Presentation

Region Hallands Framtidsarbete skapar utvecklingsmöjligheter

Publicerad 12 oktober 2016

Cathrine Klippedahl, avdelningschef, Annika Bergand, sjuksköterska och Kerstin Skoglund Fredriksson, avdelningschef på Varbergs sjukhus. Foto: Tobias Rygert
Cathrine Klippedahl, avdelningschef, Annika Bergand, sjuksköterska och Kerstin Skoglund Fredriksson, avdelningschef på Varbergs sjukhus. Foto: Tobias Rygert
I Region Halland har man valt att initiera ett Framtidsarbete för att möta de utmaningar som framtidens hälso- och sjukvård står inför. Framtidsarbetet implementeras i hela regionen och baseras på en Lean-filosofi där bland annat sjuksköterskor får ett ökat inflytande över sjukvårdens utveckling och förändringsarbete.

– Vi utbildar hela vår organisation i Lean, vilket innebär att vi i framtiden kommer att arbeta mer strukturerat med ständiga förbättringar. På en lean­tavla tydliggörs förbättringsförslag och hela avdelningen kan följa hur förbättringsarbetet går framåt och påverka den fortsatta utvecklingen. Vår Lean-filosofi utgår från att patientens flöde i hälso- och sjukvården ska underlättas, även över klinik- och avdelningsgränser, säger Lena Johansson, biträdande sjukhuschef på Hallands sjukhus, vilket inkluderar sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.

Lena Johansson, biträdande sjukhuschef på Hallands sjukhus. Foto: Stina Olsson
Lena Johansson, biträdande sjukhuschef på Hallands sjukhus. Foto: Stina Olsson
Tydliggör ansvar och kompetens
En viktig del i Framtidsarbetet är att utveckla teamen kring patienten; att tydliggöra de olika kompetenserna och fördela arbetsuppgifterna utifrån det.
– Vi utvecklar också ronden som ett arbetsverktyg i patientens flöde där varje yrkesgrupp har en tydlig roll och ett tydligt ansvarsområde. Det gör rondarbetet effektivare, minskar väntetiden för patienten och ökar mängden värdeintensiv tid som vi kan lägga på varje enskild patient, säger Lena Johansson.
När rätt person gör rätt sak kan sjuksköterskor fokusera mer på patientnära arbete. Ett vårdnära serviceteam samarbetar med vårdteamet kring de arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning, som städning, kök och förrådshantering. Sammantaget ska insatserna stärka förutsättningarna för hög kvalitet i vården och en god arbetsmiljö.
Inom Framtidsarbetet har Region Halland infört piloter i olika delar av organisationen. På Hallands sjukhus har piloterna bland annat jobbat med att utveckla arbetsfördelningen och införa team för vårdnära service. Arbetet har gett lärdomar och visat på särskilt framgångsrika koncept, som nu implementeras systematiskt även i övriga delar av verksamheten.
Framtidsarbetet syftar även till att involvera sjuksköterskor mer i utvecklingen av hur vården ska organiseras och bedrivas i vardagen. Hallands sjukhus satsar också på basår för nyutbildade sjuksköterskor och en strukturerad generell yrkesintroduktion för nyanställda.
– Många sjuksköterskor är förväntansfulla och positivt inställda till Framtidsarbetet. Det är ett strukturerat och långsiktigt förbättringsarbete som stärker sjuksköterskornas roll i organisationen, säger Lena Johansson.

Vi söker sjuksköterskor!
Just nu söker vi flera sjuksköterskor till akutkliniken i Varberg på www.ledigajobbssk.se
Rätt person på rätt plats
– Jag arbetade på en av sjukhusets medicinavdelningar med inriktning mot kardiologi tidigare, men sökte mig till akutmottagningen när jag kände att jag ville prova något nytt och få nya utmaningar. Här får jag bredda min kompetens och arbeta med ortopedi, kirurgi, medicin, urologi och barn. Min förhoppning är att Framtidsarbetet ska göra mitt arbete ännu mer stimulerande och utvecklande, säger Annika Bergand, sjuksköterska på akutmottagningen på Varbergs sjukhus.
Hon har arbetat på akutmottagningen i cirka ett halvår. Efter ungefär ett år finns möjlighet att få utbildning för att göra den första medicinska bedömningen och prioriteringen av patienter som kommer till akutmottagningen (triagering enligt RETTS). Därefter finns ytterligare utvecklingsmöjligheter som koordinatorssjuksköterska med ett större ansvar för den totala arbetsfördelningen på akutmottagningen.
– Vi har stora förväntningar på att Framtidsarbetet ska bidra till att renodla arbetsuppgifterna på akutmottagningen. En grundtanke med Framtidsarbetet är rätt person på rätt plats. Vi ska alla fokusera på de arbetsuppgifter som vi är utbildade för, säger Cathrine Klippedahl och Kerstin Skoglund Fredriksson, avdelningschefer för akutmottagningen på Varbergs sjukhus.

Hallands sjukhus
Hallands sjukhus består av sjukhusen i Kungsbacka, Halmstad och Varberg. Vi har cirka 3500 medarbetare med en gemensam ledning och administration.

www.regionhalland.se/hallandssjukhus

www.regionhalland.se/hallandssjukhus