningen. Det gör att vi kan fatta beslut och sätta in åtgärder snabbare vilket ökar patientsäkerheten, säger Fredrik, som kommer att bli tillförordnad sektionschef.
Att det alltid finns en läkare på avdelningen tror båda kommer att minska framförallt sjuksköterskornas stress. Nu slipper de söka läkaren och vänta på att hen kan komma ifrån operation eller mottagningsarbete.
– Det gynnar ju även patienterna. I dag kan det till exempel hända att undersökningar får dröja till morgondagen för att läkaren inte hunnit komma förrän på eftermiddagen, säger Frida.

Jobba med oss på akut och traumasektionen. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster inom område kirurgi

Behov styr ronden
En annan stor förändring är man också avskaffat de så kallade ”sittronderna” där alla patienter ska avhandlas. Nu ska ronderna ske vid sängen och då bara i de fall patienten har behov av det.
– Vi kommer att prioritera de svårast sjuka men även de som är färdiga att skrivas ut. På så sätt ska vi optimera vården för de sjukaste, men också snabbare frigöra sängplatser för akuta patienter, säger Fredrik.
Förutom förbättrat patientflöde leder det nya arbetssättet förhoppningsvis till ett förbättrat samarbete mellan olika personalkategorier. Man kommer att arbeta i vårdteam bestående av sekreterare, undersköterska, sjuksköterska och läkare och teamet kommer att få stöd från flera olika funktioner. Bland annat av fysioterapeuter och arbetsterapeuter, och av en ledningssjuksköterska som kommer att leda och prioritera arbetet efter vårdtyngd ute på avdelningen.
– Jag kommer att vara enhetschef på avdelningen med ansvar för patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi men ska jobba ombytt och också vara beredd att hoppa in där det behövs, säger Frida.

Välkomnar nya
Nya KAVA kommer att öppna med 12 vårdplatser i slutet av april. På sikt, när alla sjuksköterskor är på plats, ska det bli 18 platser. I jobbannonsen, som nu ligger ute, står att det är ”meriterande med vidareutbildning inom kirurgisk omvårdnad” men de båda menar att KAVA är en perfekt arbetsplats för såväl erfarna som oerfarna sjuksköterskor. Detta tack vare den stora blandningen av patienter. Som ny får man en väldig bredd och som erfaren ställs man hela tiden inför nya utmaningar. Det blir aldrig tråkigt, menar de.
– De sjuksköterskor som har valt att följa med till nya KAVA är dessutom erfarna och skickliga vilket gör att avdelningen har möjlighet att ta emot nyutbildade sjuksköterskor eller sådana som saknar erfarenhet av kirurgisk akutvård, säger Fredrik.
– Dessutom finns det möjligheter att läsa vidare till specialistsjuksköterska inom både akut och kirurgisk vård. Regionen har ett antal betalda utbildningsplatser på halvfart varje år, säger Frida.
Ett led i omstruktureringen av den nya avdelningen är att satsa mer på korta och effektiva utbildningstillfällen.
– När läkarna är mer engagerade i avdelningsarbetet kan vi fånga upp men också följa upp situationer och prata om vad som hänt, så det kommer att bli mycket lärande i arbetet också, säger Frida.
Och när man inte arbetar har Östersund mycket att erbjuda.
– Jag kan skriva under på Regionens approach att vi har ett bra friluftsliv. Vi har fantastiskt fina årstider och nära till fjällen. Själv gillar jag att åka längdskidor, det är mitt sätt att varva ner, säger Frida.
– Om man har ett friluftsintresse finns det otroligt mycket man kan göra. Jag paddlar på sommaren och seglar i Storsjön. På vintern åker jag både utför och längd. Hade jag inte haft det hade jag inte orkat med jobbet lika bra, säger Fredrik.

Om man har ett friluftsintresse finns det otroligt mycket man kan göra i Östersund. Foto: Göran Strand
Om man har ett friluftsintresse finns det otroligt mycket man kan göra i Östersund. Foto: Göran Strand

Jobba med oss på akut och traumasektionen. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster inom område kirurgi

Region Jämtland Härjedalen – Kirurgi

Region Jämtland Härjedalen är en av länets största arbetsgivare med cirka 4200 medarbetare. Vi arbetar för att erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet, samt för utveckling och tillväxt i länet. Att Östersunds sjukhus är länets enda sjukhus ställer höga krav på kompetens och resurser men ger också stora möjligheter för dig som anställd att få en bredd i ditt yrke.

regionjh.se

Väx som sjuksköterska genom rotation i Huddinge

Alexandra Jägerström, rotationssjuksköterska vid Funktion Akut i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Alexandra Jägerström, rotationssjuksköterska vid Funktion Akut i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Att arbeta med rotation inom Funktion Akut på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge erbjuder en omväxlande och utvecklande karriärmöjlighet för sjuksköterskor som vill växa i sin yrkesroll.

Som rotationssjuksköterska vid Funktion Akut i Huddinge växlar man mellan två enheter; här får man chansen att utvecklas som person och att få en större förståelse för akutsjukvårdens olika inriktningar och förutsättningar. För Alexandra Jägerström handlade det mycket om att få chansen att stärka sin egen kunskap och bredda sin kompetens.
– Jag blev färdig sjuksköterska 2015 och sökte mig direkt till Huddinge. Jag har alltid varit intresserad av akutsjukvård – det är roligt när det händer något och man behöver kunna lite av allt, så för mig var det helt rätt val. Vi har ett varierat patientflöde med alla möjliga typer av människor och diagnoser, säger Alexandra.
Att axla rollen som rotationssjuksköterska blev en ögonöppnare för Alexandra. Det gav henne en insikt i hur sluten- och öppenvården kan arbeta tillsammans på ett effektivare sätt. Dessutom har det gett henne chansen att dela dessa insikter med sina kollegor både på avdelningen och på akutmottagningen.
– Man får en helt annan bild av patientens väg genom vården och det gör det lättare att förstå sambanden. Det gör att man kan undvika onödiga missförstånd. Det finns mycket att lära genom att rotera och man får på många vis det bästa av två världar, berättar hon.

Vi söker nu sjuksköterskor till Funktion Akut i Huddinge. Klicka här för att läsa mer!

En rolig utmaning
Sjuksköterskan Cecilia Nieminen började sin bana på i Södertälje och sökte sig till Huddinge specifikt för att få möjligheten till rotation.
– Jag ville testa något nytt och akutsjukvård har alltid varit ett intresseområde för mig. Nu har jag chansen att både vara på akutmottagningen och på en vårdavdelning. Eftersom jag har en nära dialog med min chef på min hemavdelning kändes det inte som ett lika stort steg att gå till akutmottagningen.
Hon valde att arbeta med rotation i mångt och mycket för sin personliga utveckling inom yrket, men hon betonar att hon har kunnat dra stor nytta av de erfarenheter hon fått på de respektive klinikerna.
– Många av de lärdomar jag har fått har jag tagit med mig som förbättringsförslag för att underlätta arbetet på båda enheterna. På akutmottagningen är till exempel patientmötet annorlunda – många gånger är man en av de första som träffar patienterna och då behöver man kunna göra en snabb bedömning av patientens tillstånd för ge rätt vård i rätt tid. På min hemavdelning MAVA är diagnosen redan på plats och man vårdar istället efter en tydlig plan. Det ställer väldigt skilda krav på mig som sjuksköterska, vilket är en rolig utmaning.

Goda fortbildningsmöjligheter
Kollegan Anna Lipnicka har arbetat som sjuksköterska i Polen sedan 1995. Då hon flyttade till Sverige 2007 sökte hon sig genast till Funktion Akut och idag har hon sin hemavdelning på KAVA. Sedan 1,5 år tillbaka arbetar hon med rotation mellan KAVA och MIMA.
– Jag håller med om att man utvecklas väldigt mycket då man kan gå runt till olika enheter och det är något jag verkligen trivs med! Jag har arbetat med kirurgi på KAVA i flera år, så att nu få möta nya kollegor och ta del av MIMAs arbetssätt, patientgrupp och rutiner är både roligt och lärorikt. På MIMA är fallen ofta mer komplexa och vården mer avancerad, så jag har fått många nya erfarenheter genom att se hur de arbetar och tar hand om kritiskt sjuka patienter.
En annan fördel med rotationstjänsterna är möjligheten att vara delaktig i olika kompetensutvecklingsperspektiv. Varje enhet anordnar utbildningsprogram som är skräddarsydda för dess aktuella behov, och som rotationssjuksköterska kan man tillgodogöra sig programmet hos båda sina enheter.
– Ökat kunskapsutbyte och bättre dialog mellan klinikerna leder till både bättre samarbete och större förståelse. På så vis blir en bredare kompetens något både vi själva, de olika klinikerna och våra patienter gagnas av, avslutar Anna.

Anna Lipnicka och Cecilia Nieminen, rotationssjuksköterskor vid Funktion Akut i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anna Lipnicka och Cecilia Nieminen, rotationssjuksköterskor vid Funktion Akut i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vi söker nu sjuksköterskor till Funktion Akut i Huddinge. Klicka här för att läsa mer!

Karolinska universitetssjukhuset, Funktionsområde Akut Huddinge
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har en av Sveriges största akutmottagningar. Här finns en akutmottagning, fyra akutsjukvårdsavdelningar och en skrivbyrå. På Funktionsområde Akut Huddinge bedrivs specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska universitetssjukhuset. En mångfald av diagnoser ger många utvecklingsmöjligheter. Arbetet sker i team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare.

Karolinska universitetssjukhuset
Huddinge
Tel: 08-585 800 00
www.karolinska.se/jobba-hos-oss

Välkommen som sjuksköterska till Funktion Akut Huddinge

Karolinska Funktion Akut Huddinge
”Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården”

Vi söker nu sjuksköterskor till Funktion Akut i Huddinge. Inom Funktion Akut vårdar vi patienter med akuta tillstånd från alla olika specialiteter.

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och anpassar våra verksamheter efter patienternas behov. Ett exempel på det är vår pågående expansion av AVA. För att kunna ge våra patienter en vård med hög kvalitet så behöver du som sjuksköterska ha rätt förutsättningar för att kunna ge en god vård och utvecklas som sjuksköterska

Vi erbjuder dig
• Tydliga karriärvägar med möjlighet för tjänstestrukturer som t.ex. Omvårdnadsspecialist, Biträdande universitetssjuksköterska och Studentansvarig.
• Möjlighet till specialistutbildning inom akutsjukvård.
• Möjlighet till rotationstjänst för att utveckla din kunskap och förståelse kring patientens behov inom vår verksamhet samt personlig kompetensutveckling.
• Möjlighet att arbeta på akutmottagning och på våra akutvårdsavdelningar: KAVA, MAVA, MIMA, AVA.

Vi söker
Sjuksköterskor som har ett genuint intresse av akutsjukvård och som tillsammans med oss inom Funktion Akut vill utveckla den akuta vården för och med patienten.

För att du som sjuksköterska ska få en inblick i patienternas resa genom vården, för att öka vårt samarbete och din kompetens – så arbetar vi över enhetsgränser.

Läs mer och ansök här

För närmare information kontakta:
AVA
Omvårdnadschef Ellinor Jonsson
tel: 0725-955131
ellinor.jonsson@sll.se

Akutmottagningen
Omvårdnadschef Emil Andersson
tel: 08-585 804 08
emil.j.andersson@sll.se

KAVA
Omvårdnadschef Johanna Helge
tel: 08-585 893 68
johanna.helge@sll.se

MAVA & MIMA
Omvårdnadschef Christa Olovsson
tel: 08-585 831 23
christa.olovsson@sll.se


Omfattande och stabil kunskap genom akutsjukvård

Sjuksköterskorna Anna-Karin Lindén, Kristian Svensson och Åsa Liberg i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sjuksköterskorna Anna-Karin Lindén, Kristian Svensson och Åsa Liberg i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Arbetet vid akutavdelningarna inom Funktionsområde Akut Huddinge kännetecknas av stor variation, spännande utmaningar och en oerhört lärorik miljö. Här verkar sjuksköterskorna i tätt samarbete och det pågår kontinuerliga och ambitiösa förbättringssatsningar.

Att vara sjuksköterska vid Funktionsområde Akut Huddinge innebär att vara i ständig utveckling. Det finns alltid möjlighet att prova nya uppgifter, såväl på sin egen avdelning som på övriga akutavdelningar, något som sjuksköterskan Kristian Svensson kan vittna om. Han hade siktet inställt på ambulanssjukvård, men sökte sig till KAVA (kirurgisk akutvårdsavdelning) i Huddinge för att fördjupa sig inom akutsjukvården och där blev han kvar.
– Förra året fick jag erbjudandet om att arbeta vid den nya AVA-enheten (akutvårdsavdelning med akuta tillstånd inom kirurgi, infektion, ortopedi och medicin) och bidra till att utveckla och utforma den, och det hoppade jag på direkt. Det har gett helt nya erfarenheter och utmaningar – akutsjukvård är väldigt roligt och därför har jag valt att fördjupa mig till specialistsjuksköterska inom akutvård. Landstinget stöttar ekonomiskt och jag fortsätter att jobba på 50 procent, berättar han.
Kristian säger att det som framför­allt är positivt med hans roll på AVA är att han får möta alla sorters patientkategorier med vitt skilda behov. Då det fortfarande är en relativt nyetablerad avdelning är utvecklingsarbetet i full gång och det finns stora möjligheter att påverka.
– Det är verkligen intressant; vi sjuksköterskor är delaktiga i att utforma arbetsmodeller, diskutera fram nya, kreativa lösningar och hitta nya arbetssätt.

Positiv stämning
Han får medhåll av sjuksköterskekollegorna Åsa Liberg, KAVA, och Anna-Karin Lindén, MAVA/MIMA (medicinsk akutvårdsavdelning och medicinsk intermediärvårdsavdelning).
– Precis som Kristian säger är det roligt med den stora omväxlingen och för mig är just den kirurgiska akutsjukvården extra spännande. Även här är det högt i tak och medarbetarna vågar tänka och tycka annorlunda. Våra chefer lyssnar på oss och driver våra frågor, vilket lägger grunden för en väldigt positiv stämning med god sammanhållning, säger Åsa.
– Utmaningen i arbetet ligger i de akut sjuka som kräver stora insatser och behandling genast när de anländer. Det är en fantastisk känsla att se hur mycket bättre de mår när de skrivs ut, berättar hon.

Bred plattform att stå på
Anna-Karin betonar att akutavdelningarnas bredd ger en omfattande och stabil kunskapsmässig plattform att stå på redan från början. Dessutom erbjuder avdelningarna omfattande inskolning och mentorskap för nya sjuksköterskor, oavsett om de nyss blivit utexaminerade eller om de kommer från andra specialiseringar.
– Målet är att ha erfarna handled­ande sjuksköterskor som kan stötta nyanställda såväl vad gäller praktiska spörsmål, såsom hur de bäst bör lägga upp sitt arbete, som personlig utveckling eller tunga situationer. Här på MAVA kan du alltid utvecklas, oavsett var i ditt yrkesliv du befinner dig, och det finns alltid nya uppgifter att lära sig och ta sig an.
Hon menar att den specialiserade sjukvården ofta erbjuder möjligheter för att bredda sina perspektiv samtidigt som det förutsätter en vilja att fördjupa sig i exempelvis omvårdnadsfrågor och medicintekniska ärenden, inte minst på MIMA.
– Arbetet på MIMA fungerar som ett mellansteg mellan vårdavdelningar och intensivvård och där hanterar vi patienter från hela sjukhuset. Här kan man alltså nå ytterligare kunskap och insikt i vård av patienter med svåra dia­gnoser.

32,2 timmars arbetsvecka
Avdelningarnas tydliga fokus på att skapa ett trivsam klimat med bästa tänkbara förutsättningar för sina sjuksköterskor att förbättras och engagera sig märks också tydligt på arbetsmiljöfaktorer. I nuläget pågår ett pilotprojekt där alla sjuksköterskor som vill kan arbeta 32,2 timmar per vecka med bibehållen lön, och såväl Anna-Karin som Åsa och Kristian är överens om projektets meriter.
– Det ger möjlighet till bättre återhämtning och förbättrar stämningen märkbart. Sedan projektet infördes har personalbortfallen minskat kraftigt, medarbetarna är friskare och gladare och det är betydligt enklare att rekrytera. Det är ett projekt som vi hoppas och tror kommer att fortsätta efter sin utvärdering, avslutar de.

Funktion Akut - Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
På Funktionsområde Akut Huddinge bedriver vi specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Här vårdas patienter med många olika diagnoser som ger många utvecklingsmöjligheter. Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare. Här är en bra introduktion lika viktig som att kunna utvecklas, både på kort och på lång sikt. Sammanhållningen är god och avdelningarna har ett tillåtande arbetsklimat där alla hjälps åt.

Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 00
www.karolinska.se