Etikettarkiv: Rent-A-Nurse

Dedicare och Rent a Nurse

Dedicare Nurse, Rent a Nurse (numera Klara), Adecco och Nurse Partner är de mest välkända bemanningsföretagen för sjuksköterskor.

Vilka av följande bemanningsföretag för sjuksköterskor känner du till väl?

Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 16-20 februari 2018.

Sjuksköterskorna rekommenderar

Vi bad sjuksköterskorna ange vilka bemanningsföretag de sjuksköterskor. skulle rekommendera till hälso- och sjukvården om en sjuksköterskevakans behöver fyllas. NursePartner, Dedicare Nurse, LäkarLeasing och Rent a Nurse (numera Klara) var de bemanningsföretag som flest rekommenderade.

Vilka av följande bemanningsföretag skulle du rekommendera till hälso- och sjukvården om en sjuksköterskevakans behöver fyllas?

Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 16-20 februari 2018.

Bemanningssjuksköterskor viktiga för sjukvården

Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen. Foto: Håkan Målbäck
Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen. Foto: Håkan Målbäck
6 av 10 sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta för ett bemanningsföretag för sjuksköterskor. Även 6 av 10 sjuksköterskor anser att sjuksköterskor från bemanningsföretag är viktiga för hälso- och sjukvården.

– Att knappt sextio procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta för ett bemanningsföretag överensstämmer med vår egen undersökning, som visar att nio av tio bemanningssjuksköterskor vill stanna kvar och kan rekommendera det till andra. En del blir bemanningssjuksköterskor för att de vill ha frihet och flexibilitet i sina liv, andra letar nya utmaningar eller vill prova på olika typer av arbetsplatser. Andra vill helt enkelt jobba som frilans, säger Eva Domanders, ordförande i branschorganisationen Bemanningsföretagen och vd på bemanningsföretaget Rent a Nurse.

Överför kompetens
Att 6 av 10 sjuksköterskor anser att sjuksköterskor från bemanningsföretag är viktiga för hälso- och sjukvården beror, enligt Eva Domanders, bland annat på att bemanningssjuksköterskor ofta överför kompetens och erfarenheter från olika arbetsplatser. De förmedlar vidare det bästa vad gäller arbetssätt och liknande från de arbetsplatser man tidigare varit på. Det bidrar till att utveckla vården, vilket många sjuksköterskor och arbetsgivare uppskattar.
– Att många barnmorskor kan tänka sig att arbeta för ett bemanningsföretag beror på att man känner sig uppskattad som barnmorska och får en möjlighet att skaffa sig erfarenhet från flera olika förlossningskliniker. De uppskattas för sin erfarenhet, kompetens och arbetsinsats, säger Eva Domanders.

Strategisk HR-partner
Hennes råd till sjukvårdsaktörer som upphandlar bemanningssjuksköterskor är att anlita ett auktoriserat bemanningsföretag samt att ha dokumenterade rutiner för hur ni tar emot och samarbetar med bemanningssjuksköterskor.
– Jag vill också uppmana sjukvårdsaktörer att betrakta bemanningsföretagen som en långsiktig strategisk HR-partner. Bemanningsföretagen är bra på att agera problemlösande och att jobba nära sina kunder, säger Eva Domanders.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för sjuksköterskor?

Skulle du som barnmorska kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag för barnmorskor?

Bland barnmorskorna som arbetar inom förlossningsvården svarade 64% Ja.

Anser du att sjuksköterskor från bemannings- och konsultföretag är viktiga för hälso- och sjukvården?

Rent-A-Nurse är förstahandsvalet

Lotta Enström, verksamhetschef för vårdcentralen Lilla Edet och Katarina Rolander, konsultchef vid Rent-A-Nurse. Foto: Sebastian LaMotte
Lotta Enström, verksamhetschef för vårdcentralen Lilla Edet och Katarina Rolander, konsultchef vid Rent-A-Nurse. Foto: Sebastian LaMotte
Rätt matchning mellan kund och konsult är absolut centralt inom bemanningsverksamhet och därför fokuserar Rent-A-Nurse kraftigt på personliga möten med såväl sjuksköterskor som kunder. På så vis kan företaget alltid erbjuda rätt person för rätt uppdrag.

Katarina Rolander är konsultchef vid Rent-A-Nurse med säte i Trollhättan. Hon har lång erfarenhet inom vården, bland annat som distriktssköterska och som verksamhetschef på vårdcentral i Trollhättan, men hon kände att det saknades tillräckligt med utrymme för henne att utveckla verksamheten på allvar.
– Det är brist på sjuksköterskor och det leder ibland till onödiga svårigheter. Jag ville utveckla primärvården genom att se till att rätt sjuksköterskor hamnade på rätt ställe och därför sökte jag mig till Rent-A-Nurse. Nu kan jag hjälpa till på ett annat sätt, exempelvis med att stötta upp i samband med vakanser eller vid rekryteringar.

Ett personligt möte
Rent-A-Nurse är ett auktoriserat bemanningsföretag som följer kollektivavtalen. Förutom Trollhättan finns kontor i både Stockholm och Umeå. Samtidigt ger arbetsformen sjuksköterskor möjlighet till en flexiblare arbetssituation med större valmöjlighet och bättre ersättning.
– Matchningen är oerhört viktig och därför är vi väldigt personliga. Vi träffar alltid både våra konsulter och våra kunder och håller personlig kontakt med dem för att lära känna dem och se vilka kvalifikationer respektive behov de har. Vi har en ständig rekryteringsprocess för att finna rätt kompetens, till exempel en viss specialistutbildning.

Känner förtroende
Lotta Enström, verksamhetschef för vårdcentralen Lilla Edet som drivs av Medpro Clinic, är en av de kunder som just nu söker efter en specialistutbildad sjuksköterska i samverkan med Rent-A-Nurse.
– Ända från början har vi haft bra kontakt med Rent-A-Nurse. De har varit väldigt lyhörda och håller oss kontinuerligt uppdaterade om hur arbetet fortskrider. Jag känner stort förtroende för att de kommer att hitta en sjuksköterska som passar våra behov – det är stor efterfrågan på personal i hela landet, men tack vare Rent-A-Nurse känner jag att vi vågar vara lite kräsna. Det faller ut väldigt bra, konstaterar hon.

Rent-A-Nurse
Rent-A-Nurse är en av de största aktörerna i bemanningsbranschen och vi arbetar med både offentliga och privata uppdragsgivare runt om i hela Sverige. Genom att arbeta via Rent-A-Nurse ges du möjligheten att styra över din egen arbetstid. Du väljer arbetsomfattning och kan om du vill prova nya verksamhetsområden för att på så sätt utöka din egen kompetens.

Kontor Trollhättan: infovg@rentnurse.se
Kontor Umeå: infonorr@rentanurse.se
Kontor Stockholm: info@rentanurse.se
www.rentanurse.se