Presentation

Utbildningstjänster hjälper dig att välja rätt i Kronoberg

Publicerad 12 oktober 2016

Annica Grimsdal (t.h.), avdelningschef för IVA på Ljungby lasarett. Här med sjuksköterskorna Annie Svensson och Emma Johansson. Foto: Lasse Ahlin
Annica Grimsdal (t.h.), avdelningschef för IVA på Ljungby lasarett. Här med sjuksköterskorna Annie Svensson och Emma Johansson. Foto: Lasse Ahlin
För drygt två år sedan införde Region Kronoberg utbildningstjänster för att ge sjuksköterskor möjlighet att prova på olika specialiseringar innan de väljer utbildning. Satsningen blev mycket positivt mottagen och nu diskuteras ytterligare en ansökningsomgång.

– För ett par år sedan fick ledningsgruppen i Kronoberg en ny kollega som hade tidigare erfarenhet av ett projekt där sjuksköterskor anställdes innan de gick sina utbildningar för att ge dem chansen att lära känna olika delar av kliniken. Det tog vi till oss och utformade våra nuvarande utbildningstjänster. De sjuksköterskor som antas får sex månader på sig att prova på både IVA, OP och anestesi innan de väljer utbildning och om något inte stämmer har de chansen att byta. På så vis kan både de och vi vara säkra på de väljer rätt utbildning, vilket också säkerställer att man slutför sina studier och börjar arbeta inom den specialitet man har valt, berättar Annica Grimsdal, avdelningschef för IVA på Ljungby lasarett.
Annica själv är specialistsjuksköterska inom både anestesi och intensivvård men har de senaste 12 åren arbetat i olika chefspositioner.
– Jag har lång erfarenhet som sjuksköterska och har aldrig velat lämna den miljön, så att jag har haft möjlighet att få vara chef i en så spännande och rolig verksamhet har verkligen varit positivt. Jag är övertygad om att det är en avgörande faktor att medarbetarna får utvecklas och förkovra sig för att de ska trivas och vilja stanna kvar, och utbildningstjänsterna är ett led i det.

Hjälp att välja inriktning
Två av de sjuksköterskor som just nu är anställda på en utbildningstjänst och specialistutbildar sig är Annie Svensson och Emma Johansson, som båda två är väldigt glada över möjligheten.
– Det känns skönt att veta vart jag ska efter min utbildning till anestesisjuksköterska. Jag har fått lära känna arbetsplatsen och personalen, vilket är en stor trygghet. Vi har blivit väldigt väl bemötta och det har varit både roligt och lärorikt att få se de olika avdelningarna, säger Annie.
– IVA är en ganska synlig specialisering medan exempelvis operation eller anestesi är doldisar som jag visste ganska lite om innan min utbildningstjänst. Det var till stor hjälp när jag skulle välja inriktning, konstaterar Emma, som utbildar sig till operationssjuksköterska.

Ett varmt välkomnande
Sjuksköterskorna som specialistutbildar sig inom IVA/Op/anestesi har full lön under utbildningstiden. Regionen har sedan tidigare ett samarbete med Linnéuniversitetet som bland annat har inneburit att man har ett visst antal garanterade platser på de aktuella specialistutbildningarna. Anestesikliniken satsar även på spetsutbildning för de som jobbat några år inom de tre olika specialiteterna. Ett exempel på det är heldagsföreläsningar som Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg arrangerar fyra gånger per år och specialitet.
– Sjukhusen här är lite mindre och alla känner alla, i synnerhet här i Ljungby. Man blir välkomnad överallt och alla är stöttande och uppmärksamma. Det är skönt att inte försvinna i mängden, som man ibland kan göra på ett större sjukhus, säger Emma. Hon ger rådet till nya sjuksköterskor att inte vara rädda för att satsa brett i början och där får hon medhåll av Annie.
– De första åren är det en bra idé att arbeta på en bredare avdelning eftersom man lär sig så oerhört mycket och man behöver en del erfarenhet av yrket innan man kan gå vidare till en specialistutbildning. Tyvärr kan inte alla ha förmånen att få en utbildningstjänst, men regionen är väldigt generös och ger ett starkt stöd om man vill vidareutbilda sig.

Studera med bibehållen lön
Specialistsjuksköterskan inom intensivvård Johanna Nilsson var en av de första som sökte och fick en utbildningstjänst i Kronoberg. Innan hon sökte till tjänsten hade hon hunnit prova på både medicin och akutmottagning samt en mängd andra avdelningar i rollen som intern resurssjuksköterska.
– För mig är variationen väldigt viktig. Jag kände att jag ville ha fler utmaningar och IVA hade alltid lockat mig, så när utbildningstjänsterna utannonserades skickade jag in min ansökan. Det var en fantastisk förmån att få läsa med bibehållen lön – att vidareutbilda sig kan annars vara svårt att få ihop med resten av vardagen, så utan regionens stöd hade jag nog inte kunnat gå vidare så snart som jag gjorde.
Intensivvårdens utmanande och spännande arbetsuppgifter passade Johanna som hand i handske och liksom Emma och Annie upplevde hon att bemötandet hon fick på plats var bra.
– Stämningen är lyhörd och ledningen för en kontinuerlig dialog där de aktivt efterfrågar kommentarer och förslag på förbättringar. Jag lär mig något nytt varje dag och får arbeta med nya tekniker, ny utrustning, nya sjukdomar och nya läkemedel. IVA är en fantastiskt rolig arbetsplats, så detta är något jag aldrig har ångrat, avslutar hon.

Johanna Nilsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård. Foto: Jonas Ljungdahl
Johanna Nilsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård. Foto: Jonas Ljungdahl

Region Kronoberg
I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten. Regionen arbetar för en god hälso- och sjukvård som möter människors behov genom 32 vårdcentraler, varav 11 privata, 2 akutsjukhus i Växjö och Ljungby, 17 folktandvårdskliniker och 9 kliniker inom specialisttandvården, rättspsykiatrisk regionklinik, vuxen- samt barn- och ungdomspsykiatri.

Region Kronoberg
351 88 Växjö
Tel: 0470-58 80 00
E-post: region@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se

www.regionkronoberg.se