Etikettarkiv: Rehabilitering

Hos REMEO får du komma till tals

Foto: REMEO
Foto: REMEO
REMEO har en helt unik kompetens inom högspecialiserad andningsvård och rehabilitering. Kliniken präglas av nära samarbeten och transparenta beslut, där medarbetarnas styrkor och intressen stärks och tas tillvara.

Det finns mycket som attraherar sjuksköterskor till REMEO. Förutom den unika och oerhört lärorika miljön drivs med en stor delaktighet från medarbetarna. Det är nära mellan ledning och personal, såväl vad gäller förbättringsarbeten som patientplanering.
– Det är korta beslutsvägar och därefter – vid behov – snabb förändring, något som gynnar både verksamheten och patienten. I nästan alla situationer är personalen med och påverkar besluten, vilket har lett till en arbetskultur där vi alla får komma till tals. Vi är aldrig ensamma utan jobbar alltid i team med kompetenta kollegor, säger Leila Ghelichkhani, sjuksköterska och samordnare vid REMEO.

Jobba med oss! Läs mer och ansök här!

Möjligheter att engagera sig
Leila berättar att för den som är intresserad finns det mängder av möjligheter att engagera sig och utveckla sina kunskaper, men betonar att man alltid arbetar kliniskt på minst 50 procent. Ann-Sofie Kaiheden, vårdchef omvårdnad, säger att detta framöver även kommer att införlivas i REMEO:s nya chefslinje.
– Från första november kommer omvårdnadschefer att fördela sin tid jämnt mellan kliniskt och administrativt arbete. Syftet är naturligtvis att skapa en ännu närmare dialog mellan chef och medarbetare och att cheferna ska kunna upprätthålla insikten i det kliniska arbetet.

Har ett unikt vårdkoncept
REMEO:s vårdkoncept är unikt, vilket förutsätter gedigna satsningar på kompetensutveckling och fortbildning inom kliniken. Alla nya medarbetare får en skräddarsydd inskolning utifrån sina specifika behov och varje vecka hålls internutbildningar för personalen för att utbyta erfarenheter och kunskaper.
– Just nu utvecklar vi ett internprogram till REMEO-sjuksköterska. Tanken är att medarbetarna ska kunna närma sig rollen som specialistsjuksköterska med fördjupade kunskaper inom andningsvård och att kompetensen ska höjas på hela kliniken. Kort sagt finns det en mängd olika spännande vägar att gå, oavsett om man vill inrikta sig på samordning, medicinteknik, vårdutveckling eller arbeta som utskrivnings- eller wieningsjuksköterska, säger Ann-Sofie som avslutning.

Jobba med oss! Läs mer och ansök här!

REMEO
REMEO är ett nationellt kompetenscentrum i avancerad andningsvård och rehabilitering i en trygg och stödjande miljö. Vi vårdar de allra sköraste patienterna som kräver andningsstöd och urträning från respirator och kanyl i halsen. Med hjälp av kvalificerat andningsstöd och individuellt anpassad rehabilitering börjar vägen tillbaka till patientens vardag redan dag ett.

REMEO
Tel: 08-704 44 40
E-post: info@remeo.se
remeo.se/jobba-har

REMEO är en brygga mellan akutsjukvården och hemmet

Sjuksköterskorna Karin Beck-Friis och Camilla Bjerkensjö på REMEO.
Sjuksköterskorna Karin Beck-Friis och Camilla Bjerkensjö på REMEO.
REMEO är Sveriges första klinik för avancerad andningsvård och rehabilitering i en trygg och stödjande miljö. Klinikens särställning medför unika arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter för engagerade sjuksköterskor.

REMEO:s verksamhet är en helt ny typ av vård, öppen för patienter från intensivvårdsavdelningar och vanliga vårdavdelningar. Kliniken är ett nationellt kompetenscentrum för andningsträning och intensivvårdsnära rehabilitering. Med syftet att kunna öppna fler vårdplatser för fler patienter söker REMEO kontinuerligt fler engagerade sjuksköterskor till sin verksamhet.
– Patienter som utvecklar problem med exempelvis andning, näringsupptag, njurfunktion eller liknande efter att ha vårdats på akutsjukhus behöver ofta högspecialiserad, anpassad vård, som många gånger inte finns att tillgå på ursprungsavdelningen. Där utgör REMEO en brygga mellan akutvården och ett successivt och tryggt hemvändande, berättar Anna Cedborg, läkare inom anestesi och intensivvård, och sedan ett drygt år verksamhetschef för REMEO.
Vårdchefen Titti Zarei är neurospecialiserad fysioterapeut och har arbetat på REMEO sedan starten för fem år sedan. Hon betonar att kliniken har en unik kombination av högteknologisk utrustning och en familjär stämning med fokus på hälsa snarare än sjukdom.
– Vår avsikt är att väcka intresse och lust hos varje enskild patient och därför arbetar vi mycket patientnära och långsiktigt i täta team – här hamnar patientens rehabiliteringsmöjligheter i blickfånget, inte diagnosen. Målet är naturligtvis att patienten ska kunna hantera sin egen hälsa även i hemmet och att överlämningen ska bli så trygg som möjligt.

Har gott om tid för patienterna
Sjuksköterskan Agnieszka Kesy kom till REMEO för cirka två år sedan från den palliativa vården och hon trivs som fisken i vattnet.
– Jag uppskattar att kunna ägna mycket tid och uppmärksamhet till mina patienter, och värdesätter samtidigt de unika möjligheter till utveckling som finns. I nuläget etablerar vi exempelvis utskrivningssjuksköterskor, som specialiserar sig på samverkan inom vårdkedjan för att säkerställa ett tryggt överlämnande. Samtidigt arbetar vi med weaning-sjuksköterskor, som planerar, kartlägger och mäter parametrar kring urträningsprocesser. Därutöver finns utbildningar där man får fördjupa sig inom respiratoriska diagnoser, och det är kompetens man inte kan få någon annanstans i Sverige. Det är oerhört lärorikt och roligt, avslutar hon.

Vi söker en sjuksköterska med erfarenhet av akutsjukvård. Klicka här för mer information och ansökan

Vi söker en specialistsjuksköterska med erfarenhet av intensivvård eller anestesi. Klicka här för mer information och ansökan

REMEO
REMEO erbjuder kvalificerad vård och rehabilitering till patienter som behöver andningshjälp. Här får patienten ett eget rum i en lugn och hemlik miljö, nära naturen. Med hjälp av kvalificerat andningsstöd och skräddarsydd rehabilitering börjar vägen tillbaka till livet för patienten redan första dagen. Sedan februari 2019 ägs REMEO av svenskbaserade Rkliniken. Tidigare ägare var Linde Group som har startat och drivit många REMEO-kliniker runt om i världen. 
 
REMEO
Tel: 08-704 4440
E-post: info@remeoclinic.se
www.rkliniken.se/jobba-har

Lär dig nytt varje dag på Strokeenheten på Vrinnevisjukhuset

Anna Berggren, Niclas Skoogenäs och tillförordnade vårdenhetschefen Amira Hadziabdic på Strokeenheten på Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset. Foto: 2 Fotografer, Norrköping
Anna Berggren, Niclas Skoogenäs och tillförordnade vårdenhetschefen Amira Hadziabdic på Strokeenheten på Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset. Foto: 2 Fotografer, Norrköping
Vill du jobba med en bred patientgrupp, i starka team där du som sjuksköterska har alla möjligheter att utvecklas såväl professionellt som privat?
Välkommen till Strokeenheten på Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset!

– Vi har en väldigt stor spännvidd av olika tillstånd hos våra patienter och jag lär mig nya saker varje dag. Jag kom hit som nyutexaminerad och kan inte tänka mig ett bättre ställe att börja på som sjuksköterska eftersom det är så omväxlande och utvecklande att arbeta med just den här patientgruppen, berättar Anna Berggren, som först kom i kontakt med Strokeenheten, Medicinkliniken avdelning 1, när hon gjorde praktik under sin sjuksköterskeutbildning. Hon trivdes och när hon fick erbjudande om tjänst när hon blev färdig med studierna 2007 nappade hon direkt.
Hon får medhåll av sin kollega Niclas Skoogenäs som kom till strokeenheten 2001 av en slump.
– Jag hade en kurskamrat som rekommenderade mig att söka mig hit och jag har trivts så bra att jag blivit kvar. Under de här åren har jag inte bara utvecklats enormt som sjuksköterska, utan också sett hur strokevården har utvecklats. Det har skett fantastiska framsteg i den medicinska behandlingen, omvårdnaden och rehabiliteringen av strokepatienter. Idag är det en väldigt avancerad vård, där prognosen för våra patienter är så mycket bättre, vilket är väldigt roligt och givande, säger han.
– Det är också ett självständigt arbete, inte minst när man som jag jobbar som nattsjuksköterska. Eftersom vi stöter på så många olika tillstånd och behov får vi verkligen tänka och agera självständigt och utnyttja vår fulla kompetens.

Delaktighet
Även tillförordnade vårdenhetschefen Amira Hadziabdic började på Medicinkliniken avdelning 1 som ny sjuksköterska. Hon hade en tjänst där hon fick pröva på olika avdelningar och när hon kom till Strokeenheten kände hon direkt att hon ville stanna.
– Precis som för Anna och Niclas så är det variationen och att man lär sig så mycket här som gjorde att jag ville bli kvar. Vi har ju allt från akut vård till rehabilitering och som sjuksköterska får man verkligen vara med att driva och utveckla vården. Man är med i processen och lär sig så mycket om omvårdnad. Det är en fantastisk avdelning att börja sitt arbetsliv på; man jobbar i starka multikompetenta team och blir verkligen säker i sin yrkesroll, säger Amira.
Just att man har möjlighet att vara delaktig i såväl vårdens som avdelningens utveckling är något som alla tre vill lyfta fram. Det finns en lyhördhet från chefer och ledning för medarbetarnas förslag och idéer för att förbättra vården.
– Vi har ett väldigt öppet förändringsklimat där man lyssnar på medarbetarna. Som sjuksköterska känner man sig sedd och vi är många som är drivande i att utveckla avdelningen till det bästa. Det gäller generellt för hela medicinkliniken, säger Niclas.

Kompetensutveckling
Det finns ett starkt fokus på kompetensutveckling och utbildning och alla sjuksköterskor på Strokeenheten får en ettårig strokekompetensutbildning. Målet är också att alla ska gå en kurs i Akut neurosjukvård och utöver det finns en rad interna utbildningar. Den som vill läsa vidare till specialistsjuksköterska har möjlighet att göra detta under betald arbetstid.
Strokeenheten har ett särskilt fokus på nyutexaminerade sjuksköterskor så att de ska känna sig trygga i sin yrkesroll.
– Som oerfaren sjuksköterska slussas man in i arbetet under introduktionsveckorna, då man tillsammans med sin handledare får lära sig rutiner, neurologiska bedömningar, behandlingar och undersökningar. Man har en erfaren sjuksköterska som mentor och vi får mycket positiv feedback för hur vi tar hand om nyanställda. Region Östergötland arrangerar också ett introduktionsprogram för nya sjuksköterskor, med utbildning och möjlighet att träffa kollegor på andra kliniker, berättar Amira.
Anna, Niclas och Amira menar att Vrinnevisjukhuset är en framåttänkande arbetsplats där det är lätt att trivas.
– Det är väldigt välfungerande och man letar alltid nya arbetssätt för att förbättra och utveckla vården. Det är också precis lagom stort, så att man kan lära känna varandra, utbyta erfarenheter och inspireras i sitt arbete.

Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset
Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset har två avdelningar med vardera 21 vårdplatser. Medicinavdelning 1 har 21 vårdplatser för strokepatienter och patienter med endokrina sjukdomar och ett nära samarbete med Strokemottagningen, dit man som sjuksköterska har möjlighet att rotera. Medicinavdelning 3 omfattar lungsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, njurmedicin och hematologi.
Båda avdelningarna har ett pågående förnyelsearbete och erbjuder spännande karriärmöjligheter för såväl nyutexaminerade som erfarna sjuksköterskor.
www.regionostergotland.se