Presentation

”Våra bemanningssjuksköterskor blir specialister på att vara breda”

Publicerad 16 mars 2016

Lena Helldin, vårdenhetschef och Magnus Kronvall, områdeschef för område I. Foto: Ulf Michal
Lena Helldin, vårdenhetschef och Magnus Kronvall, områdeschef för område I. Foto: Ulf Michal
NU-sjukvårdens startar i dagarna en egen bemanningsservice där allmänsjuksköterskor ska stötta i första hand medicinområdet och akuten.
– Som bemanningssjuksköterska hos oss blir du specialist på att vara bred, säger Lena Helldin, vårdenhetschef.

Lena Helldin har bråda dagar. Just nu är hon i full gång med att rekrytera allmänsjuksköterskor som ska rycka in när olika enheter inom NU-sjukvårdens medicin- och akutområde behöver snabb hjälp med att bemanna ett arbetspass.
– Vi söker främst medarbetare som idag arbetar utanför NU-sjukvården eftersom det ger extra resurser till hela verksamheten, men det är klart att även interna sökande är välkomna att söka tjänsterna.
Att NU-sjukvården startar en egen service hänger ihop med att det sedan årsskiftet är stopp för att anlita bemanningsföretag inom regionen. Verksamheten är dock inte helt ny.
– Vi hade en liknande service för några år sedan, men sjuksköterskorna trivdes så bra på sina placeringar att de snabbt gick in på fasta tjänster och på så vis ”åts upp” av organisationen.
För att om möjligt undvika den effekten ska de nya, interna bemanningssjuksköterskorna som mest arbeta två veckor i taget på samma avdelning.
– Vi vet av erfarenhet att det är lätt att fastna på en avdelning om en placering blir för lång. Dessutom vill många av de som söker sådana här tjänster ägna sig mer åt det aktiva sjuksköterskearbetet och mindre åt vårdplanering och administration, säger Lena Helldin.

Extra tillägg
Hon berättar att bemanningssjuksköterskorna kommer att alternera mellan den toppmoderna akutmottagningen, den tillhörande akutvårdsavdelningen och en rad olika vårdavdelningar inom medicinområdet. Förutom ett omväxlande och spännande arbete erbjuds sjuksköterskorna också ett rejält obekvämlighetstillägg.
– Det kan bli snabba schemabyten och arbete på många olika avdelningar, och som kompensation för detta får de 5000 kronor extra i månaden.
Magnus Kronvall, områdeschef för område I, välkomnar den nya verksamheten.
– En egen bemanningsservice innebär att vi får tillgång till mycket flexibla och högkompetenta sjuksköterskor som kan fylla upp när det saknas medarbetare i den ordinarie verksamheten. På sikt ger det en bättre kontinuitet och en effektivare och säkrare vård för patienterna.

NU-sjukvården
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Våra två sjukhus är NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 270 000 invånare. Patientbredden gör arbetet spännande och varierande. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Tillsammans är vi ca 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. I NU-sjukvården har du det mesta inom räckhåll. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.

NU-sjukvården
rekryteringsenheten.nu@vgregion.se
Tel: 010-435 00 00
www.nusjukvarden.se
www.facebook.com/nusjukvarden

www.nusjukvarden.se