Presentation

Hållbara rekryteringar av sjuksköterskor

Publicerad 12 oktober 2016

– Vi har fått en fantastisk hjälp, både när det gäller praktiska frågor som att hitta bostad, och att bli lotsad in i det svenska systemet, säger Silke Hummel, sjuksköterska.
– Vi har fått en fantastisk hjälp, både när det gäller praktiska frågor som att hitta bostad, och att bli lotsad in i det svenska systemet, säger Silke Hummel, sjuksköterska.
Nytt språk, ny kultur, nytt sätt att arbeta. Det är inte alltid enkelt att byta stad eller land och börja en ny karriär. Sahlgrenska universitetssjukhuset har startat Welcome Services för att bättre stödja vårdpersonal med familjer som flyttar till Göteborg att etablera sig i Sverige.

I slutet av maj i år flyttade Silke Hummel och hennes sambo från Stuttgart i Tyskland till Göteborg. Hon är utbildad sjuksköterska och har arbetat inom tysk sjukvård sedan 2009.
– Ända sedan jag var liten har jag har velat bo i Sverige. Jag älskar den svenska naturen och traditionerna. För 30 år sedan köpte mina föräldrar en sommarstuga i Värmland och jag har tillbringat många somrar här. För mig och min sambo var det inget stort steg att flytta hit. Den största utmaningen har varit kontakterna med svenska myndigheter, säger Silke Hummel.
Inför beslutet att flytta till Sverige tog hon kontakt med Aiste Lindqvist, HR-strateg på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Från intervju till anställning gick det snabbt.
– Vi har fått en fantastisk hjälp, både när det gäller praktiska frågor som att hitta bostad, och att bli lotsad in i det svenska systemet. Utan personnummer kommer man inte långt, men utan anställning är det svårt. Min man som är lärare skulle vilja arbeta på universitetet på sikt. Men först krävs språkträning. Det är många pusselbitar som behöver komma på plats för att finna sig tillrätta i ett nytt land, säger Silke Hummel.

Aiste Lindqvist, HR-strateg och Paola Sievers, HR-specialist på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Aiste Lindqvist, HR-strateg och Paola Sievers, HR-specialist på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Trygg introduktion
Welcome Services startade den första september i år och är en ny funktion inom HR-avdelningen (Human Resources) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet med funktionen är att vara ett stöd för distans- och utlandsrekryterade sjuksköterskor med familjer, och att introducera dem till det svenska samhällssystemet och det sociala livet i Göteborg.
– Det är många utmaningar som man ställs inför när man flyttar till ett nytt land eller stad. Vi hjälper till med att hitta ett bra boende, skapa kontakter med myndigheter, öppna bankkonton, och att se till att barn och medföljande också får en trygg och bra start i Sverige, säger Paola Sievers, HR-specialist på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Det handlar även om att skapa hållbara rekryteringar.
– Att rekrytera är en sak, men att få sjuksköterskor att trivas och vilja stanna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en annan sak. Vården är så pressad idag och chefer har i regel fullt upp med den dagliga verksamheten. Här kan vi hjälpa till med olika praktiska frågor. Vi arrangerar även sociala aktiviteter, skapar nätverk och ser till att enskilda sjuksköterskor och familjer kan känna en större trygghet och delaktighet. Vi vinner alla på det, säger Aiste Lindqvist, HR-strateg.

PLUS
Sverige har anslutit sig till Världshälsoorganisationens uppförandekod (Code of Conduct). Det är riktlinjer som baseras på internationella avtal och som företag, myndigheter och organisationer har förbundit sig till att följa.
– Vi följer de avtal och riktlinjer som finns och som bland annat innebär att vi inte dränerar andra länder på arbetskraft, säger Aiste Lindqvist.
I Västra Götalandsregionen finns sedan 2013 även det så kallade PLUS-programmet för att ge sjukvårdspersonal en trygg och bra introduktion till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.
– God och patientsäker vård innebär att all utlandsutbildad personal behöver ha goda färdigheter i svenska språket, komplettera sin kompetens och få stöd för att kunna arbeta och förhålla sig till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, säger Paola Sievers.
För Silke Hummel och hennes sambo har flytten till Sverige inneburit en ny fas i livet.
– Jag är rätt säker på att vi kommer att stanna kvar här. Jag gillar verkligen mitt arbete som sjuksköterska, och jag tycker också om de möjligheter som Sverige erbjuder.

Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset är ett av norra Europas största sjukhus. Tillsammans med Sahlgrenska akademin, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och näringslivet bedrivs forskning och utvecklingsarbeten i framkant med patienten i fokus.

Universitetssjukhuset har tre prioriterade mål:
• Att utveckla en akutsjukvård i toppklass med kort tid till omhändertagande
• Att skapa värde för patienterna, det vill säga att bjuda in dem till samarbete och erbjuda dem rätt vård och behandling i rätt tid
• Att vara landets ledande universitetssjukhus med klinisk bredd och spetskompetens på högsta nivå.

Vill du veta mer?
För mer information:

aiste.lindqvist@vgregion.se
paola.sievers@vgregion.se

www.sahlgrenska.se

www.sahlgrenska.se