Presentation

Här utvecklas både verksamhet och medarbetare

Publicerad 16 mars 2016

Lisa Östlin, Cajsa Fjellner och Matilda Wahlström, sjuksköterskor på Framtidens vårdavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav
Lisa Östlin, Cajsa Fjellner och Matilda Wahlström, sjuksköterskor på Framtidens vårdavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav
– Hos oss är alla intresserade av att utveckla vården. Det skapar en spännande och stimulerande arbetsmiljö som också är mycket utvecklande för en själv, säger Matilda Wahlström, sjuksköterska på Framtidens vårdavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

I augusti 2014 inleddes arbetet med att skapa ”Framtidens vårdavdelning” på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Tanken bakom satsningen är att utmana det etablerade inom dagens sjukvård och låta medarbetarna hitta nya och bättre arbetssätt. Avdelningen, med 14 vårdplatser och 24 medarbetare, tar framför allt emot patienter med tarmsjukdomar inför och efter kirurgiska ingrepp.
På avdelningen arbetas det enligt devisen att hela tiden tänka nytt och utmana gamla arbetssätt och strukturer. Viktigt är också att det ska vara att rätt person – med rätt kompetens – som gör rätt saker. För att klara det har avdelningen utrustats med resurser i form av två helt nya yrkeskategorier: en avdelningsvärd och en farmaceut. Farmaceuten fungerar som ett stöd för sjuksköterskor och läkare när det gäller hantering av läkemedel medan avdelningsvärden ansvarar för serviceuppgifterna på avdelningen.
– Avdelningsvärden avlastar våra undersköterskor som i stället kan använda sin kunskap till det de är utbildade för, omvårdnadsarbete. Att de kan ägna mer tid åt det avlastar i nästa led oss sjuksköterskor och i förlängningen även läkarna. På vår avdelning slipper man helt enkelt jobb som man är överkvalificerad för. Här finns rätt person på rätt plats. Det gör att allt flyter mycket bättre. Visst, det finns fortfarande utrymme för förbättring men vi har verkligen kommit en bra bit på väg, säger Lisa Östlin, sjuksköterska.

Lugn miljö
Avdelningen arbetar även aktivt med ”workshifting” som ska leda till att varje medarbetare arbetar i framkanten av sin kompetens.
– Vi har en arbetsmodell som bygger på att fördela arbetsuppgifter i stället för patienter. Samtliga vårdteam har ett gemensamt ansvar för alla som ligger hos oss, förklarar Cajsa Fjellner, sjuksköterska, som menar att det kan vara anledningen till att avdelningen är mycket uppskattad både av patienter och anhöriga.
– Anhöriga upplever det som tryggt att alla på avdelningen kan svara när de frågar efter sina närstående. De får aldrig höra att ”det är inte min patient”. Sådana till synes små saker betyder mer än man kan tro.
Att medarbetarna på avdelningen trivs, är med stor sannolikhet också en stor anledning till att patienterna trivs på avdelningen.
– Vårt arbetssätt gör att vi verkligen hinner med våra patienter, min stressnivå har sjunkit markant sedan jag började här, konstaterar Matilda Wahlström.

Kortare arbetstid
Till saken hör också att man på Framtidens vårdavdelning erbjuder arbetstidsförkortning. Eftersom arbetstiden består av 3-skift, kompenseras medarbetarna för det. Exakt hur stor kompensationen är beror på hur många helg- och nattpass som ingår i tjänsten.
– Jag har en heltidslön och en arbetstid på 31 timmar i veckan. Att jobba natt ibland känns inte som en belastning eftersom det ger mig mer fritid och en chans att göra allt jag vill göra utanför jobbet med ork och energi. Och när det sedan är dags att gå till jobbet så gör jag det med glädje, säger Matilda Wahlström.

Utmanande
Framtidens vårdavdelning har även fått extra resurser för att all personal skall få en dag per månad avsatt för att i mindre grupper arbeta med förbättringsprojekt som de själva tar fram idéerna till och ansvarar för att genomföra och utvärdera.
– Jag tycker att det är jättebra att ha en särskild dag avsatt för att fånga upp och utvärdera nya idéer. Förhoppningsvis ska de förbättringar vi gör här på sikt spridas till andra verksamheter inom sjukhuset, säger Lisa Östlin.
Det finns en viktig egenskap som förenar alla medarbetare på Framtidens vårdavdelning: viljan att förändra och utveckla vården.
– Här får man utmana både sig själv och hela sjukhuset emellanåt. Det gäller att våga släppa gamla ”sanningar”, lyssna på andras idéer och våga pröva nytt. Det är enormt utvecklande, jag har blivit modigare och vuxit både i min yrkesroll och som människa sedan jag började här, konstaterar Matilda Wahlström.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Som sjuksköterska på Framtidens vårdavdelning ansvarar du för att patientens vård och behandling följer ett optimalt flöde med utgångspunkt i en värdebaserad vård. Vi arbetar strukturerat med kompetensutveckling och reflekterande samtal med syftet att du ska känna och utstråla trygghet och engagemang. Arbets- och ansvarsfördelning stödjer möjligheten till karriärutveckling inom avdelningen. Vi utmanar och prövar varje möjlighet till workshifting i ambitionen att använda medarbetares kompetens på bästa sätt.


Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Per Dubbsgatan 15
413 45 Göteborg


Tel: 031-342 10 00


www.sahlgrenska.se

www.sahlgrenska.se