E-lösningar förenklar vårdplanering

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Sandra ahlqvist

Med hjälp av plattorna träffar Anna och patienten en läkare i ett speciellt avsatt chattrum. Det ger möjligheten för patienten att tala direkt med läkaren, att berätta om och visa upp symptom.
Med hjälp av plattorna träffar Anna och patienten en läkare i ett speciellt avsatt chattrum. Det ger möjligheten för patienten att tala direkt med läkaren, att berätta om och visa upp symptom.
Vården har redan vunnit mycket på att anamma ny teknik, men ännu finns stora framsteg att göra, inte minst inom hemsjukvård och distansvård. I Nässjö har man under drygt ett år utnyttjat läsplattor för att skapa digitala möten mellan patienter och läkare.

Specialistsjuksköterskan inom geriatrik, Anna Björk, började sin karriär inom ambulansverksamheten, men har sedan dess hunnit med att arbeta även inom akutvård, på vårdcentral och inom hemsjukvård. Hon kom till Nässjö kommun 2011 och utbildade sig där inom geriatriken.
– Under mina år här har jag hela tiden varit verksam inom geriatriken på särskilt boende. Under kvällar och helger omfattar arbetet även ordinära boenden i hemsjukvården, så allt som allt täcker jag två demensavdelningar, två äldrehem och ett särskilt boende med cirka 40 boende. I övrigt finns 10 andra äldrehem/demensboende i kommunen och totalt antal vårdtagare inklusive de som har endast enstaka besök och de inom funktionshinderomsorgen är 1 005.

Anna Björk, specialistsjuksköterska inom geriatrik.
Anna Björk, specialistsjuksköterska inom geriatrik.
Kan mötas öga mot öga
För drygt ett år sedan inledde kommunen ett samarbete med Nässjö Vårdcentral, Bra liv, vars syfte var att undersöka hur vardaglig teknik kunde användas för att underlätta i vårdmötet.
– Vi införskaffade tre läsplattor och introducerade dem i vårt arbete ute hos patienterna. Det är särskilt användbart i situationer då det av någon anledning inte går att träffas öga mot öga, exempelvis om patienten har blivit oväntat sjuk. Det är dessutom ett utmärkt verktyg för direkt vårdplanering mellan slutenvården och oss själva och något vi använder i samverkan med biståndshandläggare.

Visuellt verktyg
Anna betonar att verktyget lämpar sig bäst för visuella åkommor såsom utslag, men att det även kan vara bra vid exempelvis psykiska åkommor eller vid krampanfall så att läkare får en realtidsuppdatering om vad som sker.
– Med hjälp av plattorna träffar jag och patienten en läkare i ett speciellt avsatt chattrum som kräver en unik, gemensam kod. Det ger möjlighet för patienten att tala direkt med läkaren, att berätta om och visa upp symptom och även att med hjälp av läkarens bedömning lägga grunden för remisser till olika vårdinstanser eller direkt sätta in behandling. I dessa fall är tilliten mellan läkare och sjuksköterskor oerhört viktig och vi måste även våga lita på tekniken. Det är det dock värt för att vinna mark åt våra äldre och sjuka, avslutar hon.