Etikettarkiv: Patientnära

Nyutexaminerade Marie vill jobba patientnära

Marie Nordquist, sjuksköterska på AVA på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
Marie Nordquist, sjuksköterska på AVA på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
Marie Nordquist har bloggat under sin utbildning och tog sin examen i somras. Hur ser den nya generationens sjuksköterskor på arbetslivet, sjuksköterskerollen och framtiden?

Sedan sin sjuksköterskeexamen i somras arbetar 29-åriga Marie Nordquist på AVA på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
– Som nyutexaminerad kände jag att jag vill få en bred start på min yrkeskarriär och möta många olika diagnoser och sjukdomstillstånd. Och så fick jag under utbildningen ett extra öga för akutsjukvård, säger hon.

Mer pondus
Sjuksköterskerollen anser hon har utvecklats till det bättre.
– Jag upplever att synen på oss har vuxit, från att ha varit lite mer tillbakadragen och i skuggan av läkare till att vara en egen profession. Vi har fått mer pondus.
Med mer ansvar kommer dock också en ökad press.
– Jag ser det som en fördel att yrket har tagit många steg framåt, men det blir samtidigt mer och mer som vi ska axla i vår roll. Man ska hinna och klara mycket och det är både på gott och på ont. Därför är det väldigt viktigt med bra teamarbete.

Förbättring
I media framställs ofta problemen med sjuksköterskeyrket som låg lön och dålig bemanning.
– Min känsla är att det går åt rätt håll, att politiker och de som har makten försöker att förbättra yrket och förutsättningarna för att jobba inom vården. Men det är en lång väg att gå, säger Marie Nordquist.
Vad önskar du av yrket framöver?
– Att det ska bli en bättre bemanning och att yrket ska fortsätta att klättra upp och bli mer attraktivt.
Marie Nordquist pekar ut både lön och karriärmöjligheter som viktiga faktorer.
– Det ska finnas möjligheter att utvecklas vidare och det ska löna sig, exempelvis specialistutbildade sjuksköterskor ska värderas.

Vill jobba patientnära
Många sjuksköterskor väljer idag att lämna den patientnära vården för att arbeta med administration eller ledarskap, men Marie Nordquist tror att hon stannar bland patienterna.
– Jag brinner för att jobba med människor och tycker verkligen att det är ett extremt roligt jobb.
Varje år utfärdas närmare 5 000 sjuksköterskelegitimationer av Socialstyrelsen.

Varför lämnar sjuksköterskor patientnära verksamheter?

Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Foto: Jesper Berg
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Foto: Jesper Berg
Trots ett skriande behov inom vården, väljer var fjärde sjuksköterska att lämna den patientnära verksamheten för att bli chef eller administratör – eller för att helt lämna hälso- och sjukvården.
”Stora risker med utvecklingen”, menar forskare.

Larmrapporter om brist på sjuksköterskor återkommer år efter år – samtidigt ökar antalet utfärdade sjuksköterskelegitimationer. Istället för att arbeta ”på golvet” med patienter, väljer nämligen en av fyra sjuksköterskor, enligt Socialstyrelsen, att lämna hälso- och sjukvården eller byta bana och bli chef eller administratör.
Pia Lundbom är en av de som bytt arbetsuppgifter; från att vara operationssjuksköterska, till att idag arbeta som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. I rollen som team­ansvarig på operationsavdelningen upptäckte hon sitt intresse för verksamhetsutveckling – så efter tretton år som sjuksköterska sökte hon sitt första chefsuppdrag. Sitt arbete med patienter har hon haft stor nytta av sedan dess.
– Både på system- och verksamhetsnivå, och genom närhet till patienter och de anhörigas upplevelser, säger Pia Lundbom.

Louise Bringselius, doktor i organisation och ledning vid Lunds universitet.
Louise Bringselius, doktor i organisation och ledning vid Lunds universitet.
Annan karriärväg
Många sjuksköterskor vittnar idag om en stressig miljö med hög arbetsbelastning och oro över patientsäkerheten på sjukhus runt om i landet. Marlene Furbeck som är chefsspecialist på Vårdförbundet tror dock inte att sjuksköterskor blir chefer för att försöka fly från den arbetssituationen.
– Att bli chef är bara en annan karriärväg. Verksamhet som ska ge trygg och säker vård kräver yrkeskunskap, och chefer i vården leder en komplex verksamhet som är politiskt styrd. Många mål ska uppfyllas och en mängd lagar styr, därför är det viktigt med kompetenta chefer som finns nära verksamheten, säger hon.
Att förståelsen för hela vårdkedjan är viktig för ledarskapet, håller forskaren Louise Bringselius, doktor i organisation och ledning vid Lunds universitet, med om.
– När chefer och administratörer inte har denna förståelse ökar risken att man fattar beslut som drabbar personalen på golvet på ett sätt som inte var tänkt, säger hon.

Ökad status och höjda löner
Men utvecklingen medför också risker, konstaterar Bringselius – ökad administration kan betyda att många inom yrket får orimligt stor arbetsbörda och att de fastnar i uppgifter som inte tillför något värde för patienterna.
– Dessutom blir det allt färre sjuksköterskor kvar på golvet, där det viktigaste arbetet ändå utförs – där är behovet av personal skriande.
Orsaken till att den administrativa delen av arbetet lockar allt fler, beror bland annat på både ökad status och höjda löner, enligt Louise Bringselius. Hon menar också att det kan det vara lättare att sitta lite på avstånd, snarare än att kämpa i vårdens vardag, som ofta är tuff.
– Därför behöver vi fundera på hur karriärvägarna i sjukvården ser ut och vad som belönas. I många yrkesgrupper är de duktigaste medarbetarna hänvisade till en chefskarriär, medan lång erfarenhet på golvet inte alls belönas på samma sätt. Det är helt enkelt betydligt svårare att få samma inflytande, status och löneutveckling om man väljer att fortsätta med patientnära arbetsuppgifter. Det här är en utveckling som vi ser i hela västvärlden, säger hon.

Marlene Furbeck, chefsspecialist på Vårdförbundet.
Marlene Furbeck, chefsspecialist på Vårdförbundet.
Drunknar i krav
Det finns en övertro på styrning och mätning i samhället, inte minst inom vården, säger Louise Bringselius, vilket gör att kärnverksamheten drunknar i krav på rapportering och dokumentation.
Även Marlene Furbeck beskriver hur kraven på administration trappats upp inom vården. Hon menar att det ökar trycket på cheferna, vilket innebär att en sådan position inte alls behöver vara mindre tuff än en i patientnära verksamhet.
I en enkät från Vårdförbundet förra året beskrev nära hälften av vårdcheferna att de inte har rätt förutsättningar för arbetet – att arbetet ständigt går ut på att släcka bränder och att täppa hål i bemanningen.
– Administrationen är en av orsakerna till att chefer inte upplever att de har rätt förutsättningar, då det blir mindre tid för vårdutveckling, personcentrerad vård och att vara nära verksamheten, säger Marlene Furbeck.

Naturligt gå till chefsposition
Pia Lundbom tycker dock att det bara är naturligt att sjuksköterskor går över till chefspositioner, precis som hon själv har gjort. Hon ser inte heller ett problem med att många rör sig från den patientnära verksamheten:
– Vi behöver utveckla fler områden och kliniska karriärmöjligheter inom yrket än vad som har varit den traditionella vägen sedan många år.

REMEO är en brygga mellan akutsjukvården och hemmet

Sjuksköterskorna Karin Beck-Friis och Camilla Bjerkensjö på REMEO.
Sjuksköterskorna Karin Beck-Friis och Camilla Bjerkensjö på REMEO.
REMEO är Sveriges första klinik för avancerad andningsvård och rehabilitering i en trygg och stödjande miljö. Klinikens särställning medför unika arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter för engagerade sjuksköterskor.

REMEO:s verksamhet är en helt ny typ av vård, öppen för patienter från intensivvårdsavdelningar och vanliga vårdavdelningar. Kliniken är ett nationellt kompetenscentrum för andningsträning och intensivvårdsnära rehabilitering. Med syftet att kunna öppna fler vårdplatser för fler patienter söker REMEO kontinuerligt fler engagerade sjuksköterskor till sin verksamhet.
– Patienter som utvecklar problem med exempelvis andning, näringsupptag, njurfunktion eller liknande efter att ha vårdats på akutsjukhus behöver ofta högspecialiserad, anpassad vård, som många gånger inte finns att tillgå på ursprungsavdelningen. Där utgör REMEO en brygga mellan akutvården och ett successivt och tryggt hemvändande, berättar Anna Cedborg, läkare inom anestesi och intensivvård, och sedan ett drygt år verksamhetschef för REMEO.
Vårdchefen Titti Zarei är neurospecialiserad fysioterapeut och har arbetat på REMEO sedan starten för fem år sedan. Hon betonar att kliniken har en unik kombination av högteknologisk utrustning och en familjär stämning med fokus på hälsa snarare än sjukdom.
– Vår avsikt är att väcka intresse och lust hos varje enskild patient och därför arbetar vi mycket patientnära och långsiktigt i täta team – här hamnar patientens rehabiliteringsmöjligheter i blickfånget, inte diagnosen. Målet är naturligtvis att patienten ska kunna hantera sin egen hälsa även i hemmet och att överlämningen ska bli så trygg som möjligt.

Har gott om tid för patienterna
Sjuksköterskan Agnieszka Kesy kom till REMEO för cirka två år sedan från den palliativa vården och hon trivs som fisken i vattnet.
– Jag uppskattar att kunna ägna mycket tid och uppmärksamhet till mina patienter, och värdesätter samtidigt de unika möjligheter till utveckling som finns. I nuläget etablerar vi exempelvis utskrivningssjuksköterskor, som specialiserar sig på samverkan inom vårdkedjan för att säkerställa ett tryggt överlämnande. Samtidigt arbetar vi med weaning-sjuksköterskor, som planerar, kartlägger och mäter parametrar kring urträningsprocesser. Därutöver finns utbildningar där man får fördjupa sig inom respiratoriska diagnoser, och det är kompetens man inte kan få någon annanstans i Sverige. Det är oerhört lärorikt och roligt, avslutar hon.

Vi söker en sjuksköterska med erfarenhet av akutsjukvård. Klicka här för mer information och ansökan

Vi söker en specialistsjuksköterska med erfarenhet av intensivvård eller anestesi. Klicka här för mer information och ansökan

REMEO
REMEO erbjuder kvalificerad vård och rehabilitering till patienter som behöver andningshjälp. Här får patienten ett eget rum i en lugn och hemlik miljö, nära naturen. Med hjälp av kvalificerat andningsstöd och skräddarsydd rehabilitering börjar vägen tillbaka till livet för patienten redan första dagen. Sedan februari 2019 ägs REMEO av svenskbaserade Rkliniken. Tidigare ägare var Linde Group som har startat och drivit många REMEO-kliniker runt om i världen. 
 
REMEO
Tel: 08-704 4440
E-post: info@remeoclinic.se
www.rkliniken.se/jobba-har