Presentation

Specialistutbildning med bibehållen grundlön

Publicerad 16 mars 2016

Elin Sjögren är en av de sjuksköterskor som i nuläget har en utbildningstjänst och utbildar sig till barnmorska. Foto: Lasse Hejdenberg
Elin Sjögren är en av de sjuksköterskor som i nuläget har en utbildningstjänst och utbildar sig till barnmorska. Foto: Lasse Hejdenberg
Region Östergötlands kompetensförsörjning ska stödja verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar. Specialistsjuksköterskor bidrar till god och säker patientvård. Utbildningstjänster är ett viktigt led för att långsiktigt trygga hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Från och med januari 2016 har sjuksköterskorna i Region Östergötland möjligheten att söka utbildningstjänster inom bristområden där regionen har behov av specialistsjuksköterskor. Tjänsten innebär att en sjuksköterska studerar på högskola eller universitet med bibehållen grundlön och har en placering vid den produktionsenhet där medarbetaren sedan ska arbeta som färdig specialistsjuksköterska.
– Jag blev klar sjuksköterska 2010 och hade egentligen planer på att arbeta med akutsjukvård, men efter att jag hade haft ett sommarvikariat på förlossningen insåg jag att det var åt barnmorskehållet jag ville gå, säger Elin Sjögren, en av de sjuksköterskor som i nuläget har en utbildningstjänst och utbildar sig till barnmorska.
– Utbildningstjänsterna är en oerhört bra chans, då vi har möjlighet att studera med bibehållen grundlön samtidigt som regionen får ökad kompetens. Det är en kanonbra lösning och det var betydligt lättare att våga ta steget att vidareutbilda mig när jag visste att jag inte behövde ta ytterligare studielån.

Plan för introduktion
Under studietiden omfattas du av en introduktionsplan och har regelbunden kontakt med chefen på din blivande arbetsplats. På så sätt ska du efteråt kunna komma in i arbetet som specialist­sjuksköterska på ett smidigt sätt. Efter genomförd utbildning får specialistsjuksköterskan ett lönepåslag på 4 000 kronor.
– Barnmorskeområdet är ett oerhört brett område med stor utvecklingspotential inom såväl förlossning och mödrahälsovård som ungdomsmottagning och mycket annat och jag är glad över att få möjligheten att specialisera mig inom ämnet, avslutar Elin.

Region Östergötland
• Du kan ansöka till specialistutbildningstjänst 1 mars till 30 april
• Din ansökan till universitetet ska vara inne senast 15 april
• Besked från universitet och Region Östergötland får du under sommaren
• Du skriver en överenskommelse med blivande chefen om villkoren för utbildningstjänst
• Utbildningstjänst blir tillsvidareanställning när du får ditt examensbevis
• Löneökning 4 000 kronor per månad
Specialistutbildning för barnmorska är sökbar igen hösten 2016

Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår.
Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar.

Region Östergötland
581 91 Linköping
Tel. vxl: 010-103 00 00
E-post: region@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

www.regionostergotland.se

www.regionostergotland.se/jobb