Etikettarkiv: Läkare

Högre lön för sjuksköterskor – Läkarnas beslut för akutsjukvården

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Läkare i Sverige fick svara på vilka beslut de skulle fatta för akutsjukvården, om de var ansvariga. Fler vårdplatser och utökad bemanning var två områden som framträdde tydligt. Ett ytterligare prioriterat område är högre lön, framförallt för sjuksköterskorna.

”Fler vårdplatser är nyckeln till bättre flöde” var en av många kommentarer kring bristen på vårdplatser. Man vill undvika köbildning på akuten och utöka antal platser för inläggning. Fler vårdplatser för samtliga avdelningar efterfrågas, akuten ska inte användas som vårdavdelning. Akuten ska erbjuda vård men patienterna måste också slussas därifrån.

Bättre och tätare bemanning
Överlag vill man se en ökad personaltäthet på akuten. Fler läkare per arbetspass och jämnare bemanning under hela dygnet är två av önskemålen från läkarna i undersökningen. Fler anställda med rätt kompetens är högt prioriterat. Man behöver satsa på rekrytering och erbjuda bra villkor för att underlätta bemanningen. Man efterfrågar specifikt fler sjuksköterskor och undersköterskor.

Rätt vård på rätt plats
Medan behovet av vårdplatser och bemanning är de två mest frekventa faktorerna i undersökningen kommer de nästföljande tre kategorierna på mer eller mindre delad tredje plats. En av dem handlar om triagering och vikten av att patienterna kommer till rätt plats från början. Många nämner remisstvång och vill se bättre bedömningar innan patienterna skickas till akuten. Man vill ha ett bra samarbete mellan primärvården, närakuter och akuten.

Bättre arbetsvillkor och högre lön för sjuksköterskor
Högre lön är ytterligare ett prioriterat område. Man vill framförallt se en löneökning för sjuksköterskorna, ”ge dem den lön de är värda”. I samband med lönen nämner man bättre arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor. Högre lön kan också öka attraktionskraften och stärka bemanningen.

Förstärkt primärvård
Slutligen vill man förstärka primärvården och satsa mer pengar och resurser där. Primärvården bör byggas ut och bli mer lättillgänglig, inte minst för att öppenvården måste fungera för att avlasta akutsjukvården. Primärsjukvården bör vara såväl ”grindvakt” som en viktig länk för vidare vård.

Läkarnas beslut för akutsjukvården
1. Fler vårdplatser
2. Ökad bemanning
3. Triagering och remisskrav
4. Bättre arbetsvillkor och högre lön för sjuksköterskor
5. Förstärkt och utbyggd primärvård

Medcura satsar på trygghet och kvalitet

Lovisa Wallberg, sjuksköterska och bemanningskonsult hos Medcura.
Lovisa Wallberg, sjuksköterska och bemanningskonsult hos Medcura.
Sedan Medcura startade sin verksamhet 2009 har företaget satsat på att erbjuda intressanta och utmanande vårduppdrag med en personlig touch. Än idag ligger värderingar som kvalitet, omtanke och professionalitet i centrum för arbetet.

Vårdbemanningsföretaget Medcura anlitar såväl sjuksköterskor och läkare som annan vårdpersonal för uppdrag över hela Sverige. Medcura växer stadigt och söker därför fler sjuksköterskor, men den familjära stämningen präglar fortfarande hela verksamheten.
– Jag har arbetat både inom landstinget och som bemanningskonsult inom privat och offentlig sektor och Medcura är helt klart det bästa företag jag har arbetat för. De är familjära, professionella och satsar på kvalitet. Det märks tydligt i all kontakt med dem – de vet vem jag är och vad jag vill och jag känner mig trygg i min anställning. Dessutom är jag helförsäkrad, omfattas av rådande kollektivavtal och har goda utvecklingsmöjligheter, säger sjuksköterskan Lovisa Wallberg.

Anders Aquilonius, läkare och bemanningskonsult hos Medcura. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anders Aquilonius, läkare och bemanningskonsult hos Medcura. Foto: Gonzalo Irigoyen
Idealisk storlek
Även för läkaren Anders Aquilonius är det personliga engagemanget från Medcura en avgörande faktor.
– Medcura har en idealisk storlek för bemanningspersonal; man lär snabbt känna dem man arbetar mot och får en personlig kontakt, vilket skapar goda förutsättningar för att skräddarsy arbetet för varje individ. Jag hade hört mycket gott om Medcura redan innan jag sökte mig hit, så förtroendet var högt. Det är det fortfarande. Sedan är det naturligtvis positivt med en högre ersättningsnivå än man kan erbjudas inom landstinget.

Breddar kunskaper
Deras anledningar till att arbeta som bemanningskonsulter kretsar dock i huvud­sak runt omväxlingen och möjligheten att bredda sina kunskaper.
– Man bestämmer själv var och hur man vill arbeta och det är fantastiskt roligt. Vi rekommenderar verkligen att prova, avslutar de.

Medcura
Medcura AB hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Vår företagskultur är stark och präglas av arbetsglädje och öppenhet. Vi månar om vår personal och vill att alla ska känna delaktighet och stolthet i sitt arbete.

Medcura AB
Sturegatan 56
114 36 Stockholm
Tel: 08-41 00 13 14
E-post: info@medcura.se
www.medcura.se

www.medcura.se