Presentation

Tryggt och personligt hos Ambio

Publicerad 16 mars 2016

Jenny Tander, sjuksköterska och Rosita Ramnér, anestesisjuksköterska. Foto: Johan Marklund
Jenny Tander, sjuksköterska och Rosita Ramnér, anestesisjuksköterska. Foto: Johan Marklund
Sedan Ambio Helse etablerade närvaro i Sverige 2015 erbjuder det norska vårdbemanningsföretaget en utvecklande och otvungen arbetsplats för sjuksköterskor som är intresserade av att arbeta som bemanningskonsulter inom nordisk sjukvård.

Ambio Helse är relativt litet och startade i Sverige först förra året men har lång erfarenhet av vårdbemanning från Norge, och har även där gjort sig känt för sin öppna och välkomnande stämning.
– Jag arbetade på ett annat bemanningsföretag i Norge men då Ambio startade var det en självklarhet för mig att byta arbetsgivare. Allting fungerar så smidigt; personalen är hjälpsam, arbetsprocesserna är enkla och just småskaligheten gör att jag känner mig hemma, säger Rosita Ramnér, som är anestesisjuksköterska och kombinerar sitt ordinarie arbete i Sverige med uppdrag för Ambio.

En trygg anställning
Rosita framhåller företagets flexibla och omtänksamma inställning till sina konsulter som en positiv aspekt då det medför friheten att bestämma över sin egen arbetssituation, något som ofta spelar stor roll för dem som vill kombinera arbete med familj. De som jobbar på Ambio Helse i Sverige har dessutom lång erfarenhet av sjuksköterske- och läkarbemanning till hälso- och sjukvården i Sverige.
En av dessa är sjuksköterskan Jenny Tander, som skrev kontrakt med Ambio Helse i slutet av 2015 och sedan dess arbetar i Stockholm på 50 procent. För henne var det en förutsättning att kunna lägga upp sitt arbete enligt veckoscheman för att hon skulle hinna umgås med sina barn.
– Jag fick ett gott intryck av Ambio redan från början – det var lätt att ansöka och jag blev uppringd personligen av den person som idag är min chef och som var väldigt tillmötesgående vad gällde mina behov. Det kändes seriöst och tryggt, i synnerhet det faktum att företaget tar samma ansvar för sina medarbetare som ett landsting skulle göra. Vi har alltså tillgång till samma kollektivavtal, pensionsförsäkringar, sjukpenning och semesterersättning som vi hade haft i offentlig regi.

Frigör energi och motivation
Både Jenny och Rosita uppmanar intresserade sjuksköterskor att våga ta steget till att arbeta inom vårdbemanning. De framhåller att det är viktigt att vara ödmjuk på en ny arbetsplats, men utan att förlora sin integritet.
– Att få påverka sitt eget arbete och känna stöd hos sin chef är faktorer som frigör energi och motivation. Dessutom är arbetet otroligt utvecklande och man lär sig nya saker varje dag, så vi rekommenderar alla att prova, avslutar de.

AMBIO Helse
AMBIO Helse har sedan 2008 erbjudit flexibla och trygga bemanningslösningar till uppdragsgivare i hela Norge. Sedan augusti 2015 erbjuder vi våra tjänster i Sverige. Vi levererar yrkesverksamma läkare och sjuksköterskor till hälso- och sjukvården och vi har ett brett nätverk av duktiga medarbetare.

AMBIO Helse AB
Grev Turegatan 40
114 38 Stockholm
Tel. vxl: 08-518 361 10
E-post: post@ambiohelse.se
www.ambiohelse.se
www.ambiohelse.se