Presentation

”Chansen till kompetensutveckling och karriärmöjligheter får oss att stanna”

Publicerad 11 oktober 2016

Iris Gustavsson projektledare och sjuksköterska, Malin Olsson vårdplaneringssköterska och specialistsjuksköterska och Emma Svärd projektkoordinator och sjuksköterska. Foto: Patrik Bergenstav
Iris Gustavsson projektledare och sjuksköterska, Malin Olsson vårdplaneringssköterska och specialistsjuksköterska och Emma Svärd projektkoordinator och sjuksköterska. Foto: Patrik Bergenstav
En mångkulturell stadsdel med världens kunskaper och kulturer samlade, i kombination med stora möjligheter till utveckling och ständigt lärande, lockade sjuksköterskorna Emma, Malin och Iris till Angered och hemsjukvården i nordöstra Göteborg.

Från centralstationen i Göteborg tar det mindre än 20 minuter till centrala Angered, ett stadsdelsnämndsområde och en stadsdel i nordöstra delen av Göteborgs kommun.
– Själv bor jag i Tuve på Hisingen och dit går minsann inga spårvagnar. Jag tycker att det är smidigt och enkelt att ta sig hit, säger Malin Olsson, vårdplaneringssköterska och specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.
Hon blev färdig sjuksköterska 1997 och har arbetat mer än 14 år i primärvården. Längtan efter att utmana sig själv och göra något nytt var starka skäl till att hon tog klivet över till kommunen och till hemsjukvården i Angered.
– Jag gillar verkligen att möta våra patienter i deras eget hem, långt ifrån institutionerna. Det är ett omväxlande och självständigt arbete och med många utmaningar, det gillar jag.

Världen i Angered
Vi träffas på stadsdelsförvaltningens kontor, mitt på Angereds torg. Strax intill ligger kulturcentret Blå stället samt Angereds närsjukhus, ett specialistsjukhus med mottagningar skräddarsydda efter befolkningens behov. I närheten finns även Bohusleden och natursköna Lärjeån.
Klockan är tidig och arbetsdagen har just börjat. I fikarummet sitter tre sammansvetsade sjuksköterskor och berättar entusiastiskt om varför de sökt sig till Angered; om friheten i arbetet, det ständiga lärandet, möjligheterna till utveckling och fortbildning samt möten med människor från jordens alla hörn. En världskarta på väggen är fylld av små knappnålar som visar medarbetarnas ursprungsländer.
– Vi har kollegor från nästan alla världsdelar, det är berikande och jag lär mig massor. Här möter jag världen och får chansen att hela tiden utvecklas, säger Emma Svärd.
Strax efter sin sjuksköterskeexamen blev hon erbjuden ett yrkesintroduktionsprogram av Göteborgs stad. Det riktar sig till nyutexaminerade sjuksköterskor som erbjuds ett vikariat med möjlighet till förlängning och tillsvidareanställning inom någon av kommunens verksamheter.
– Jag började i Angered och fick en stabil introduktion med långvarig handledning och mentorskap. Det blev en bra och trygg ingång.
Nyligen fick hon av sin arbetsgivare chansen att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska vid Göteborgs universitet och arbetar därför 50 procent under de två kommande åren.
– Jag tycker att Angered är framåtsträvande. Det är alltid flera spännande projekt på gång och arbetsgivaren uppmuntrar oss att utvecklas och växa.

Ständig utveckling
För Iris Gustavsson gick vägen till Angered via en kollega som tipsade om lediga sjukskötersketjänster.
– Jag ville förändra min situation och komma bort från mitt tidigare nattarbete. Jag har nu jobbat i Angered i tre år och trivs väldigt bra. Det är ett gott gäng, vi har roligt ihop och skrattar mycket. Det betyder en hel del.
Möjligheterna till utmaningar och utveckling är två starka skäl till varför Iris trivs och vill stanna.
– Arbetsgivaren är lyhörd för våra önskemål och behov. Personligen älskar jag att bli utmanad och att ständigt få växa. Jag gillar också mötet med det multikulturella och att få använda hela mig i kommunikationen med våra patienter.
Samtliga tre, Malin, Emma och Iris, har snabbt fått axla nya ansvar och driver idag olika projekt och förändringsarbeten. Malins uppdrag som vårdplaneringssköterska innebär att hon är en viktig länk mellan kommunen och sjukvården.
– Jag ansvarar för vårdplaneringsprocesser och att vården och stödet vi erbjuder ska vara den bästa tänkbara utifrån en helhetssyn. Jag ser också till att både vi och andra uppfyller våra skyldigheter och ålägganden. Min upplevelse är att det går att göra skillnad för den enskilde.
Under utbildningen till specialistsjuksköterska skrev hon en magisteruppsats om personcentrerad vård av äldre inom kommunal hemsjukvård.
– Jag bollar som bäst mina tankar på hur vi ska arbeta med att implementera ett personcentrerat förhållningssätt inom vår hemsjukvård. Det finns stort utrymme här att gå kurser och utbildningar och att driva projekt som genererar och höjer kunskapen och kompetensen.
Emma arbetar sedan ett halvår som projektkoordinator och ansvarar för att läkarförsörjningen i hemsjukvården fungerar smidigt.
– Vi har läkare i vårt närvårdsprojekt som till 60 procent arbetar endast mot hemsjukvården. Det är en enormt stor förbättring från tidigare.
I början av oktober fick Iris ett nytt uppdrag, att vara projektledare för ett äldreboende där tre våningar i huset ska göras om till korttidsvistelser.
– Vi vill snabbare kunna ta hand om våra patienter som är färdigbehandlade på sjukhus. Jag tycker att arbetet är både spännande och meningsfullt med många möjliga vägar att gå.

Östra Göteborg, Göteborgs stad
Vill du också arbeta i Angered?

För mer info: enhetschef Khalil Sendi, telefon: 031-365 20 95 eller enhetschef Anna Hildesson, telefon: 031-365 24 17
www.goteborg.se

www.goteborg.se