Presentation

Utvecklande och högspecialiserat på Thorax-Kärl i Linköping

Publicerad 11 oktober 2016

Fr.v: Lotta Eidegren, Carolin Gårdman, Eva Ahlgren Andersson, Tom Åberg, Karin Seger, Fredrik Lind och Birgitta Reimar.
Fr.v: Lotta Eidegren, Carolin Gårdman, Eva Ahlgren Andersson, Tom Åberg, Karin Seger, Fredrik Lind och Birgitta Reimar.
På Thorax-Kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping bedrivs högspecialiserad vård med kirurgi, intensivvård och vårdavdelningar samlat på en klinik. Här finns mycket goda utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor. Dessutom råder en prestigelöshet, en stark sammanhållning och en kompetensöverföring som ofta sammanfattas med begreppet ”Thoraxandan”.

– Thorax-Kärl är en tekniktät och expansiv verksamhet med mycket goda utvecklingsmöjligheter, inte minst för specialistsjuksköterskor. Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats och där ingår aktiv kompetensförsörjning. Vår verksamhet kännetecknas av en utpräglad teamanda och en mycket låg personalomsättning. Vi erbjuder utbildningstjänster med tydlig karriärutveckling för sjuksköterskor samt goda möjligheter till forskning och undervisning, säger Eva Ahlgren Andersson, narkosläkare och chef på Thorax-Kärlkliniken.
– Jag har arbetat på Thorax-Kärl i tjugo år och började arbeta med intensivvård. Numera arbetar jag som narkossköterska på vår operationsavdelning, där jag bland annat ansvarar för hygienfrågor och utbildar CVK-instruktörer i hela regionen. Jag trivs jättebra här på Thorax-Kärl, arbetet är verkligen stimulerande. Det är en verksamhet som baseras på nära och kompetensöverskridande samverkan i team. Här får jag både arbeta med hjärtkirurgi och kärlkirurgi, med såväl stora, komplexa som lite mer småskaliga operationer. Det ger en bra variation som bidrar till min utveckling, säger Birgitta Remar, som är specialistsjuksköterska i anestesi och intensivvård.

Meningsfullt och utvecklande
– Jag sökte mig till Thorax som nyutexaminerad sjuksköterska och arbetade på vår vårdavdelning i nio år innan jag utbildade mig till operationssjuksköterska. Trots att jag stannat kvar länge på samma arbetsplats så har jag alltid utvecklats på olika sätt. En fördel med att arbeta på ett universitetssjukhus är just möjligheten att få prova på och lära mig mer om olika typer av kirurgi. Jag trivs med vårt arbetssätt, som innebär att vi alltid är två operationssköterskor som arbetar parallellt på varje operation. Det gör att jag kan varva passning och instrumentering. Som operationssjuksköterska har jag förmånen att fokusera på en patient i taget, jag känner mig verkligen nöjd när jag medverkat vid dagens operationer. Det känns stimulerande att kunna göra en avgörande skillnad i en patients livskvalitet, säger Lotta Eidegren, operationssjuksköterska som arbetat på Thorax-Kärl sedan 1989.
– De fysiologiska aspekterna och hemodynamiken under en hjärtoperation har särskilt intresserar mig. Andra faktorer som bidrar till min trivsel är att vi har ett mycket väl utbyggt teamarbete, säger Fredrik Lind, som är perfusionist. Jag började som operationssjuksköterska på Thoraxoperation för att efter några år vidareutbilda mig till mitt nuvarande yrke. Som perfusionist ansvarar jag för hjärt- och lungmaskinen som är inkopplad i samband med hjärtoperationerna. Jag kontrollerar och styr cirkulationen och syresättningen av blodet och fyller därför en central funktion under operationen.
Fredrik Lind arbetar även med patienter som behöver avancerade hjärtpumpar för långtidsbruk vid hjärtsvikt.
– Detta innebär ett givande samarbete med olika professioner och kolleger vid våra kardiologavdelningar och vår intensivvårdsenhet samt direktkontakt med patienterna.

Många kompetenta kollegor
– Jag kom till Thorax-Kärl 2008 eftersom det här är en trevlig arbetsplats med en stabil personalstyrka där man verkligen syns och aldrig riskerar att bli en i mängden. Nu arbetar jag på Thoraxintensiven, en verksamhet som ständigt utvecklas med ny teknik och nya rön. En fördel med att arbeta på ett universitetssjukhus är möjligheten att rotera mellan olika intensivvårdsenheter och den stora bredden i verksamheten, även på en högspecialiserad enhet som Thorax-Kärl, säger Karin Seger, specialistsjuksköterska inom IVA.
– Jag har arbetat här i åtta månader och fick upp ögonen för Thorax-Kärl när jag gjorde min VFU i samband med sjuksköterskeutbildningen. Det som fick mig att söka mig hit är den fina samverkan vi har mellan olika personalkategorier och olika delar av verksamheten. Som relativt nyutexaminerad sjuksköterska känner jag mig trygg i att omges av så många kompetenta kollegor, det gör att jag alltid har någon att fråga. Jag fick en bra inskolning och patientansvar redan från början och trivs verkligen med att ge omvårdnad till patienterna inför och efter deras operation. Jag ser nu som nästa utvecklingssteg att även få arbeta på vår uppvakningsenhet tillsammans med IVA-sjuksköterskor, säger Tom Åberg, sjuksköterska på Thoraxavdelning 6.

Thorax-Kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping
Thorax-Kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping består av Thoraxkirurgi, Thoraxanestesi- och Intensivvård och Kärlkirurgi. Här utförs operationer och endovaskulär kirurgi vid sjukdomar i bröstkorgen, hjärtat, lungorna samt kärlsystemet. Vi är ca 240 medarbetare, varav många sjuksköterskor med specialistutbildning inom anestesi, operation och intensivvård. Vi har ett regionsuppdrag, Sydöstra sjukvårdsregionen, som omfattar Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län med sammanlagt
1 miljon invånare.

Vid intresse kontakta vårdenhetschef Carolin Gårdman:
carolin.gardman@regionostergotland.se
Tel: 010-103 46 55

Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tel: 010-103 00 00
www.regionostergotland.se

www.regionostergotland.se