Etikettarkiv: Region Stockholm

Podd från en heldygnsavdelning

Rebecka Somogyi Iresjö och Emma Hannerstam poddar om hur det är att vara sjuksköterska inom psykiatrin. De finns på @normaltgalen_podcast på Instagram.

I podden “Normalt galen” tar de två psykiatrisjuksköterskorna Emma Hannerstam och och Rebecka Somogyi Iresjö upp allt ifrån sin vardag på jobbet till diskussioner om vad ”galenskap” är.

Emma Hannerstam är sjuksköterska biträdande enhetschef på en psykiatrisk heldygnsvårdsavdelning i Stockholm. Hon och kollegan och sjuksköterskan Rebecka Somogyi Iresjö har poddat i över ett år.
– Vi vill ge människor en inblick i hur det är att jobba inom psykiatrin, och hur det är att vårdas där. Bilden i media är ofta ganska onyanserad och vi har träffat en del patienter som varit rädda för att söka vård men sedan inte fått sina farhågor besannade, säger Rebecka Somogyi Iresjö.

Större öppenhet
När Emma Hannerstam berättar för andra att hon jobbar inom psykiatrin är det fortfarande många som gör associationer till filmen ”Gökboet”.
– Att ha en föreställning om att det är en viss typ av personer som läggs in bidrar till stigmatiseringen. Folk vågar inte berätta för anhöriga och vänner att man vårdats inom psykiatrin utan ljuger och säger att man haft hjärtproblem. Vi vill att öppenheten ska bli större, säger hon.
Också bilden som andra sjuksköterskor har är delvis felaktig, upplever Emma Hannerstam.
– Många tror att det är mycket hot och våld, men det är det faktiskt sällan. Jag är räddare på tunnelbanan en sen kväll efter jobbet.

”Vi vill ge människor en inblick i hur det är att jobba inom psykiatrin, och hur det är att vårdas där.”

Omväxlande jobb
Jobbet på en heldygnsavdelning inom psykiatrin tycker Rebecka Somogyi Iresjö är väldigt intressant.
– Det är väldigt omväxlande och man hamnar ständigt i nya situationer. Det finns alltid mer att lära om olika tillstånd, och man blir också väldigt glad av att se en utveckling hos patienterna. Någon kan komma in och vara jättesjuk och knappt kunna äta själv, efter ett par veckor pratar och skrattar personen. Det finns förstås långvariga tillstånd, men där får man vara med och hitta vägar till livskvalitet trots de funktionsnedsättningar som sjukdomen innebär. Man blir aldrig fullärd, säger hon.
Emma Hannerstam ser det som givande att man som sjuksköterska får ge mycket av sig själv.
– Det viktigaste på avdelningen är medarbetarna, och man sitter i många tuffa samtal, exempelvis när en patient vill ta livet av sig. Det är det intressanta med jobbet, men också något som blir slitsamt emotionellt och dränerar en på energi.

Våga vara i nuet
Rebecka Somogyi Iresjö håller med.
– Det är en balansgång, att ge av sig själv men inte så att man själv inte orkar. Det kan också vara krävande i kontakt med anhöriga. Vi behöver ta ett helhetsgrepp på patienten i mycket större utsträckning än på en medicinsk avdelning, och måste veta hur det fungerar med jobb, försörjning, barn, familj och så vidare. Då kan anhöriga känna att det är ett stort ingrepp i deras privatliv, och det måste man hantera, säger hon.
Emma Hannerstam tycker att det viktigaste för en sjuksköterska inom psykiatrin är att våga vara i nuet med patienten.
– Det övar man oftast inte på så mycket inom somatiken, men här måste man kunna sitta tyst, lyssna och finnas där. Sedan måste man förstå att vissa patienter kommer att söka sig till en och vissa inte. Förutsättningarna ändras hela tiden så man måste vara ganska prestigelös.
Rebecka Somogyi Iresjö tillägger att man inte får se saker som ett misslyckande.
– Man kan ha lagt timmar på en patient en dag men sedan går den ändå och självskadar. Man får inte gräva ner sig och tycka att man gjort något fel. Det viktigaste är att man är engagerad i patienten, och det brukar lysa igenom.

Hitta podden här!

Tid för både patienter och kompetensutveckling

Trots att Kamal Hassan, Mikaela Benton Bowenius, Vera Warda och Mikaela Holm arbetar med personer som har begått allvarliga brott känner de sig trygga på sina arbetsplatser. Att få ge patienterna av sin tid och göra skillnad både motiverar och stärker dem. Foto: Johan Marklund
Trots att Kamal Hassan, Mikaela Benton Bowenius, Vera Warda och Mikaela Holm arbetar med personer som har begått allvarliga brott känner de sig trygga på sina arbetsplatser. Att få ge patienterna av sin tid och göra skillnad både motiverar och stärker dem. Foto: Johan Marklund

Goda utvecklingsmöjligheter, tid för patienterna och stimulerande arbetsuppgifter. Det är några av de faktorer som gör att sjuksköterskorna Kamal, Mikaela, Vera och Mikaela har sökt sig till rättspsykiatrin i region Stockholm.

– Här på rättspsykiatrin har vi något som inte finns någon annanstans inom vården. Vi har tid, säger Kamal Hassan som har arbetat inom rättspsykiatrin sedan han tog studenten.
De första 5,5 åren arbetade han som mentalskötare men han visste hela tiden att han skulle utbilda sig till antingen sjuksköterska eller läkare. Efter att ha sett arbetet inom rättspsykiatrin på nära håll blev beslutet enkelt.
– Som sjuksköterska är du spindeln i nätet; vi är involverade i större delen av det arbete som utförs här. Det är vi som har helhetsbilden och som fördelar arbetet till mentalskötarna. Vi samarbetar i ett tvärprofessionellt team bestående av kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, mentalskötare och överläkare, säger Kamal Hassan som idag arbetar som sjuksköterska på avdelning 35, en sluten vårdavdelning på sektion Nord.
Kamal Hassan arbetar nära sina patienter. I rollen som sjuksköterska monitorerar han effekten av medicinering och kartlägger allt från omvårdnadsbehov till patienternas ekonomi och sociala liv. Vid behov kontaktas även externa aktörer såsom biståndshandläggare och personal på sysselsättningar och boenden.
Sedan han började arbeta inom rättspsykiatrin inom region Stockholm har han gått flera olika interna utbildningar. Just nu utbildar han sig till specialistsjuksköterska, en utbildning som delvis bekostas av arbetsgivaren.

Vi söker sjuksköterskor. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Ekonomiskt stöd under utbildning
Även Mikaela Benton Bowenius, som blev klar med sin sjuksköterskeutbildning i januari i år, får ekonomiskt stöd för att läsa till specialistsjuksköterska.
– Jag fick även studielön under termin sex på min sjuksköterskeutbildning, säger hon och berättar att hon fick upp ögonen för rättspsykiatrin och avdelning H2, som är en rättspsykiatrisk akutvårdsavdelning, under sin praktik.
Det var personalgruppens och chefernas mottagande men även tiden hon fick med patienterna som gjorde att hon ville arbeta på avdelningen.
– Jag trivdes direkt. Det jag gillar mest med arbetet är möjligheten att följa patienterna från den akuta fasen tills det att patienterna stabiliserats så de kan flytta vidare till en vårdavdelning. Patienternas förbättringar visar att vården gör skillnad och människan bakom brottet kommer fram, säger hon.

Hittade hem tack vare praktik
Sjuksköterskorna Mikaela Holm och Vera Warda arbetar på vårdavdelning H5/H6 på sektion Syd. Även de upptäckte rättspsykiatrin under sin utbildning. När de fick reda på att de skulle göra sin praktik inom rättspsykiatrin kändes det både spännande och nervöst.
– Det gick en del rykten om rättspsykiatrin och jag kände mig lite orolig. Allt var nästan lite mystiskt. När jag sökte efter information om rättspsykiatrisk omvårdnad hittade jag väldigt lite, säger Vera Warda.
Idag är hon väldigt glad att hon fick chans att upptäcka rättspsykiatrin och alla möjligheter som finns där.
– Som sjuksköterska kan du göra stor skillnad för patienterna. Vi lägger upp individuella vårdplaner och har ett nära samarbete med andra professioner. Dessutom har vi ett fint arbetsklimat här där alla är delaktiga, säger hon och tillägger att de även har bra arbetstider.
Mikaela Holm, som blev klar sjuksköterska i januari i år, håller med. Osäkerheten som hon kände inledningsvis har gett vika och hon stortrivs på sitt arbete. Även hon är tacksam för praktiken som gjorde att hon hittade rätt.
– Att få följa patienterna och göra skillnad för dem är det bästa med arbetet, säger hon och berättar att arbetet inom rättspsykiatrin har fått henne att bli ödmjukare som person.

Vidareutbildning uppmuntras
Att vidareutbildning och kompetensutveckling är något som uppmuntras är ytterligare faktorer som Mikaela Holm och Vera Warda uppskattar med sin arbetsplats. Båda två fick studielön under sista året av sin sjuksköterskeutbildning. Motkravet var att de skulle börja arbeta inom rättspsykiatrin och stanna på sin avdelning under minst två år. Det är ett åtagande som de båda uppfyller med glädje.
– Vi trivs bra inom psykiatrin och kommer med stor sannolikhet att stanna kvar här, säger Vera Warda.

Vi söker sjuksköterskor. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Stockholm – Rättspsykiatri

Den rättspsykiatriska vården i Region Stockholm är fördelad på två sektioner i norra och södra länsdelarna. Målet med vården är att förbättra patientens psykiska hälsa och minimera risken för återfall i allvarliga brott, så att patienten kan återgå till ett fungerande liv i samhället. Tillsammans med patienten planerar vi behandling, samordning och uppföljning av den vård som är nödvändig. Som sjuksköterska har du en ledande och central roll i patienternas rehabilitering. För oss är rätt kompetens viktig varför vi gärna ser att man kompetensutvecklar sig till förmån för våra patienter.

www.rattspsykiatristockholm.se

Var med och utveckla rättspsykiatrin!

Maria Pettersson och Daniel Olsson, den rättspsykiatriska vården i Stockholms läns sjukvårdsområde. Foto: Johan Marklund
Maria Pettersson och Daniel Olsson, den rättspsykiatriska vården i Stockholms läns sjukvårdsområde. Foto: Johan Marklund

Den rättspsykiatriska vården i Region Stockholm är i ständig utveckling, och som sjuksköterska har du en ledande roll. Här arbetar du självständigt, med patienter där du gör skillnad, på riktigt.

På Rättspsykiatri Sektion Nord, på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, arbetar sjuksköterskan Maria Pettersson. Maria började där 2011 och avancerade snabbt till biträdande enhetschef. Sedan ett år tillbaka är hon enhetschef. Dessförinnan jobbade hon under flera år inom akutsjukvården, men upplevde att tiden aldrig riktigt räckte till.
– Jag kände direkt att jag hade hamnat rätt här. Inom rättspsykiatrin har jag en helt annan möjlighet att ge patienterna den tid de behöver och kan göra dem delaktiga i vården, så att de så småningom kan komma tillbaka in i samhället, berättar hon.

Vill du också jobba med rättspsykiatri i Stockholm? Klicka här för att läsa mer och ansök

Vårdar under lång tid
Kollegan Daniel Olsson, enhetschef på akut- och intagningsavdelningen på Sektion Syd i Huddinge, håller med. Han hade jobbat många år som mentalskötare innan han utbildade sig till sjuksköterska och specialistsjuksköterska i psykiatri. Han hade redan från start siktet inställt på rättspsykiatri.
– Här har man patienterna under lång tid och arbetet har en enorm bredd och variation. Man får utnyttja hela sin kompetens. När patienterna kommer till oss är de oftast väldigt svårt sjuka, men vi ser hur patienterna faktiskt tillfrisknar. Det är väldigt givande.

Samarbete med patienter
Maria och Daniel tror att det finns många felaktiga föreställningar om rättspsykiatri.
– Många tror att det är farligt, men vi har ett extremt säkerhetstänkande. Tryggheten är helt grundläggande. Man måste komma ihåg att patienterna var svårt sjuka när de begick sitt brott, men vi bygger en nära allians och samarbete med dem, förklarar de.
Som sjuksköterska är man den som leder och fördelar arbetet och man spelar en central roll i patienternas rehabilitering. Sjuksköterskor jobbar i nära team med andra professioner och det finns mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Rättspsykiatri är i ständig och snabb utveckling och som sjuksköterska är du i högsta grad med och påverkar vården.
För att trivas inom rättspsykiatrin ska du vara trygg i dig själv och din yrkesroll, menar Maria och Daniel.
– Om man är lugn, stabil och gillar att ta ansvar så passar man inom rättspsykiatrin. Här kan man verkligen växa i sin profession och göra skillnad!

Rättspsykiatrin i region Stockholm

Den rättspsykiatriska vården i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, är fördelad på två sektioner i norra och södra länsdelarna. Målet med vården är att förbättra patientens psykiska hälsa och minimera risken för återfall i allvarliga brott, så att patienten kan återgå till ett fungerande liv i samhället. Tillsammans med patienten planerar vi behandling, samordning och uppföljning av den vård som är nödvändig. Som sjuksköterska har du en ledande och central roll i patienternas rehabilitering.

www.rattspsykiatristockholm.se