Avgörande för att stanna: Lön, schemaläggning och arbetsbelastning

Publicerad 15 mars 2017
Text: Annika Wihlborg

Marina Olsson, HR-direktör i Västra Götalandsregionen. Foto: Catharina Fyrberg
Marina Olsson, HR-direktör i Västra Götalandsregionen. Foto: Catharina Fyrberg
90 procent av sjuksköterskorna anser att lön och löneutveckling är en av de viktigaste faktorerna för att stanna hos sina arbetsgivare inom hälso- och sjukvården. 78 procent anser detsamma om bra schemaläggning/arbetstider och rimlig arbetsbelastning, följt av bra arbets­miljö och bra ledarskap.

– Undersökningsresultatet överensstämmer med en liknande undersökning som vi gjort, med undantag för att arbetsmiljö rankades högst i vår undersökning. De faktorer som får sjuksköterskor att vilja stanna känns igen, de har varit ungefär desamma i flera år, säger Stephanie Wichmann, sjuksköterska och Vårdförbundets huvudskyddsombud på Skånes universitetssjukhus.

Bra ledarskap
Hon betraktar ett bra ledarskap som den enskilt viktigaste faktorn för att få sjuksköterskor att stanna hos sina arbetsgivare.
– En kompetent enhetschef som är tillgänglig för sjuksköterskor i den dagliga verksamheten är en nyckelfaktor för en god arbetsmiljö. Många enhetschefer upplever att de inte har tillräckliga resurser för att göra ett bra jobb och verkligen finnas där för sina medarbetare. Utan bra enhetschefer genereras ofta informella ledare, osäkerhet och en sämre arbetsmiljö, säger Stephanie Wichmann.
Ytterligare en viktig faktor för att få sjuksköterskor att stanna är, enligt Stephanie Wichmann, att chefer är lyhörda för sina medarbetares idéer och förbättringsförslag, även när vardagen är stres­sig. Att betrakta varje sjuksköterska som en individuell resurs med olika förutsättningar och erfarenheter är också viktigt.

Minskad administrationstiden
– Undersökningsresultatet överensstämmer med dem undersökningar vi genomfört, men i de brukar att slippa arbeta övertid rankas högre. De faktorer som rankas högst i undersökningen hänger i hög grad ihop. Att kunna ägna mer tid åt patienter handlar om att ha bra förutsättningar att kunna göra sitt jobb. En angelägen fråga för att åstadkomma en bra arbetsmiljö är att minska administrationstiden för sjuksköterskor med hjälp av moderna och synkroniserade it-system, säger Marina Olsson, HR-direktör i Västra Götalandsregionen.
– Jag vill betona ledarskapets betydelse för att få sjuksköterskor att stanna. Vi arbetar exempelvis med att begränsa antalet underställda medarbetare per chef, vilket ska ge dem mer tid för att verkligen leda och stötta sina medarbetare i deras dagliga arbete och driva utvecklingen av verksamheten tillsammans med sina medarbetare. Lönen är viktig, liksom möjlighet till löneutveckling över tid, säger Marina Olsson.

Vilka anser du är de viktigaste faktorerna för att sjuksköterskor ska stanna hos sin arbetsgivare inom hälso- och sjukvården?

stanna_graf