Etikettarkiv: Medicin & Kirurgi

Fördjupa dig inom thoraxkirurgisk vård och omvårdnad

Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad

Digital kurs på halvfart (7,5 högskolepoäng) med start september 2022

Fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp. Det här är en distanskurs som är förankrad i forskning och evidens.
Den kommer att stärka dig i din sjuksköterskeprofession i vården av den thoraxkirurgiska patienten.

Du kommer lära dig att:
• redogöra för de vanligaste sjukdomstillstånden, dess etiologi och patofysiologi
• analysera riskfaktorer, omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder
• tillämpa evidensbaserad kunskap från relevant forskning i patientens omvårdnad
• använda vetenskaplig litteratur, styrdokument samt kvalitetsregister i resonemang kring utveckling av omvårdnad i den egna verksamheten

Läs mer och anmäl dig till uppdragsutbildningen Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad

Kliniker som vårdar både patienter och arbetsklimat

Kristi Larsen Johansen och Elin Cui, sjuksköterskor på kirurg­avdelningen i Eskils­tuna. Foto: Pierre Pocs
Kristi Larsen Johansen och Elin Cui, sjuksköterskor på kirurg­avdelningen i Eskils­tuna. Foto: Pierre Pocs

Kirurgklinikerna vid Mälarsjukhuset Eskilstuna och vid Nyköpings lasarett präglas av ett variationsrikt arbete där även arbetsklimatet vårdas i form av stor kollegial stöttning.
– Jag kunde inte ha fått en bättre start på min yrkeskarriär, säger sjuksköterskan Anna-Karin Sundell.

Bra arbetsklimat, ständigt nya utmaningar, stöttande kollegor och en lyhörd ledning var det som fick Anna-Karin Sundell att välja Kirurg- och urologkliniken vid Nyköpings lasarett efter avslutad utbildning.
– Jag arbetade tidigare som undersköterska, hade prövat på specialiteten och var inställd på att söka till kirurgen efter min examen. VFU:n som jag gjorde här i termin 4 stärkte det beslutet.
Efter snart två år i verksamheten vet hon att beslutet var helt rätt.
– Vi arbetar med kirurgisk omvårdnad av urologi- och kirurgpatienter, traumapatienter, men har även patienter som kommer för eftervård av avancerad kirurgi från Uppsala. Dessutom har våra patienter förutom kirurgiska åkommor även medicinska sjukdomar. Vi får se det mesta, man blir inte expert på allt men man lär sig om mycket, med spetskompetens inom kirurgin.
Olivia Schröder har liknande erfarenheter.
– Jag tog min sjuksköterskeexamen 2018. Efter att ha gjort VFU och sommarjobbat på avdelningen kände att jag ville börja här, och på den vägen är det.
Precis som Anna-Karin lyfter Olivia fram det goda arbetsklimatet och det ständiga lärandet som stora fördelar i arbetet.
– Kirurgisk omvårdnad är en bred specialitet där man hela tiden utmanas och utvecklas i sin yrkesroll. Det goda teamarbetet har också stor betydelse för trivseln, det är alltid är kul att komma till jobbet, säger Olivia.

Vill du jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Kirurgavdelningen i Nyköping söker sjuksköterska (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska med intresse för kirurgi till Mälarsjukhuset Eskilstuna (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Eskilstuna
Kollegorna på kirurgavdelningen i Eskilstuna håller med till fullo. Elin Cui sökte sig hit efter avslutad utbildning.
– Jag har alltid intresserat mig för kirurgi. Det är en jätteintressant specialitet och den breda patientgruppen gör att man hela tiden fortsätter att utveckla sin kompetens.
Som ny sjuksköterska gick Elin bredvid en erfaren kollega i fyra veckor innan hon började arbeta självständigt på avdelningen.
– Jag var också med i Region Sörmlands program för nya sjuksköterskor som bland annat innehöll seminariedagar där jag träffade andra nyutexaminerade kollegor att utbyta erfarenheter med.
Kristi Larsen Johansen valde noga innan hon bestämde var hon ville börja jobba efter sin sjuksköterskeexamen 2020.
– Jag gjorde min första VFU här på kirurgavdelningen, tyckte det var jättekul men ville inte låsa mig vid en specifik avdelning direkt. Därför valde jag att gå regionens traineeprogram. Det innebar för min del att jag efter avslutad utbildning arbetade åtta månader på kirurgen och sedan växlade till medicinavdelningen där jag var ungefär lika länge. Därefter valde jag att söka mig tillbaka till kirurgen och börja på riktigt.
Hon påpekar att kirurgavdelningen i Eskilstuna är en bred avdelning med sex olika patientkategorier.
– Detta är också en avdelning med högt tempo. Här lär du dig snabbt att prioritera och fokusera på vad som ska göras först, säger Kristi.
Stora fördelar, menar både Kristi och Elin är att ledningen uppmuntrar till utveckling och utbildning.
– Vi har månader med fokus på olika områden, som till exempel trycksår, stomi eller urologi, då det löpande erbjuds kortare kurser och fortbildningar på det aktuella temat. Har man egna önskemål om att få gå någon fortbildning eller kurs så brukar det också gå att ordna.

Stormtrivs
På frågan om de kan rekommendera andra sjuksköterskor att börja på avdelningen blir svaret ett självklart ja!
– Om man gillar ett högt tempo och att ha många bollar i luften är det här man ska vara. Jag visste genom traineeprogrammet precis vad jag gav mig in på och kan inte tänka mig en roligare arbetsplats, fastslår Kristi.
Även Anna-Karin och Olivia vill slå ett slag för sin arbetsplats på Nyköpings lasarett.
– Här lär du dig mycket om många olika sjukdomar och tillstånd, även om det är en kirurgisk omvårdnadsavdelning har vi i stort sett alla typer av patienter. Man blir också väldigt uppbackad och behöver inte vara orolig för att stå ensam i någon situation, det finns alltid kollegor runt omkring som kommer till hjälp. En trevlig arbetsplats som vi varmt kan rekommendera!

Anna-Karin Sundell och Olivia Schröder, sjuksköterskor på Kirurg- och urologkliniken vid Nyköpings lasarett. Foto: Magnus Andersson
Anna-Karin Sundell och Olivia Schröder, sjuksköterskor på Kirurg- och urologkliniken vid Nyköpings lasarett. Foto: Magnus Andersson

Vill du jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Kirurgavdelningen i Nyköping söker sjuksköterska (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska med intresse för kirurgi till Mälarsjukhuset Eskilstuna (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Sörmland – Kirurgi i Eskilstuna och Nyköping

Kirurg- och urologkliniken på Mälarsjukhuset Eskilstuna (MSE) är länets största kirurgklinik. Här arbetar runt 150 medarbetare varav cirka 25 sjuksköterskor och undersköterskor med vår breda mottagningsverksamhet och dagvårdsavdelning. Kirurgiska avdelningen vid Nyköpings lasarett har huvudsaklig inriktning på kirurgiska sjukdomar inom mag- och tarmkanal samt urinvägar.

www.regionsormland.se

Kompetensstege blir tydlig språngbräda i karriären

Anna Widhagen Ahlin, sjuksköterska på MIMA/MAVA och Kristin Nordström, biträdande universitetssjuksköterska på AKM i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anna Widhagen Ahlin, sjuksköterska på MIMA/MAVA och Kristin Nordström, biträdande universitetssjuksköterska på AKM i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen

– Kompetensstegen är bra att utgå ifrån i samband med utvecklingssamtal. Den tydliggör var man står och vad som krävs för att komma till nästa steg, både kompetens- och lönemässigt, säger Kristin Nordström, specialistsjuksköterska på AKM vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Kristin Nordström som tog sin sjuksköterskeexamen 2016 kan se tillbaka på sex år med ständigt nya yrkesutmaningar.
– Jag började med geriatrik och bytte sedan till Huddinge Tema Cancer. Där var jag i nästan fyra år och hann även med att specialistutbilda mig inom onkologi innan jag började arbeta med akutsjukvård. Idag delar jag min tid mellan arbetet på akuten och en tillförordnad tjänst som biträdande universitetssjuksköterska på AKM i Huddinge.
AKM är en del av Karolinska Tema Akut & Reparativ Medicin där ledningen arbetar aktivt med Region Stockholms kompetensstege för sjuksköterskor. Kompetensstegen tydliggör möjligheter och krav för att uppfylla kompetenserna för varje steg. Som komplement till kompetensstegen finns karriärvägar där fördelen är att sjuksköterskor kan välja om de vill avancera kliniskt, akademiskt eller inom ledarskap.
– Det blir väldigt tydligt vad som krävs för att axla nya utmaningar och vilka vidareutbildningar som krävs för att ta sig mot nya yrkesmässiga mål, säger Kristin. Jag är nu tillförordnad på en steg 5-tjänst som jag sedan kan söka när jag uppfyller kompetenser och formella krav för steg 5.
Även Anna Widhagen Ahlin, sjuksköterska på MIMA/MAVA i Huddinge är på steg tre i kompetensstegen.
– Jag har arbetat som sjuksköterska på MAVA sedan 2006, varav nio år på MIMA. Jag tycker att intermediärvården är väldigt rolig och utvecklande, vilket är en av anledningarna till att jag varit här så länge. Vi erbjuds ständigt fortbildningar av olika slag, och själv planerar jag att i nästa steg gå en kurs om 7,5 poäng inriktad på intermediärvård.

Jobba med oss i Huddinge. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Jobba med oss i Solna. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Bra språngbräda
Rebecca Ingebrigtsen, sjuksköterska på IMA på Karolinska i Solna, har liknande erfarenheter av arbetet med intermediära patienter.
– Jag började på AVA som nyutexaminerad sjuksköterska för tre år sedan. Under pandemin blev jag förflyttad till IMA och valde att stanna kvar när vi återgick till normalläge, mycket beroende på den höga vårdnivån och det prestigelösa teamarbetet.
Hon beskriver IMA som en väldigt trevlig arbetsplats där lärandet är en självklar del av själva verksamheten.
– Vi har sköra patienter som kräver potenta läkemedel och avancerad teknisk utrustning. Att jag redan nått steg tre i kompetensstegen beror mycket på IMA:s höga vårdnivå. I samband med att vi flyttades över till IMA fick vi lära oss många nya vård- och medicintekniska moment.
För Rebecca innebär det tredje steget att hon arbetar mycket självständigt, kan prioritera och göra egna insatser i en akut situation i samverkan med teamet. Hon handleder även studenter och skolar in nyanställda.
– Kompetensstegen är en bra språngbräda, inte minst blir medarbetarsamtalen väldigt konstruktiva eftersom man kan få ett så tydligt besked om vad som krävs för att nå nästa steg.

IAKM
Phirun Baolorphet, sjuksköterska på IAKM, hade arbetat ett par år på ett annat sjukhus innan hon för åtta år sedan kom till AVA på Karolinska i Solna. En omorganisation fick till följd att hon ganska snart hamnade på Intensivakuten.
–På den vägen är det. Jag känner mig hemma på akuten och har under min tid här även haft förmånen att studera till specialistsjuksköterska. Jag har inga planer på att byta jobb utan känner starkt att jag vill stanna och bidra med mina kunskaper till att utveckla verksamheten. Idag är jag på steg tre i kompetenstegen och siktar på att med tiden avancera till nästa nivå.

Tips till andra
Både Phirun och Rebecca rekommenderar gärna andra sjuksköterskor att börja på sina respektive avdelningar.
– Som grundutbildad sjuksköterska med erfarenhet är det svårt att hitta en arbetsplats med lika hög vårdnivå som på IMA. Inlärningskurvan går snabbt uppåt eftersom vi har så breda patientgrupper och möter både akuta situationer och palliativ vård i vår vardag, säger Rebecca.
Phirun flikar in att även IAKM erbjuder stor variation i arbetet.
– Hos oss möter man allt från det snabba omhändertagandet till svårt sjuka cancerpatienter som befinner sig i palliativ fas. Det är en väldig blandning av olika sjukdomar och tillstånd som ger både toppar och dalar i arbetstempot. Gillar man det så är det hit man ska söka sig. Jag har stortrivts från dag ett!

Phirun Baolorphet, sjuksköterska på IAKM och Rebecca Ingebrigt­sen, sjuksköterska på IMA på Karolinska i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Phirun Baolorphet, sjuksköterska på IAKM och Rebecca Ingebrigt­sen, sjuksköterska på IMA på Karolinska i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen

Jobba med oss i Huddinge. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Jobba med oss i Solna. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Karolinska universitetssjukhuset – Tema Akut och Reparativ Medicin

Syftet med kompetensstegen i klinisk vård är att attrahera, inspirera och behålla medarbetare. Det sker genom att skapa tydliga karriärvägar och förutsättningar för kompetensutveckling för sjuksköterskor. Kompetensutvecklingen utgår från verksamhetens och patienternas behov genom att integrera vårdutveckling och forskning i det kliniska arbetet.
Kompetensstegen består av sju steg som beskriver möjlig utveckling från sjuksköterska till specialisttjänst. Verksamheternas behov styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.

www.karolinska.se

Nära relationer på hemodialysmottagningen

Både Erika Nordin och John Sagebro gillar ny teknik. Inom kort kommer de att få nya dialysmaskiner till avdelningen, något de båda ser fram emot. Foto: Richard Ström
Både Erika Nordin och John Sagebro gillar ny teknik. Inom kort kommer de att få nya dialysmaskiner till avdelningen, något de båda ser fram emot. Foto: Richard Ström

Spännande teknik och ett omväxlande arbetstempo är några av de saker som John och Erika uppskattar med sitt arbete. På hemodialysmottagningen finns det dessutom utrymme för både kompetensutveckling och relationsbyggande.

Ungefär 70 personer, som har ingen eller väldigt liten njurfunktion, får regelbundet hjälp av vårdpersonalen på hemodialysmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Vanligtvis kopplas patienterna upp till de avancerade dialysmaskinerna tre gånger i veckan. Själva behandlingen tar cirka fyra timmar.
– Så vi lär verkligen känna våra patienter, säger sjuksköterskan Erika Nordin som har arbetat på avdelningen i fem år.

Vi söker sjuksköterska till Hemodialysmottagningen, USÖ. Klicka här för mer information och ansök

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Ny teknik och kompetensutveckling
Tidigare arbetade hon på ett äldreboende, men eftersom hon ville utvecklas och dessutom har ett teknikintresse sökte hon sig till hemodialysmottagningen. Ett val som hon är mycket nöjd med.
– Jag har oerhört trevliga och kompetenta kollegor. Vi har en bra atmosfär och hjälper alltid varandra. Sedan gillar jag att det också finns möjlighet att grotta ner sig i saker. Både jag och John jobbar med accesserna och det är jätteroligt att på arbetstid kunna nörda in sig och verkligen lära sig, säger hon.
Sjuksköterskan John Sagebro har tidigare arbetat på bland annat akuten. Men han sökte sig till hemodialysmottagningen i samband med att han blev tvåbarnspappa.
– Jag ville få en annan arbetssituation än den jag hade på akuten, jag ville till en lugnare plats. Här fick jag ett varierat jobb med möjlighet till utbildning. När jag har varit på jobbet är jag inte slutkörd utan jag har energi kvar när jag kommer hem, säger han.

Omväxlande arbete
Arbetstempot på avdelningen är omväxlande och kan ändras snabbt. Även arbetsuppgifterna är varierande. Förutom att sköta de högteknologiska maskinerna och ta hand om patienterna är bland annat kompetensutveckling och utredningar viktiga delar av arbetet.
John utreder bland annat patienternas möjlighet till transplantation. Men för många av patienterna är den regelbundna dialysen livslång. När sorgen slår till på avdelningen så finns kollegorna där för varandra. De många samtalen i personalrummet för dem samman och skapar en stark sammanhållning.
– Det ligger något i uttrycket ”En gång dialyssjuksköterska, alltid dialyssjuksköterska”. När gamla kollegor är här och hälsar på känns det som om de aldrig har varit borta, säger Erika.

Region Örebro län – Hemodialysmottagningen

Hemodialysmottagningen är en del av verksamhetsområdet medicin vid Universitetssjukhuset Örebro. Den högspecialiserade vården karaktäriseras av delaktighet och tillgänglighet. Det medicinska omhändertagandet ska svara mot hög internationell klass.

www.regionorebrolan.se/uso

Med operationsteam som minskar köerna

Jenny Jansson och Patrik von Zur-Mühlen på Operationskonsulterna.
Jenny Jansson och Patrik von Zur-Mühlen på Operationskonsulterna.

Operationskonsulterna grundades 2014 av erfarna specialistsjuksköterskor och erbjuder bemanningstjänster som kompletterar regionernas egen kompetensförsörjning samt komplexa uppdrag med kompletta operationsteam och ett samlat ansvar för hela kedjan från pre-op till post-op.

– Operationskonsulterna har expertisen att ta sig an komplexa operationsprojekt, genom helhetslösningar. Vi kan bidra med kompletta operationsteam med operationssjuksköterska, narkossjuksköterska, undersköterska, postopsjuksköterska och narkosläkare. Våra sjuksköterskor har i genomsnitt 17 års yrkeserfarenhet, vilket ger trygghet i alla led, säger Patrik von Zur-Mühlen, vice vd och operations- och anestesisjuk­sköterska på Operationskonsulterna.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Helhetsuppdrag med totalansvar
2018 tog Operationskonsulterna helhetsansvar för en operationsavdelning på Karolinska sjukhuset, och under projektets löptid på 1,5 år genomfördes cirka 4000 operationer, främst avancerad cancerkirurgi. Ett motsvarande långsiktigt helhetsuppdrag genomförs nu på uppdrag av Region Västmanland, där Operationskonsulterna driver tre operationssalar samt uppvakningsavdelning.
– Modellen där vi tar hela ansvaret har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi kan uppnå en mycket hög effektivitet genom att styra flödena optimalt med hög produktivitet och kraftigt kapade köer. Vi har kapacitet att ta oss an fler helhetsuppdrag runtom i landet och står redo att hjälpa regionerna att beta av operationsköerna som uppkommit under pandemin, exempelvis på sjukhus med operationssalar som inte används, säger Jenny Jansson, verksamhetschef, rekryteringsansvarig och narkossjuksköterska på Operationskonsulterna.

Ledningen arbetar kliniskt
Projekt av det här slaget innebär att sjuksköterskorna på Operationskonsulterna har möjlighet att arbeta med kontinuitet, i fasta etablerade team, vilket många specialistsjuksköterskor uppskattar.
– Vi som grundat och leder Operationskonsulterna arbetar själva ute i den kliniska verksamheten. Det ger oss en god förståelse för specialistsjuksköterskornas och regionernas vardag och behov. Vi står för hög kvalitet, kompetens och lägger alltid lite extra tid på att säkerställa att matcha rätt specialistsjuksköterska med rätt uppdrag, säger Patrik von Zur-Mühlen.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam som tar ett helhetsansvar för pre-op, op och post-op. Man erbjuder även traditionell bemanning med erfarna specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi, förlossning, akut och IVA. Operationskonsulterna rankades som en av de bästa när det gäller att leverera tjänster med hög kvalitet i Framtidens Karriär – Sjuksköterskas stora undersökning.

Operationskonsulterna
08-580 803 00
post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se

Huddinge i startgroparna för levertransplantation genom DCD

Piritta Hermansson, operationssköterska, Anna Grass, sjuksköterska och Anna Jacobson, anestesisjuksköterska på Funktion PMI på Karolinska Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Piritta Hermansson, operationssköterska, Anna Grass, sjuksköterska och Anna Jacobson, anestesisjuksköterska på Funktion PMI på Karolinska Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen

PMI på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge har en central roll för behandlingen av patienter med svåra leversjukdomar. Med DCD kommer antalet levertransplantationer att kunna öka med ca tio procent per år. Här arbetar du som är sjuksköterska med den allra främsta expertisen, i tätt sammansvetsade team i en högspecialiserad miljö där du verkligen gör skillnad.

PMI, Perioperativ medicin och intensivvård, på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, har en omfattande och väletablerad transplantationsverksamhet och är ett av endast två sjukhus i Sverige som utför levertransplantationer.
Nyligen blev det klart att sjukhuset tilldelas ytterligare tre tillstånd för nationell högspecialiserad vård. Det gäller bland annat för levertransplantationer genom DCD, det vill säga donation efter cirkulationsstopp. Tidigare har endast personer med total hjärninfarkt under pågående respiratorvård kunnat donera. DCD har varit en utmaning för just levertransplantationer, eftersom levern är mycket känslig för syrebrist. På Karolinska universitetssjukhuset Huddinge startar nu möjligheten att donera organ efter DCD, genom att man först behandlar levern med en perfusionsmetod som spolar rent och håller organets funktioner intakta.
– Det är fantastiskt roligt att vi nu kommer att kunna hjälpa fler patienter. Idag dör alltför många patienter i väntan på organ. Även fler personer kan få sin önskan uppfylld om att deras organ ska tillvaratas, och detta är ofta en mycket stor tröst för anhöriga, säger anestesisjuksköterskan Anna Jacobson, som har arbetat på PMI Huddinge i 17 år.

Jobba med oss på Karolinska. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Operationssjuksköterskor till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (Sista ansökningsdag har passerat)

Vårdledare till Perioperativ Medicin i Huddinge (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Får helt nytt liv
Hon får medhåll av sina kolleger Anna Grass och Piritta Hermansson. De lyfter fram att just transplantationsmedicin är ett djupt tillfredsställande område att arbeta med.
– Vi ser hur patienter går från att vara dödssjuka till att få ett helt nytt liv. Det är stor, komplicerad kirurgi och verkligen ingen vardagsmat. Att arbeta som sjuksköterska här innebär ständiga utmaningar och att få vara en del i oerhört kompetenta, tvärprofessionella team, säger Piritta, som har 20 års erfarenhet som operationssköterska.
Anna, som är sjuksköterska på den postoperativa avdelningen, berättar att utvecklingen går snabbt:
– Det är extremt högspecialiserad och komplex vård, både vad gäller operation och den medicinska omvårdnaden. Här på Huddinge ligger vi väldigt lång fram, med mycket forskning och med patienter som är allt från några månader gamla till äldre personer. Det är enormt omväxlande, säger hon.
Mia Elliot, som är operations- och IVA-sjuksköterska, har arbetat med levertransplantationer ända sedan den allra första transplantationen i Sverige, på Huddinge sjukhus 1984. Idag arbetar hon på IVA.
– Det finns nog ingen mer stimulerande miljö än här på PMI. Vi har den mest avancerade och tyngsta vården, med allt utom brännskador och hjärttransplantation. Som sjuksköterska måste man ha både djup och bred kunskap. Det är också fantastiskt roligt att ha så många studenter. Man stagnerar aldrig, det är en lärande arbetsplats där man håller sig på tårna.

Etik och respekt
Marie Sundin, som också är anestesi- och IVA-sjuksköterska, har arbetat på Huddinge sedan 1991, med något avbrott. Hon var med på den första DCD-transplantationen på Huddinge universitetssjukhus, då njurar, lever och pankreas transplanterades.
– Det var en speciell känsla och det är ett stort steg framåt. Det är så många kriterier som ska uppfyllas för att en transplantation ska kunna genomföras och det är väldigt glädjande att vi nu kommer att kunna hjälpa betydligt fler patienter. En viktig och intressant aspekt av arbetet är de många etiska frågeställningar som vi arbetar med och att respektfullt bemöta anhöriga till möjliga donatorer, säger hon
Nu söker PMI på Karolinska universitetssjukhuset nya, engagerade specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och IVA. Här kan du utvecklas i professionen på ett av landets ledande sjukhus, i team som ligger i den absoluta frontlinjen.
Låter det intressant? Tveka inte att kontakta oss på PMI och lär dig mer om vad vi gör!

Mia Elliot och Marie Sundin, anestesi- och IVA-sjuksköterskor på Funktion PMI på Karolinska Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mia Elliot och Marie Sundin, anestesi- och IVA-sjuksköterskor på Funktion PMI på Karolinska Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen

Jobba med oss på Karolinska. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Operationssjuksköterskor till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (Sista ansökningsdag har passerat)

Vårdledare till Perioperativ Medicin i Huddinge (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Funktion PMI – Karolinska Huddinge

Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) förser Karolinska universitetssjukhuset med operations- och anestesipersonal, pre- och postoperativ vård, smärtvård samt all intensivvård för vuxna.

På Karolinska universitetssjukhuset Huddinge går man nu i bräschen för levertransplantation genom DCD, genom att först behandla levern med NRP, Normothermic Regional Perfusion, en ECMO-teknologi där blodet syresätts utanför kroppen, efter döden, med varmt (37 grader) syresatt blod under två timmar. NRP reverserar ischemiskada och förbättrar organkvaliteten. Tekniken tillåter en utvärdering av organfunktionen peroperativt och leder till förbättrat utfall efter organtransplantation. Studier har visat att NRP vid DCD ger mindre komplikationer.
Som medarbetare inom vår funktion har du möjlighet att utveckla dig inom ett flertal roller. Hos oss arbetar bland andra undersköterskor och sjuksköt­erskor specialiserade inom anestesi, operation och intensivvård.

www.karolinska.se

Utvecklingsprogram vände trenden på ortopeden

Åsa Loodin, expertsjuksköterska och klinisk lärare inom verksamhetsområde ortopedi på Skånes universitetssjukhus.

På ortopeden vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund erbjuds samtliga sjuksköterskor att delta i utvecklingsprogrammet Core curriculum, som består av fem konkreta karriär­utvecklingssteg från nyutexaminerad till expertsjuksköterska.

Satsningen har utvecklats till en framgångssaga som resulterat i ett ökat söktryck och att fler erfarna sjuksköterskor stannar kvar.
Syftet med utvecklingsprogrammet Core curriculum är att, genom att erbjuda tydliga utvecklingsvägar, öka sjuksköterskors möjlighet att göra karriär och utvecklas i yrket. Satsningen startades som ett utvecklingsprojekt på ortopeden 2018 och implementeras nu successivt i fler av regionens verksamheter. Core curriculum beskriver en möjlig utveckling från nyutexaminerad till expert. Det är indelat i fem faser där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor. I de senare faserna av utvecklingsprogrammet blir sjuksköterskan behörig att söka tjänster som innebär karriärmöjligheter och ett utökat ansvar.

Kompetensutveckling
– Vårt initiala syfte 2018 var att höja ortopedisjuksköterskornas generella kompetens. Vi startade först ett utbildningsprogram för nyanställda sjuksköterskor, men när även mer erfarna sjuksköterskor efterfrågade kompetensutveckling tog vi också med dem i satsningen. Det resulterade i en webbaserad ortopediutbildning som nu används nationellt. Successivt utvecklades satsningen till Core curriculum, säger Åsa Loodin, expertsjuksköterska och klinisk lärare inom verksamhetsområde ortopedi på Skånes universitetssjukhus.

”Många av våra sjuksköterskor uppskattar att det finns en strukturerad karriärutvecklingsmodell.”

Minskad personalomsättning
Core curriculum har hämtat inspiration från magnetmodellen, och Åsa Loodin har fått många samtal från vårdgivare som är nyfikna på utvecklingsprogrammet.
– Vi erbjuder särskilt yrkeserfarna sjuksköterskor som befinner sig i de senare faserna av programmet ett ansvar, ett uppdrag och en lön som motsvarar deras kompetens. Det har bidragit till en minskad personalomsättning. Antalet sjuksköterskor som söker sig till oss har också ökat, där många anger Core curriculum som en viktig faktor. Många av våra sjuksköterskor uppskattar att det finns en strukturerad karriärutvecklingsmodell som ger utrymme för professionell utveckling under hela karriären, säger hon.

Behåll kontinuiteten
Hennes råd till andra verksamheter som vill implementera Core curriculum eller andra modeller för kompetensutveckling är att förankra införandet uppifrån och ner.
– Det är oerhört viktigt att ha ledningens stöd vid den här typen av långsiktiga satsningar. Ha tålamod och räkna med att det tar tid att implementera en sådan här modell. Ytterligare ett råd är att komma i gång i liten skala även om alla detaljer inte är klara. Vi inledde tidigt med utbildningsprogram som blev mycket uppskattade. Det är också viktigt att behålla ett långsiktigt perspektiv på kompetensutveckling, även när den dagliga verksamheten är tuff och krävande. Vi har varit noga med att kontinuerligt hålla i gång satsningen, även under perioder med hög belastning, säger Åsa Loodin.

Magnetmodellen

Magnetmodellen är en organisationsmodell för hälso- och sjukvården som innebär att sjuksköterskors ledarskap och kompetens tas tillvara och ges mandat på alla nivåer inom verksamheten. Modellen består av fem områden:

• Utvecklande ledarskap för sjuksköterskor
• Strukturer för personlig utveckling och auktoritet för sjuksköterskor
• Excellent utfört omvårdnadsarbete
• Nya kunskaper/ innovation och förbättringar
• Mätbara resultat för vårdkvalitet.

Det finns upprepad och tydlig vetenskaplig evidens för ett samband mellan modellen och bland annat goda vårdresultat för patienterna, kvarstannande och arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskor.

Årets ledare i omvårdnad vände utvecklingen

Carina Carlsson, specialistsjuksköterska i onkologi och enhetschef på smärtmottagningen vid Södertälje sjukhus.

När Carina Carlsson, enhetschef på smärtmottagningen vid Södertälje sjukhus och specialistsjuksköterska i onkologi, fick sitt chefsuppdrag 2012 ställdes hon inför en tuff uppgift: att vända en nedläggningshotad verksamhet. Med en stark målbild och tvärprofessionella team med tydliga roller lyckades hon vända utvecklingen.

Carina Carlsson hade aldrig haft någon tanke på att bli chef när hon 2012 erbjöds rollen som enhetshetschef på smärtmottagningen på Södertälje sjukhus. Den första perioden på sitt nya uppdrag ägnade Carina Carlsson mycket tid åt att kartlägga förutsättningarna och analysera situationen. Därefter formulerade hon en tydlig målbild för smärtmottagningen och tydliggjorde bland annat rollerna i de tvärprofessionella team som vårdar patienterna.
– Som chef är det viktigt att kunna ha både ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Även när man har fullt upp med det dagliga gäller det att kunna se möjligheterna och visualisera hur verksamheten ska se ut om exempelvis fem år, säger Carina Carlsson, som av Svensk Sjuksköterskeförening utsågs till årets ledare i omvårdnad 2021.

Tydligt formulerat uppdrag
Hennes råd till andra sjuksköterskor som är eller vill bli ledare är att våga anta utmaningen och att analysera hur chefer i andra verksamheter hanterat olika situationer.
– Se till att få ett tydligt formulerat chefsuppdrag, konkreta verksamhetsmål och ett tydligt mandat, annars bör du själv vara med och formulera det. För de sjuksköterskor som har möjlighet tror jag också det är bra att fortsätta arbeta kliniskt. Själv har jag alltid kombinerat mitt chefsuppdrag med klinisk tjänstgöring, vilket varit viktigt för min egen utveckling. Jag vill också rekommendera sjuksköterskor som är eller överväger att bli chefer att bygga ett nätverk bestående av andra chefer i olika verksamheter, säger Carina Carlsson.

”Se till att få ett tydligt formulerat chefsuppdrag, konkreta verksamhetsmål och ett tydligt mandat.”

Kommunicera målbilden
Viktiga komponenter i ett framgångsrikt ledarskap är, enligt Carina Carlsson, att tydligt kommunicera en målbild för medarbetarna så samtliga medarbetare känner delaktighet och har en gemensam agenda. Uttalade roller i teamet och extern handledning för personalgruppen beskriver hon som andra nyckelkomponenter i ett långsiktigt framgångsrikt ledarskap.

Väl rustade för chefsuppdrag
Hon anser att sjuksköterskors omvårdnadskompetens och helhetssyn på människan gör dem väl rustade för chefsuppdrag. Att anta en ledande roll faller sig därför naturligt för många sjuksköterskor.
– Sjuksköterskor har ett helikopterperspektiv på såväl patient som medarbetare och verksamhet, vilket man har stor nytta av som chef. På senare år har allt fler sjuksköterskor blivit verksamhetschefer, en roll som läkare traditionellt sett haft. Det känns verkligen positivt. Omvårdnadsperspektivet behöver verkligen vara representerat på ledningsnivå i sjukvården och nu upplever jag att utvecklingen går åt rätt håll, avslutar Carina Carlsson.

Infektionssjukvården kombinerar bredd och djup

Chatarina Björdal, tillförordnad områdeschef VO infektionssjukdomar på Skånes universitetssjukhus.

Att arbeta som sjuksköterska inom infektionssjukvården innebär att vara verksam i ett omfattande medicinskt fält som ger en bred klinisk erfarenhetsbas där hela människan är i fokus. Infektionssjukvården erbjuder såväl självständigt mottagnings­arbete som ett teambaserat arbetssätt på vårdavdelning.

– Infektionssjukvården är ett fält som kombinerar bredd och möjlighet till djup på ett unikt sätt. Som sjuksköterska i infektionssjukvården möter man patienter i alla åldrar, från alla organspecialiteter och med ett sjukdomspanorama från enklare åkommor till avancerad sjukvård upp till lättare intensivvårdsnivå.
Eftersom infektion berör många andra specialiteter är vårt samarbete med olika kliniker både viktigt och stimulerande, säger Chatarina Björdal, tillförordnad områdeschef VO infektionssjukdomar på Skånes universitetssjukhus. Hon är specialistsjuksköterska i intensivvård och anestesi och har tidigare arbetat kliniskt i många år.
– Sjuksköterskor kan arbeta dels på vårdavdelningar, dels på mottagning. Medan arbetet på vårdavdelningar karakteriseras av professionsöverskridande lagarbete är arbetet på mottagning mer självständigt. Där gör sjuksköterskor bedömning av patienten, ger egenvårdsråd, går igenom remisser och följer självständigt upp patienten. De kan även ägna sig åt smittspårning och andra smittförebyggande åtgärder, säger Chatarina Björdal.

”Här kan sjuksköterskor både nyttja sina baskunskaper och göra karriär på djupet.”

Generalister och specialister
– Infektionssjukvård är spännande, utmanande och roligt eftersom det är ett fält med utrymme för både generalister och specialister. Här kan sjuksköterskor både nyttja sina baskunskaper och göra karriär på djupet. Utöver specialistutbildningen inom infektionssjukvård erbjuder många sjukhus även högskolepoängsgrundande uppdragsutbildningar med fokus på exempelvis omvårdnad inom infektionssjukvård och intermediärvård, och funktionsutbildningar inriktade mot specifika infektioner och arbetet som sjuksköterska på en infektionsmottagning, säger Chatarina Björdal.
Mottagningarna är ofta specialiserade på olika diagnoser. Där ser man till hela människan och arbetar både självständigt och nära andra professioner.

Smittspårning och diagnostik
Utöver specialistsjuksköterskor i infektionssjukvård specialicering i intensivvård och akutsjukvård attraktivt inom infektionssjukvården. Behovet av allmänsjuksköterskor är också stort och har man erfarenhet från självständigt arbete eller akutvårdsverksamhet är det en fördel.
– Det är också en fördel om man är nyfiken och gillar att ägna sig åt detektivarbete som i att spåra smittor eller diagnostisera en infektionspatient med ospecifika symtom, säger Chatarina Björdal.

Ljus framtid på kirurgen i Västerås

Kirurgkliniken i Västerås har genomgått flera stora förändringar. Målet är att sjuksköterskorna ska känna sig både trygga och värdefulla. Sofia Andersson, Johanna Henriks­dotter, Tina Gustafsson, Caroline Andersson, Hanna Hassel och Lovisa Gissler trivs på sin arbetsplats. Foto: Anders Forngren
Kirurgkliniken i Västerås har genomgått flera stora förändringar. Målet är att sjuksköterskorna ska känna sig både trygga och värdefulla. Sofia Andersson, Johanna Henriks­dotter, Tina Gustafsson, Caroline Andersson, Hanna Hassel och Lovisa Gissler trivs på sin arbetsplats. Foto: Anders Forngren

Kirurgkliniken i Västerås går mot strömmen. Andelen inhyrd personal har minskat drastiskt. En stärkt sjuksköterskeroll, stora möjligheter till kompetensutveckling och goda karriärmöjligheter är några av skälen till att medarbetarna väljer att stanna kvar på kliniken.

– Vi har jobbat hårt och mycket och engagerat oss för att försöka vända det här tillsammans. Visst är det fortfarande tufft att arbeta på kliniken men arbetsmiljön har förbättrats avsevärt, säger Tina Gustafsson, specialistsjuksköterska och enhetschef på avdelning 8.
För knappt fem år sedan fanns det sex ordinarie medarbetare på Tinas avdelning. Idag finns det 24 och avdelningen är inte längre beroende av hyrd personal. Siffrorna på kirurgklinikens andra enheter ser liknande ut.
– Det här innebär att vi idag kan satsa på utbildningar, förbättringsarbeten och utökade ansvarsområden, något som var svårt tidigare då vi jobbade mycket med att enbart släcka bränder, säger Tina Gustafsson.
Sjuksköterskan Caroline Andersson har gått från att ha varit inhyrd på kliniken till en anställning. Idag utbildar hon sig till specialistsjuksköterska. Anledningarna till att hon sökte sig till en fast tjänst på kliniken är flera.
– Jag trivdes väldigt bra här både med patienterna och personalgruppen, säger hon och berättar att tryggheten, delaktigheten och utvecklingsmöjligheterna var andra saker som lockade.

Jobba med oss på Kirurgkliniken i Västerås. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Sjuksköterska till Kirurgavdelning 8 i Västerås (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Kirurgmottagningen Västerås (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 6 (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Tydlig information och stärkta roller
Det stora förbättringsarbete som har genomförts de senaste åren tog sitt avstamp i en arbetsmiljöworkshop där samtliga medarbetare på kirurgkliniken var delaktiga. De områden som medarbetarna upplevde som problematiska har gåtts igenom grundligt.
Förbättringsarbetet har bland annat resulterat i tydliga och effektiva möten och en stärkt sjuksköterskeroll. Det har även satsats stora resurser på information till nyanställda.
– Att jobba på kirurgen innebär att du har många bollar i luften samtidigt. De flesta som vi har anställt de senaste åren är nyutbildade sjuksköterskor och det är viktigt att vi inte förlorar dem. Därför satsar vi på en lång och bred inskolning, säger Sofia Andersson som är enhetschef för avdelning 6, kirurgklinikens andra slutenvårdsavdelning.
Anestesisjuksköterskan och enhetschefen Lovisa Gissler har tidigare arbetat som bland annat ambulanssjuksköterska, men på kirurgkliniken är hon relativt ny.
– Jag jobbar på kirurgisk observationsplats som är en nystartad enhet. Vi har hand om patienter som behöver observeras, och har ett nära samarbete med både akuten och de kirurgiska vårdavdelningarna. Det kan till exempel handla om skallskador eller oklara buksmärtor i väntan på kirurgi. Arbetet är omväxlande och spännande. Trots att jag har varit här i ett år nu finns det mycket kvar att lära vilket känns väldigt roligt, säger hon.
Att erbjuda kirurgklinikens medarbetare kompetensutveckling och karriärmöjligheter är ytterligare områden som det har satsats på de senaste åren.
– Tidigare hade vi inte så många specialistsjuksköterskor, men den rollen har vi verkligen lyft fram, säger Hanna Hassel, biträdande enhetschef på avdelning 8, som själv är utbildad specialistsjuksköterska.

Tydliga karriärmöjligheter
Utbildningen till specialistsjuksköterska kan göras på betald arbetstid. Numer finns det även ytterligare ett steg att gå efter den utbildningen. På kirurgkliniken arbetar idag tre avancerade specialistsjuksköterskor, NP. Detta innebär att hela tio procent av Sveriges totala NP-kår arbetar på kirurgen i Västerås.
– De har verkligen gjort stor skillnad för kliniken och är otroligt kompetenta. Arbetet flyter på på ett helt annat sätt nu. Det är även en stor trygghet att de finns som backup eftersom kirurgerna ibland är borta från avdelningen, säger Tina Gustafsson.
En av klinikens tre avancerade specialistsjuksköterskor är Johanna Henriksdotter. Hon tillträdde sin nya tjänst i juni förra året.
– Det här känns jättespännande och utvecklande. På det här sättet kan jag fortsätta att jobba på kirurgen men ändå utvecklas. Genom att den här möjligheten finns kan kliniken behålla kompetens, säger hon.
Att de många förbättringsåtgärderna har gett resultat är samtliga överens om. Att känna sig trygg och värdefull på samma gång är en vinnande kombination.
– Dessutom är vårt arbete väldigt varierat. Det är utmanande att möta svårt sjuka patienter men samtidigt blir det väldigt tydligt att vi gör skillnad. Många är väldigt sjuka när de kommer till oss men när de går härifrån mår de mycket bättre, säger Sofia Andersson.

Jobba med oss på Kirurgkliniken i Västerås. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Sjuksköterska till Kirurgavdelning 8 i Västerås (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Kirurgmottagningen Västerås (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till Kirurgklinikens avdelning 6 (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Västmanland – Kirurgi Västerås

Kirurgkliniken i Västerås är i stark utveckling, med stort fokus på sjuksköterskans roll. På klinikens enheter finns en blandning av akuta och elektiva patienter: avdelning 6 för bland annat kolorektala och akuta buksjukdomar, avdelning 8 för övre gastro + bröst-enokrin-plastik samt den öppna akutvårdsavdelningen kirurgisk observationsplats. Samtliga avdelningar arbetar aktivt med kompetensutveckling och erbjuder många stimulerande och utvecklande karriärmöjligheter.

www.regionvastmanland.se