Presentation

På Blekingesjukhuset utvecklas teknik för morgondagens vård

Publicerad 16 mars 2016

Lotta Romare, IVA-sjuksköterska och Eva Douglas, avdelningschef på Blekinge­sjukhuset. Foto: Jörgen Ragnarson
Lotta Romare, IVA-sjuksköterska och Eva Douglas, avdelningschef på Blekinge­sjukhuset. Foto: Jörgen Ragnarson
– Det är inspirerande att få vara med och utveckla något som är skräddarsytt för just vår verksamhet, säger Lotta Romare, IVA-sjuksköterska på Blekingesjukhuset, där medarbetarna är med och tar fram ett par smarta glasögon för användning inom vården.

Arbetet på en intensivvårdsavdelning ger ständigt nya utmaningar, både medicinskt och tekniskt, men även på det personliga planet. Att vara IVA-sjuksköterska innebär att ingen dag är den andra lik.
– Det finns en tjusning i att jag aldrig vet vad som väntar när jag kommer till jobbet. Här kan tempot gå från noll till hundra på en sekund. Jag trivs med akutsituationerna där vi är ett team som tillsammans arbetar mot samma mål, att rädda en människas liv. Det är en obeskrivbar känsla av glädje när man kommer i hamn, säger Lotta Romare.
Hon berättar att IVA-personalen på Blekingesjukhuset arbetar i multidisciplinära team. Läkaren leder arbetet kring patienten, men alla i gruppen är lika viktiga för att det ska fungera.
– Det är ett mycket utvecklande arbete. Ingen hinner tala om för dig vad du ska göra när larmet går. Då handlar det bara om att fokusera på uppgiften och utföra den på bästa möjliga vis.

Smarta glasögon
Kompetensutveckling och utbildning är en viktig del av verksamheten.
– Genom att lyssna på personalen fångar vi upp olika önskemål och anordnar regelbundet föreläsningar och kortare utbildningar inom olika områden, berättar Eva Douglas, avdelningschef.
Ett slående exempel är det utvecklingsprojekt kring smarta glasögon som just nu pågår för fullt. Projektet föddes ur en behovsanalys gjord av Sicaht som består av landstinget, regionen, BTH och det lokala näringslivet. Efter att ha observerat verksamheten föddes idén om de smarta glasögonen.
– Syftet med glasögonen är att vi snabbare ska kunna avgöra vad som sker och behöver göras även när vi befinner oss i ett annat rum än patientens, förklarar Eva Douglas.
Än så länge befinner sig glasögonen på prototypstadiet. Om ett par år hoppas hon att de kommer att användas i den dagliga verksamheten.
– Då kommer vårdpersonalen att direkt i glasögonen kunna se information och larm från den medicinska utrustning som övervakar patienterna, något som kommer att bidra till en lugnare miljö för alla parter.

Landstinget Blekinge
Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar för att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.
Utvecklingen av de smarta glasögonen drivs idag inom projektet Succce bestående av Landstinget Blekinge, Nordic Industry Consulting AB, Fujitsu Sverige AB, HiQ Karlskrona AB, Avalon Innovation AB och Google Inc.

Landstinget Blekinge
371 81 Karlskrona
Tel: 0455-73 10 00
www.ltblekinge.se

www.ltblekinge.se