Nyutexaminerade Marie vill jobba patientnära

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Adrianna Pavlica

Marie Nordquist, sjuksköterska på AVA på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
Marie Nordquist, sjuksköterska på AVA på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
Marie Nordquist har bloggat under sin utbildning och tog sin examen i somras. Hur ser den nya generationens sjuksköterskor på arbetslivet, sjuksköterskerollen och framtiden?

Sedan sin sjuksköterskeexamen i somras arbetar 29-åriga Marie Nordquist på AVA på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
– Som nyutexaminerad kände jag att jag vill få en bred start på min yrkeskarriär och möta många olika diagnoser och sjukdomstillstånd. Och så fick jag under utbildningen ett extra öga för akutsjukvård, säger hon.

Mer pondus
Sjuksköterskerollen anser hon har utvecklats till det bättre.
– Jag upplever att synen på oss har vuxit, från att ha varit lite mer tillbakadragen och i skuggan av läkare till att vara en egen profession. Vi har fått mer pondus.
Med mer ansvar kommer dock också en ökad press.
– Jag ser det som en fördel att yrket har tagit många steg framåt, men det blir samtidigt mer och mer som vi ska axla i vår roll. Man ska hinna och klara mycket och det är både på gott och på ont. Därför är det väldigt viktigt med bra teamarbete.

Förbättring
I media framställs ofta problemen med sjuksköterskeyrket som låg lön och dålig bemanning.
– Min känsla är att det går åt rätt håll, att politiker och de som har makten försöker att förbättra yrket och förutsättningarna för att jobba inom vården. Men det är en lång väg att gå, säger Marie Nordquist.
Vad önskar du av yrket framöver?
– Att det ska bli en bättre bemanning och att yrket ska fortsätta att klättra upp och bli mer attraktivt.
Marie Nordquist pekar ut både lön och karriärmöjligheter som viktiga faktorer.
– Det ska finnas möjligheter att utvecklas vidare och det ska löna sig, exempelvis specialistutbildade sjuksköterskor ska värderas.

Vill jobba patientnära
Många sjuksköterskor väljer idag att lämna den patientnära vården för att arbeta med administration eller ledarskap, men Marie Nordquist tror att hon stannar bland patienterna.
– Jag brinner för att jobba med människor och tycker verkligen att det är ett extremt roligt jobb.
Varje år utfärdas närmare 5 000 sjuksköterskelegitimationer av Socialstyrelsen.