Presentation

Frihet och trygghet i Attendos bemanningsenhet

Publicerad 15 mars 2017

Vill du arbeta för ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och samtidigt ha maximal frihet och flexibilitet? Attendo startar nu en intern bemanningsenhet, där du som sjuksköterska själv bestämmer när och var du vill jobba.

Den interna bemanningsenheten kommer till en början att omfatta Attendos verksamheter i Stockholmsområdet och södra Sverige. Den erbjuder såväl timanställning som fast anställning till legitimerade sjuksköterskor som vill kombinera tryggheten i att arbeta för ett av de största och mest väletablerade företagen inom omsorg med den frihet som det innebär att kunna välja uppdrag och när man vill arbeta.
– Vi vill skapa ett system där sjuksköterskor själva kan styra över sin arbetstid samtidigt som vi säkerställer att vi har kompetenta vikarier som snabbt kan hoppa in och täcka upp för den ordinarie personalen vid frånvaro. Vi tror att det är många som gärna vill arbeta på det här sättet. Det kan passa exempelvis personer som studerar, arbetar deltid eller kanske har gått i pension men ändå vill behålla kontakten med arbetslivet, säger Sofia Heljelid, ansvarig för rekrytering och HR-utveckling på Attendo. Du har även möjliget att arbeta heltid inom bemanningsenheten.


Kvalitet och livsstil
Att arbeta inom bemanningsenheten ger inte bara flexibilitet och frihet. Det är också en möjlighet för sjuksköterskor att skaffa sig bred erfarenhet och kompetens på ett av Nordens ledande privata omsorgsföretag. Attendo driver 350 äldreboenden i Sverige och ledorden är kompetens, engagemang och omtanke. Detta yttrar sig bland annat i att man skapat ett av branschens bästa kvalitetssystem, med en kvalitetsavdelning som arbetar fokuserat med att skapa riktlinjer för kvalitetsarbetet.
– Det ger trygghet, inte minst när man kommer in som vikarie, eftersom det finns väldigt tydliga rutiner och strukturer att falla tillbaka på, framhåller Sofia.
Ett annat område där Attendo utmärker sig är i de livsstilsboenden som man skapat inom äldreomsorgen. Det är boenden som är utformade så att de äldre får möjlighet att fortsätta att leva aktivt och utöva sina intressen. Idag finns tre inriktningar – Sport & Spa, Utevistelse & Trädgård och Kultur & Nöje, berättar Sofia.
– Dessa är enormt populära, både att bo på och som arbetsplats. Kvalitetsarbetet och dessa boenden gör att Attendo verkligen sticker ut. För sjuksköterskor finns många spännande möjligheter hos oss.

Attendo
Attendo är en ledande privat utförare av vård- och omsorgstjänster i Norden och tillhandahåller tjänster inom äldreomsorg, omsorg till funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg.
Attendo har lång erfarenhet av att bygga egna boenden och erbjuda omsorgsplatser till kommuner efter de lokala behoven. Den nyetablerade bemanningsenheten erbjuder legitimerade sjuksköterskor flexibla villkor och möjlighet att arbeta inom ett brett spektrum av verksamheter.
www.attendo.se

www.attendo.se