Etikettarkiv: Kliniskt träningscentrum

Mentor i två år på akuten i Växjö

Valentin Mendoza, sjuksköterska och Marie Söderberg, utbildningssjuksköterska på akutmottagningen i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Valentin Mendoza, sjuksköterska och Marie Söderberg, utbildningssjuksköterska på akutmottagningen i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Åtta veckors introduktion med två handledare. Och en egen mentor i hela två år! Nyanställda sjuksköterskor på akuten i Växjö får ett omfattande stöd för att känna sig säkra i jobbet.

– Vi satsar mycket på introduktion, vi vill göra våra nya medarbetare trygga i sin yrkesroll, säger Marie Söderberg, utbildningssjuksköterska på akutmottagningen i Växjö.
Hon är specialistsjuksköterska inom akutsjukvård och har jobbat på akuten i Växjö i 17 år. Sedan 1 september 2018 arbetar hon kliniskt på halvtid och med utbildning och mentorskap den andra halvan, bland annat ett pilotprojekt som ger alla nyanställda sjuksköterskor på akuten en egen mentor i hela två års tid.

Kliniskt träningscentrum
– Mentorn checkar av att den nyanställde får ledigt för utbildningar och andra aktiviteter, att man får den kunskap man behöver, till exempel extra utbildning i vissa moment på vårt KTC, kliniskt träningscentrum, säger Marie Söderberg.
De viktiga reflektionssamtalen är också något mentorn håller koll på.
– Man ska ju ha reflekterande samtal med både handledare och mentor, men det är ofta svårt i dagens höga tempo. Då ska mentorn se till att det verkligen blir av. Mentorn har även en viktig roll i att stötta handledaren, berättar Marie Söderberg.
Här finns också en klinisk kompetenstrappa, en chans till utveckling i karriären för dem som vill stanna kvar och arbeta på akuten.
– Som medarbetare innebär det att det alltid finns det en tydlig utvecklingsmöjlighet hos oss. Man står inte still och stampar på samma ställe – längre än man själv vill, för ibland passar det ju i livet – utan här händer det saker!

Spännande arbetsmiljö
– Den som jobbat några år kan utbilda sig till specialistsjuksköterska och sedan ytterligare till behandlingssjuksköterska, ett integrerat arbetssätt som vi inför nu, inspirerade av Linköpingsmodellen, berättar Marie Söderberg.
Just chansen att utvecklas i yrket var något som lockade Valentin Mendoza till akuten i Växjö. Han läste till sjuksköterska vid Linnéuniversitet, gick ut januari 2018. Akuten lockade också med sin spännande arbetsmiljö.
– Jag gillar när det går undan, när det händer mycket och man inte riktigt vet vad man får ta itu med under dagen, det är spännande!
Valentin gick den åtta veckor långa introduktionen våren 2018 och gillade att ha två handledare.
– Då lär man känna varandra bra, jämfört med om man måste hoppa från handledare till handledare. Ett bra recept!

Jobba som sjuksköterska i Region Kronoberg. Läs mer här

Akutmottagningen i Växjö
Akutmottagningen i Växjö behandlar akut sjuka inom specialiteterna medicin, infektion, kirurgi och ortopedi. På kvällar, nätter och helger tar vi även emot de som söker till ögonkliniken och öron-näsa-halskliniken. Kirurgiska och ortopediska åkommor hos barn omhändertas på akutmottagningen medan medicinska sjukdomar omhändertas på barnakuten.

Verksamhetschef:
Carina Pettersson, tel: 0470-58 90 75, E-post: carina.pettersson@kronoberg.se

Avdelningschefer:
Clas Hjertqvist, tel: 0470-58 77 86
Magdalena Gustafsson, tel: 0470-58 73 81
www.regionkronoberg.se

Många karriärvägar för sjuksköterskor i Gävleborg

Susanne Högberg, utbildningsledare på Region Gävleborgs Kliniska träningscentrum (KTC) och Peter Sund, verksamhetschef för ambulansen. Foto: Pernilla Wahlman
Susanne Högberg, utbildningsledare på Region Gävleborgs Kliniska träningscentrum (KTC) och Peter Sund, verksamhetschef för ambulansen. Foto: Pernilla Wahlman
I Region Gävleborg uppmuntras sjuksköterskorna att göra karriär och ta sig an nya roller och ansvar med nyfikenhet och engagemang. Egna initiativ till förändringsåtgärder omsätts ofta i praktiken och det finns stora möjligheten att göra karriär.

Sjuksköterskan Susanne Högberg har varit Gävle trogen sedan hon började sin karriär som undersköterska. Efter att hon vidareutbildat sig arbetade hon på infektionsklinik i nästan 25 år och än idag har hon en tydlig passion för yrket.
– Det är en otroligt bred del av sjukvården som inkluderar allt från små barn till gamla patienter. Jag kände dock att jag ville ta mig vidare – i ett sådant här yrke blir man aldrig fullärd och jag har alltid varit en nyfiken individ som velat lära mig nya saker. Dessutom har handledning och utbildning alltid varit ett stort intresse, så när det dök upp en utbildningsledartjänst tog jag chansen.
Idag arbetar Susanne som utbildningsledare på Region Gävleborgs Kliniska träningscentrum (KTC), som i nuläget står inför en kraftig expansionsperiod.
– Vi utbildar personal, patienter och anhöriga som behöver lära sig om allt från kliniska metoddelar till patient- eller personalsäkerhet. Jag har förmånen att ha hela regionens vårdsektor som arbetsfält och det är väldigt roligt. Här finns en otrolig variation, inklusive en mängd specialiseringar, och rent ut sagt fantastisk personal, säger hon.
Hittills har träningscentrumet bestått av sju stycken utbildningsledare i regionen men just nu står man i begrepp att rekrytera fem till. En stor del av utbildningsinsatserna kretsar kring simulering av patientfall för att personal ska få möjlighet att testa sina kunskaper och utveckla nya i en så autentisk situation som möjligt.

Strukturerat förbättringsarbete
Utöver sitt arbete som utbildningsledare har Susanne också en roll som förbättringscoach, en utbildning hon fick via ett samarbete med Region Jönköping.
– I Jönköping följer man en standardiserad modell oavsett vilken slags förbättringsarbete man utför. Utifrån denna modell arbetar vi med flera kvalitetsåtgärder för att förbättra vårt arbete när det gäller omhändertagande av sepsispatienter i Region Gävleborg. Bland annat har vi utformat ett verktygskit för patienter med sepsis, vilket har lett till att vi ökat antalet sepsispatienter som får rätt vård i rätt tid.

Under ständig utveckling
En annan sjuksköterska som gjort karriär inom regionen är Peter Sund. Sedan han blev färdig sjuksköterska 1999 har hunnit med att både specialistutbilda sig till anestesisjuksköterska, arbeta på akutavdelningen, ambulansen och narkosen samt arbeta som ordningspolis. Idag är han verksamheschef för ambulansen.
– Jag sökte mig tillbaka till vården 2012 och fokuserade på säkerhet och beredskap, men kände ganska snart att jag saknade det kliniska och själva sjukvården. Jag tror starkt på akutsjukvården – det är en fantastiskt intressant verksamhet under ständig utveckling, med engagerade medarbetare och spännande fall – men jag är övertygad om att framtidens vård kräver ett mer tvärdisciplinärt synsätt än vi hittills har haft.
De kunskaper kring utveckling och ledarskap som Peter hunnit samla på sig när han arbetat ute i samhället är något han förde med sig då han förra året accepterade rollen som verksamhetschef för ambulansen.
– Vi arbetar aktivt med att utveckla vården framåt. Nyligen har vi haft en samverkan mellan ambulanssjukvården, primärvården och kommunen, med patienten i centrum. Därutöver har vi flera förbättringsprojekt, bland annat ett pilotprojekt med bedömningsbilar, som utvärderats med oerhört gott resultat. Bedömningsbilarna hjälper till att skapa en heltäckande vård, och hanterar såväl akuta uppdrag och livräddande insatser som hembesök åt primärvården och smärtlindring vid palliativ vård.

Står inför ett paradigmskifte
Han betonar att vården står inför ett paradigmskifte och att framtiden för ambulansverksamheten kommer att utvecklas mer åt bedömningar och andra former av hjälp än bara transporter till akuten.
– Vi blir allt äldre och vi behöver kunna hjälpa människor i miljöer där de känner sig trygga. Samtidigt utvecklas vår teknik ständigt – labbutrustningen blir alltmer portabel och alternativen för att kommunicera digitalt utvecklas kontinuerligt, vilket möjliggör dialoger med patienter i hemmet eller med personal på plats. Det skapar en bättre och tryggare situation för både patienter och medarbetare, avslutar Peter.

Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder högkvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg.

Region Gävleborg
Tel: 026-15 40 00
E-post: rg@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se