Presentation

Evidensbaserad ätstörningsbehandling

Publicerad 17 maj 2017

Ulrika Berggren, Marianne Hedmark och Johanna Henningson på Capio Ätstörningscenter. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ulrika Berggren, Marianne Hedmark och Johanna Henningson på Capio Ätstörningscenter. Foto: Gonzalo Irigoyen
Vid Capio Ätstörningscenter i Jakobsberg arbetar man med högspecialiserad, manualbaserad vård framtagen specifikt för patienter med ätstörningar. Enheten var en av de första i Sverige att implementera modellen och ligger i områdets absoluta framkant.

Sjuksköterskan Marianne Hedmark är enhetschef för heldygnsvården på Capio Ätstörningscenter. Hon har arbetat på enheten sedan 1999 och har under åren haft förmånen att se hur området genomgått kraftiga förändringar till det bättre.
– Det är framförallt möjligheten att på allvar kunna påverka mitt arbete som har fått mig att stanna kvar. Vi har ett oerhört spännande uppdrag som är mycket omväxlande och det har varit spännande att se hur verksamheten och behandlingsmetoderna har utvecklats och förbättrats över åren. Vi tar emot patienter från hela Sverige och just nu söker vi i synnerhet personal som är intresserade av att arbeta natt, kanske i kombination med studier.

Utvecklad i Oxford
Heldygnsvården har 14 vårdplatser avsedda för patienter med någon form av ätstörning och personalen arbetar enligt en högspecialiserad, manualbaserad KBT-behandling som har utvecklats i Oxford och Italien och är avsedd specifikt för att behandla ätstörningar.
– Syftet med den manualbaserade metoden är att arbeta utifrån den behandling som det finns mest evidens för i nuläget och metoden säkerställer att alla patienter får lika vård oavsett vilket team de får. Det blir en gemensam struktur, där alla arbetar enligt samma referensramar. Dessutom ägnas avsevärd tid åt fortbildning och utveckling, berättar sjuksköterskan Ulrika Berggren, som arbetat på enheten sedan 2013.

Enastående stämning
Johanna Henningson specialistutbildar sig till barnsjuksköterska vid sidan om sitt arbete på enheten och även hon framhäver de tydliga strukturerna som en positiv aspekt.
– De senaste åren har såväl administration och rapportstruktur som patientdelaktighet och möten effektiviserats på ett vetenskapligt förankrat sätt. Det har lagt grunden för en otroligt professionell vård och en enastående stämning bland oss medarbetare. Varje dag är en spännande utmaning och vi får så mycket tillbaka från våra patienter. Det finns goda anledningar till att sjuksköterskor som kommer hit tenderar att stanna här, avslutar hon.

Capio Ätstörningscenter
Capio Ätstörningscenter är en högspecialiserad enhet som vänder sig till patienter med ätstörningsproblematik. Målet är att erbjuda bästa möjliga kvalitet i diagnostik, behandling och bemötande utifrån evidensbaserade metoder. Alla som arbetar här får en gedigen introduktion och utbildning om ätstörningar.

Capio Ätstörningscenter
Birgittavägen 4
177 31 Jakobsberg
Tel: 08-590 009 60
E-post: Info.CACS@capio.se
www.capio.se

www.capio.se