Presentation

Utvecklas som trainee på Karolinska Universitetssjukhuset

Publicerad 16 mars 2016

Ewa-Lena Söderström, vårdutvecklingsledare och programansvarig och Yong Luc som började på Traineeprogrammet direkt efter sin sjuksköterskeexamen 2014. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ewa-Lena Söderström, vårdutvecklingsledare och programansvarig och Yong Luc som började på Traineeprogrammet direkt efter sin sjuksköterskeexamen 2014. Foto: Gonzalo Irigoyen
Få yrken ger så många karriärmöjligheter som sjuksköterskans. Samtidigt kan det vara svårt att som nyutexaminerad veta vad man vill jobba med. Trainee­programmet på Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder en unik möjlighet för nya sjuksköterskor att pröva sina vingar och utveckla sin kompetens.

– Traineeprogrammet har gett mig möjligheten att jobba inom olika verksamheter och inte minst att utvecklas professionellt och personligt. Detta har gjort att jag har fått se vården ur olika perspektiv. Nu har jag en helt annan grund att stå på, säger Yong Luc, som började på Traineeprogrammet direkt efter sin sjuksköterskeexamen i Kristianstad 2014. Yong är nu placerad på barnakuten, efter att ha tjänstgjort på hematologen, KAVA/akuten och neonatalen.
Traineeprogrammet vänder sig till nya sjuksköterskor som har varit yrkesverksamma i högst två år, och ger en bred introduktion till yrket och till Karolinska Universitetssjukhusets olika specialiteter. Programmet löper under två år och innefattar fyra olika placeringar. Deltagarna har stor frihet att själva välja placeringar, men minst en av dem ska ha inriktning mot omvårdnad. 15 procent av arbetstiden går till kompetensutveckling som bland annat består av föreläsningar, studiebesök, gruppdiskussioner med handledare, möjlighet att hospitera på andra avdelningar och eget förbättringsarbete. En del av kompetensutvecklingen kan varje deltagare utforma själv, utifrån egna önskemål och behov, och resten utgörs av gemensamma aktiviteter för hela gruppen. Stor vikt läggs vid reflektion.
– Kompetensutvecklingens alla delar har varit otroligt lärorika och har verkligen gett insikt i hur utmanande och mångskiftande sjuksköterskeyrket är. Det betyder väldigt mycket att få bolla idéer och dela erfarenheter med de andra i gruppen, säger David Jansson, som blev färdig sjuksköterska på Karolinska institutet 2014 och går i samma traineegrupp som Yong.

Nya perspektiv
David, som nu arbetar på akuten, har haft sina tidigare placeringar på KAVA, lungmedicin och MAVA. Erfarenheten av att jobba på de olika avdelningarna inom akutkliniken har stärkt honom i övertygelsen om att akutsjukvård är rätt specialitet för honom. Yong, däremot, har under det kliniska arbetet upptäckt att det är barnsjukvård som han vill arbeta med, vilket han inte trodde från början.
– Jag har fått nya perspektiv och mycket större insikt i hur jag vill jobba och med vilken typ av patienter. Det är ju en av de stora fördelarna med ett traineeprogram på Karolinska Universitetssjukhuset, här finns alla specialiteter och därför möjlighet att verkligen pröva sina vingar på ett annat sätt än på ett mindre sjukhus, säger han.
Traineeprogrammet har intagning två gånger om året och grupperna brukar ha mellan 15 och 20 deltagare.
– Vi är mycket måna om att få rätt sammansättning på gruppen och letar efter sjuksköterskor som kompletterar varandra och som har ett starkt eget driv att vilja utveckla både sin egen yrkesroll och vården. Många av dem som genomgår Traineeprogrammet kommer att så småningom ha en roll som exempelvis chef eller jobba med kvalitetsutveckling. Vi letar efter sjuksköterskor som vill stanna i yrket och vara med om att skapa morgondagens vård, berättar Ewa-Lena Söderström, vårdutvecklingsledare och programansvarig.

Flexibel och nyfiken
Dessutom är det viktigt att sjuksköterskor som söker till Traineeprogrammet är beredda på de utmaningar som det innebär med ständigt nya möten och arbetsuppgifter. Varje placering är på mellan fem och sju månader och det ställer höga krav på flexibilitet och nyfikenhet.
– Det kan vara tufft att byta placering, varje klinik har ju sina rutiner och särskilda kompetenskrav. Samtidigt är det spännande och kul och man får en bredd och kunskaper som man verkligen har nytta av, framhåller David.
David och Yong går nu sina sista placeringar och blir klara med Traineeprogrammet i slutet av augusti. Då har de knutit en rad värdefulla kontakter, breddat och fördjupat sin kompetens och fått verktyg för att initiera och driva framtidens vård vid Karolinska Universitetssjukhuset.
– Jag har utvecklats enormt under den här tiden och känner en helt annan trygghet och säkerhet i min yrkesroll, säger Yong och tillägger:
– Egentligen borde alla nya sjuksköterskor få en så här strukturerad introduktion till yrket. Det ger verkligen en helhetsbild och de allra bästa förutsättningarna för att gå vidare i sin karriär.

David Jansson, som blev färdig sjuksköterska på Karolinska institutet 2014.
David Jansson, som blev färdig sjuksköterska på Karolinska institutet 2014.

Karolinska Universitetssjukhuset
Det tvååriga Traineeprogrammet på Karolinska Universitetssjukhuset vänder sig till sjuksköterskor som är nyutexaminerade eller har arbetat högst två år i yrket. Syftet är att ge en bred introduktion till sjukhuset och ge deltagarna en unik möjlighet att utveckla sin kompetens. Varje deltagare arbetar kliniskt, på fyra olika arbetsplaceringar, 85 procent av tiden. Tre av dessa väljer man själv och en är obligatorisk och görs antingen på lungmedicin, neurologen eller akutgeriatriken. Resterande 15 procent utgörs av kompetensutveckling. De pedagogiska verktygen är föreläsningar om specifika medicinska områden, gruppdiskussioner, studiebesök, reflektion, handledning 7,5 hp samt ett förbättringsarbete.

www.karolinska.se/jobba-hos-oss/traineeprogram-for-sjukskoterskor/

www.karolinska.se/jobba-hos-oss/traineeprogram-for-sjukskoterskor/