Etikettarkiv: Malmö

Smal specialitet med breda utvecklingsmöjligheter

Enikö Janosi, sjuksköterska, Eva Ekstrandh, enhetschef för Njuravdelning 9 i Lund och Eva-Lotta Öberg, sjuksköterska. Foto: Kajsa Ragnestam
Enikö Janosi, sjuksköterska, Eva Ekstrandh, enhetschef för Njuravdelning 9 i Lund och Eva-Lotta Öberg, sjuksköterska. Foto: Kajsa Ragnestam

Njurmedicin är en smal men även mycket bred specialitet.
– Yrkesutveckling är en organisk del av verksamheten, en jättebra arbetsplats för alla sjuksköterskor som vill se nytt, lära nytt och utvecklas i yrket, säger Eva Ekstrandh, enhetschef för Njuravdelning 9 i Lund.

Att arbeta inom njursjukvård erbjuder många möjligheter med varierande arbetsuppgifter i en högteknologisk miljö. En specialitet som erbjuder stor bredd inom ett smalt område och rymmer många utvecklingsmöjligheter för både nya och erfarna sjuksköterskor.
Eva-Lotta Öberg började arbeta på nian, en njurmedicinsk avdelning vid Skånes universitetssjukhus i Lund, direkt efter sin sjuksköterskeexamen. Sedan dess har det gått 30 år och hon har inte ångrat sitt val.
– Det har gett mig väldigt mycket att jobba med njurpatienter, här gör vi skillnad varje dag.
Eva-Lotta påpekar att samma njurpatienter ofta återkommer till avdelningen.
– Vi lär känna många av våra patienter som vi träffar i olika skeden av deras liv. Det är trivsamt och ger en extra dimension till arbetet.
Hon får medhåll av sjuksköterskekollegan Enikö Janosi som arbetade på en hjärtavdelning när hon kände att det var dags att pröva något nytt.
– Jag sökte hit 2004, mest för att få lite omväxling, och blev fast. Det är en mycket intressant och omväxlande specialitet där jag har stor nytta av mina tidigare erfarenheter från kardiologin. Våra patienter är multisjuka, så även om det är en njurmedicinsk avdelning arbetar vi sjuksköterskor inom ett mycket brett medicinskt fält.

Nu söker vi sjuksköterskor till Njuravdelning i Lund. Klicka här för mer information och ansök

Core Curriculum
Eftersom njurmedicin är ett högspecialiserat område är fortbildning en naturlig del av verksamheten.
– Vi har bland annat tagit fram en serie utbildningsfilmer som är riktade mot omvårdnadspersonalen. Filmerna används både för repetition av befintliga kunskaper och för introduktion av nya medarbetare, berättar Eva Ekstrandh, enhetschef på avdelningen.
Just nu pågår även arbetet med att införa Core Curriculum i verksamheten, en strukturerad läroplan för sjuksköterskor som ska säkerställa tydliga karriärvägar på enheten för njurmedicin.
– Core Curriculum består av fem steg där det är tydligt är beskrivet vilken kompetens som krävs på vilket steg och hur medarbetaren kan nå de olika stegen, förklarar Charlotta Arlestål, enhetschef på njurmottagningen i Malmö och projektledare för införandet av Core Curriculum.
Arbetet har redan kommit en bra bit på väg.
– Vi har färdigställt själva strukturen och ska nu börja inventera vilka tjänster och kompetenser som behövs utifrån vad patienterna behöver av en njursköterska. Detta knyts sedan till programmets olika faser.
I förlängningen är målet att Core Curriculum ska bidra till både nöjda medarbetare och en god arbetsmiljö.
– Programmet tydliggör att vår enhet är en verksamhet där man som sjuksköterska kan utvecklas inom en rad olika riktningar. Core Curriculum är en bra utvecklingsstruktur för alla, oavsett erfarenhet och antal år i yrket, säger Eva.
Eva-Lotta, som är med i projektgruppen för införandet av programmet, instämmer.
– Core Curriculum gör tydligt vad som förväntas av en, vilket ger trygghet inte minst till de som är nya i yrket. Programmets tydliga karriärvägar kan även fungera som en vision, något man kan sträva efter och se fram emot.

Trevlig arbetsmiljö
Både Eva-Lotta och Enikö vill varmt rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till njurmedicin.
– Det är en jättebra avdelning både för nya och erfarna sjuksköterskor. Här arbetar vi med en intressant specialitet där man aldrig blir fullärd. Största risken är man trivs och blir kvar, precis som jag, säger Enikö.
– 30 år på samma avdelning talar sitt tydliga språk. Det är en rolig, intressant och utmanande arbetsplats där seriositet och professionalitet utgör en stadig grund i verksamheten. Men det är också viktigt att ha trevligt på sitt jobb. Att känna sig uppbackad av chefer och kollegor är viktigt, och det blir man verkligen här, avslutar Eva-Lotta.

Njurmedicin i Lund och Malmö – Skånes universitetssjukhus

Njurmedicin i Lund och Malmö innefattar fyra hemodialysmottagningar, två slutenvårdsavdelningar samt två njurmottagningar med bland annat njurtransplanterade patienter. Därutöver finns även två mottagningar på vardera ort för träning och uppföljning av patienter i peritonealdialys, och i Lund även hemhemodialysbehandling. Njurtransplantationer görs i Malmö och uppföljning sker på respektive sjukhus.

www.skane.se

En mångfald som berikar

Carina Ärlebring, Maria Wallin och Emma Svensson, barnsjuksköterskor på barnkliniken i Lund.
Carina Ärlebring, Maria Wallin och Emma Svensson, barnsjuksköterskor på barnkliniken i Lund.
Efter tio år som sjuksköterska på barnneurologen vid Skånes universitetssjukhus i Lund sökte sig Maria Wallin till barnspecialistmottagningen som behandlar patienter med varierande diagnoser.
– Här får jag hela spannet i kombination med stora utvecklingsmöjligheter.

Maria Wallin tog sin sjuksköterskeexamen 2007 och har fram till för sex månader sedan arbetat på barnneurologen i Lund. Numera återfinns hon på sjukhusets barnspecialistmottagning.
– Under de tre senaste åren har jag haft en chefstjänst, det var kul men jag längtade efter att vara sjuksköterska ute i vården igen. Här får jag arbeta med ett brett spektrum av olika diagnoser plus att jag fått möjlighet att läsa vidare till barnsjuksköterska på halvtid vilket är enormt stimulerande.
Emma Svensson har en liknande bakgrund.
– Jag har arbetat som barnsjuksköterska inom sjukhusets neonatala intensivvård sedan 2008. Det var ett spännande jobb men jag kände att det var dags att byta spår och började på specialistmottagningen för snart ett år sedan. Idag delar jag min tid mellan arbetet på mottagningen och en utbildning till uroterapeut som jag fått förmånen att studera till på betald arbetstid.
Det som lockade henne till barnspecialistmottagningen var också möjligheten att få arbeta med något större och inte så akut sjuka barn.
– På neonatalen vårdade jag de allra sjukaste barnen, nu ser jag dem när de är så välmående de kan vara i sin sjukdom. Det är en mer omväxlande, mindre dramatisk och mer positiv vård.

Omväxlande arbete
Carina Ärlebring är barnsjuksköterska och började arbeta på barnkliniken i Lund 1998.
– Att jag blivit kvar i alla år beror främst på att det är ett så fantastiskt roligt och utvecklande arbete. Vi jobbar med barn i alla åldrar där vården även involverar patienternas familjer. Jag trivs med att kunna arbeta med helheten.
Sedan nio år tillbaka är hon också dedikerad diabetessköterska på mottagningen.
– Det kan kanske tyckas smalt att bara jobba med diabetes, men det är olika familjer så det är olika varje gång och man lär sig något nytt av varje möte.
För att trivas som sjuksköterska på mottagningen ska man enligt Emma, Maria och Carina trivas med självständigt arbete.
– Det är bra med en viss erfarenhet så att man klarar av stressen att ingen annan gör ens jobb, remisserna ligger kvar tills du tar hand om dem. För den som trivs i en sådan sits är det ett väldigt roligt och stimulerande arbete!

Malmö
Maja Norling och Angelica Preigård är barnsjuksköterskor på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö. Även här handlar det om en verksamhet där barnets och familjens bästa alltid går först.
– Mångfalden är utmärkande för vår avdelning, vi behandlar alltifrån de allra yngsta patienterna upp till 18-åringar. Även sjukdomsbilderna ser olika ut. Det är en utmaning samtidigt som det gör arbetet väldigt roligt och utvecklande. Som sjuksköterska hos oss får man en stor bredd, vi kan lite om mycket, säger Maja.
Angelica nickar instämmande.
– Variationen i arbetet gör att det aldrig blir slentrian, man lär sig ständigt nya saker. Här finns också ett bra arbetsklimat med stöttande kollegor som hjälper varandra och där det är tillåtet att fråga om råd. Vi har även en bra chef som ser och stöttar oss i vårt arbete, något som är A och O för en verksamhet av det här slaget.

Flera uppdrag
Förutom det direkta arbetet med patienterna är Angelica, tillsammans med en kollega, läkemedelsansvarig sjuksköterska på avdelningen.
– Jag är också HLR-instruktör för både vuxna och barn och håller kontinuerligt utbildningsdagar både för nyanställda på barnkliniken och för kollegorna.
För den som vill utvecklas är möjligheterna stora. Maja som arbetat på kliniken sedan 2004 har idag ett halvtidsuppdrag som klinisk lärare på sjuksköterskeutbildningen.
– Mig passar det utmärkt, här får jag det bästa av två världar.

Maja Norling och Angelica Preigård är barnsjuksköterskor på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö. Foto: Freddy Billqvist
Maja Norling och Angelica Preigård är barnsjuksköterskor på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö. Foto: Freddy Billqvist

Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus
Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus (SUS) är uppdelad i två verksamhetsområden, barnkirurgi/neonatalvård samt barnmedicin. Verksamhetsområde barnmedicin har cirka 500 anställda och behandlar barn och ungdomar 0–18 år med sjukdomar inom barnmedicinska specialområden. Vården bedrivs utifrån en helhetssyn såväl medicinskt, omvårdnadsmässigt, psykologiskt, socialt, specialpedagogiskt och humanistiskt.

Skånes universitetssjukhus
Region Skåne
291 89 Kristianstad
www.skane.se

Flexibilitet, frihet och god lön – mitt val föll då på Dedicare!

Anahita Rezvani, konsult och Caroline Lingstedt, konsultchef hos Dedicare i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav
Anahita Rezvani, konsult och Caroline Lingstedt, konsultchef hos Dedicare i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav
Efter nio år i yrket som sjuksköterska kände Stefan Harde att han ville göra något nytt och prova på livet som konsult.
– Jag ville ha allt, bra kontaktperson, spännande uppdrag, flexibilitet, frihet och en god lön. Efter att ha gjort en grundlig research bland bemanningsföretagen, föll valet på Dedicare eftersom de även har kollektivavtal med allt vad det innebär.

Anna Wolmhag konsultchef, understryker vikten av att ha kollektivavtal. Det är viktigt att man som konsult känner en trygghet vilket vi kan erbjuda i form av pensionsparande, försäkring till och från arbetsplatsen samt under arbetstiden.
Stefan Harde arbetar nu som konsult på Dedicare och varierar sitt arbete mellan flera olika uppdragsgivare till Dedicare.
– Min konsultchef vet att jag blir uttråkad om jag är mer än ett halvår på samma ställe. Dedicare ger mig chansen att variera mellan olika uppdrag vilket ger mig omväxling och ständigt nya utmaningar.

Utvecklande
Tone Undvall sökte sig efter drygt ett år inom landstinget till Dedicare.
– Jag hade bestämt mig för att göra en långresa och valde Dedicare eftersom jag inte ville binda upp mig och för att det var bättre betalt, det skulle helt enkelt gå snabbare att spara ihop till resan.
När vi möts har Tone precis kommit hem från en halvårslång resa till Kina.
– För mig är det perfekt att jobba mycket i perioder för att sedan kunna resa iväg och ändå ha ett jobb som väntar när jag kommer hem.
Stefan flikar in att jobbet som konsultsjuksköterska också är väldigt utvecklande.
– Jag har till exempel varit inom området neurologi i både Ystad, Trelleborg, Malmö, Lund och Helsingborg. Det är extremt lärorikt att se skillnaderna och där jag både kan lära nytt och föra kunskap vidare.
Anna Wolmhag bekräftar att Dedicare har avtal med ett stort antal sjukhus, regioner och kommuner.
– Min uppgift är att se till våra sjuksköterskors önskemål och behov och uppmuntra dem till att prova ett nytt område. Uppdrag finns inom alla olika inriktningar och specialiteter.

Alla förutsättningar
För Anahita Rezvani var det en flytt som fick henne att söka sig till Dedicare.
– När familjen flyttade till Göteborg sökte jag mig till Dedicare för att få tillfälle att prova på lite olika verksamheter. Efter ett drygt halvår som konsult konstaterar Anahita att det var ett riktigt beslut.
Idag arbetar Anahita på en hjärtavdelning som hon har största erfarenhet av.
– De har ansträngt sig för att hitta ett uppdrag som passar just mig och jag uppskattar verkligen att Dedicare lyckats få fram precis ett sådant jobb som jag önskade.
Caroline Lingstedt, som är Anahitas konsultchef i Göteborg understryker vikten av att hitta rätt uppdrag som både uppfyller konsultens önskemål och som matchar kundernas krav på erfarenhet och kompetens.
– Vi arbetar hårt för att våra sjuksköterskor ska ha en tät och nära kontakt med oss konsultchefer. Det är viktigt att vi följer upp deras placering och att de inte känner sig bortglömda när de är ute och jobbar.
För att trivas som bemanningssjuksköterska är det, enligt både Caroline och Anahita, viktigt att vara flexibel och kunna ta seden dit man kommer.
– Som konsult hoppar du in med kort varsel, kastas in i verksamheten och förväntas jobba från dag ett. Därför är det viktigt att man känner sig trygg i sin sjuksköterskeroll och inte är rädd för att prova nya saker.
Att arbeta som konsult på Dedicare Nurse är utvecklande och du lär dig ständigt nya saker. Du får möjlighet att prova på nya arbetsplatser och variera dig mellan olika inriktningar vilket innebär att du ständigt utvecklas i din profession som sjuksköterska säger Caroline, sjuksköterska och konsultchef.

Tone Undvall, konsult, Stefan Harde, konsult och Anna Wolmhag, konsultchef hos Dedicare i Malmö. Foto: Caroline Jacobsen
Tone Undvall, konsult, Stefan Harde, konsult och Anna Wolmhag, konsultchef hos Dedicare i Malmö. Foto: Caroline Jacobsen

Dedicare Nurse
Dedicare AB är ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet redan 1996. Företaget hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Tjänsterna inkluderar allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam. Idag bemannas vården både i Sverige och i Norge av Dedicare.
Dedicare ska förse marknaden med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser behovet av kvalificerad personal inom vård, socialt arbete och pedagogik till bästa pris.
Dedicare ska på ett ansvarsfullt och hållbarhet sätt bidra till människors hälsa, utveckling och livskvalitet.

Dedicare Nurse
Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 40
E-post: nurse@dedicare.se
www.dedicare.se/nurse

www.dedicare.se/nurse