Presentation

Många utvecklingsvägar på Neonatal-IVA i Linköping

Publicerad 16 mars 2016

För sjuksköterskorna Sarah Karlsson och Tove Lundgren är neonatal-IVA på Linköpings universitetssjukhus en arbetsplats där de kontinuerligt får vidareutvecklas inom neonatologi. Foto: Lisa Öberg
För sjuksköterskorna Sarah Karlsson och Tove Lundgren är neonatal-IVA på Linköpings universitetssjukhus en arbetsplats där de kontinuerligt får vidareutvecklas inom neonatologi. Foto: Lisa Öberg
På den neonatala intensivvårdsavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping bedrivs högspecialiserad neonatalvård i världsklass. För sjuksköterskor är Neonatal-IVA ett otroligt spännande och utvecklande arbetsområde med ständigt lärande och många utvecklingsvägar.

Neonatal-IVA på Linköpings universitetssjukhus är en av de sex neonatala IVA-enheterna i Sverige som vårdar bl.a. extremprematurer. Här ges högspecialiserad intensivvård till för tidigt födda barn och sjuka fullgångna barn. För sjuksköterskorna Sarah Karlsson och Tove Lundgren är neonatal-IVA på Linköpings universitetssjukhus en arbetsplats där de kontinuerligt får vidareutvecklas inom neonatologi.
Sarah Karlsson hade redan under sjuksköterskeutbildningen siktet inställt på att arbeta med intensivvård av barn och tycker att neonatal-IVA är den absolut bästa arbetsplats man kan ha om man söker just kombinationen barn och intensivvård, inte minst eftersom enheten inkluderar samtliga medarbetare i utvecklingen och ledningen uppmuntrar sjuksköterskorna att specialistutbilda sig och ta sig an nya ansvarsområden.

Ansvar för teknikutveckling
– Jag började arbeta här 2002 och har utvecklats mycket under årens lopp. Efter ett par år specialistutbildade jag mig till intensivvårdssjuksköterska. Sedan ett par år tillbaks är min tjänst till drygt tjugo procent inriktad på teknikutvecklingsfrågor. Neonatal-IVA är en teknikintensiv enhet. Jag utbildar bland annat mina kollegor i den tekniska utrustning vi använder. Jag ser även över våra inköps- och underhållsbehov på tekniksidan, säger Sarah Karlsson.
För Tove Lundgren, som arbetat på neonatal-IVA i ett år och kom till enheten direkt efter sjuksköterskeexamen, var det ett sommarvikariat på neonatalavdelningen i Luleå som fick henne att intressera sig för just neonatalvård. På neonatal-IVA i Linköping fick hon en gedigen och genomtänkt introduktion på tolv veckor, då hon gick bredvid och tog del av erfarna sjuksköterskors erfarenheter.
– Med tanke på att vi bedriver högspecialiserad vård kändes det verkligen tryggt att få en gedigen introduktion där det fanns tid för frågor och funderingar. Vi använder oss av ett färgkodningssystem som innebär att sjuksköterskor färgkodas utifrån hur lång erfarenhet de har av neonatalvård. Det gjorde att jag successivt fick allt mer ansvar och kunde ta mig an mer avancerade arbetsuppgifter när jag kände mig redo för dem, säger Tove Lundgren.

Prestigelöshet och nära samarbete
– Jag trivs jättebra med den öppna atmosfär som råder i teamen och på hela avdelningen. Här vågar jag verkligen dela med mig av mina idéer och förbättringsförslag. Vi jobbar i sammansvetsade och prestigelösa team med sjuksköterskor, barnsköterskor och läkare kring varje patient, vilket ger en god sammanhållning utan onödiga hierarkier, säger Tove Lundgren.
– En fördel med att arbeta på ett universitetssjukhus är att det är en miljö som präglas av ständig utveckling, inte minst på neonatalområdet. På avdelningen bedrivs patientnära forskningsstudier och det är förstås roligt att arbeta på en enhet som ligger i framkant vad gäller vårdutveckling, arbetssätt och teknik, säger Sarah Karlsson.
På neonatal-IVA finns även arbetsgrupper med fokus på exempelvis amning, nutrition, teknik och transportfrågor. I arbetsgrupperna samlas medarbetare som vill vara med och utveckla specifika områden på enheten. Sarah Karlsson, som valt att engagera sig i transportgruppen, akutgruppen och teknikgruppen, betraktar arbetsgrupperna som ett forum för inflytande och utveckling.
– Att arbeta som sjuksköterska inom neonatalvården är omväxlande och innebär bland annat en nära dialog med barnens föräldrar. Ibland har vi förmånen att följa barnens utveckling under en längre period, det känns bra att kunna se deras framsteg. Här får jag verkligen användning för min breda kompetensbas från sjuksköterskeutbildningen, säger Tove Lundgren.

Neonatal-IVA på US, Linköping
Som den första neonatal-IVA-enheten i Sverige, och den tredje i Europa, är neonatal-IVA på US certifierade enligt Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). Det är en omvårdnadscertifiering som bl.a. innebär ett arbetssätt där vården individualiseras och familje-centreras och omvårdnadskompetensen är hög hos alla yrkeskategorier. Neonatal-IVA på US, Linköping expanderar med två IVA platser så fler sjuksköterskor, med eller utan specialistutbildning, välkomnas!

Vid intresse kontakta rekryteringsansvarig Barnmorska Marie Hassel: 010-103 10 21 eller 070-231 85 10.
www.regionostergotland.se/Halsa-och-vard/Vard-i-varldsklass/Neonatal-intensivvard/

www.regionostergotland.se/Halsa-och-vard/Vard-i-varldsklass/Neonatal-intensivvard/