Presentation
Aleris Närsjukvård

Ökad trygghet genom Metodcentrum

Publicerad 26 oktober 2022
Foto: Johan Marklund
– Arbetar du inom geriatriken möter du hela tiden lärorika utmaningar, säger Denise Frisanch. Hon får medhåll av sin kollega Malin Andersson som även hon tilltalas av geriatrikens mångsidighet. Foto: Johan Marklund
– Arbetar du inom geriatriken möter du hela tiden lärorika utmaningar, säger Denise Frisanch. Hon får medhåll av sin kollega Malin Andersson som även hon tilltalas av geriatrikens mångsidighet. Foto: Johan Marklund

Att både patienter och medarbetare känner sig trygga är viktigt för Dalen- och Handengeriatriken. Som ett led i det arbetet har Metodcentrum skapats. Här kan medarbetarna finslipa sina praktiska färdigheter.

En trappa ner på Dalengeriatriken står armar uppradade på skrivbord. Armarna har sällskap av underkroppar, torsos och konstgjord hud. I undervisningssalen tränar medarbetare från både Dalen- och Handengeriatriken på att sätta PVK, ta blodprover och sätta urinkatetrar. Rummet intill påminner mer om ett patientrum. Det är det här rummet och övningsdockorna i det som ser till att HLR och olika akuta scenarier sitter i muskelminnet hos medarbetarna.
Sedan 1,5 år tillbaka har Aleris Närsjukvård Dalengeriatriken ett eget Metodcentrum. Och ytterligare ett är under uppbyggnad på Handengeriatriken.
– Aleris som arbetsgivare satsar på sina medarbetare både vad gäller kvalitet, utbildning och forskning, säger Malin Andersson, sjuksköterska och biträdande avdelningschef på den akutgeriatriska avdelningen på Dalengeriatriken.

Metodcentrum är öppet för alla
Metodcentrum är en stor tillgång för både nya och erfarna medarbetare på de båda klinikerna. Dessutom är centrumet viktigt i arbetet med delegeringar till undersköterskor.
– Hit kan studentsamordnare, chefer och biträdande chefer gå tillsammans med studenter, nyanställda eller medarbetare som känner att de behöver öva mer på vissa kliniska moment. Kliniska färdigheter är något av en färskvara, så även erfarna sjuksköterskor kan ha nytta av centrumet, säger Malin som var med och startade upp Metodcentrum.
Denise Frisanch arbetar som sjuksköterska på Handengeriatriken. Hon gjorde sin VFU på kliniken och kände direkt att hon ville återvända efter sin examen.
– Det var arbetsmiljön, kollegorna men även patienterna som lockade. Jag har en förkärlek för geriatriska patienter. De har varit med om så mycket och är en komplex patientgrupp. Här får jag dessutom vara med och påverka. Jag ska till exempel utveckla Handens nya Metodcentrum tillsammans med några kollegor vilket är jätteroligt, säger hon.

Aleris Närsjukvård – Dalen- och Handengeriatriken

Klinikerna är stora men erbjuder något annat än storsjukhusen. Ett mer familjärt sammanhang där öppenhet, gemenskap och korta beslutsvägar är en stor fördel. Det är högt i tak och delaktighet är viktigt för oss. Vi driver många utvecklingsarbeten och det finns goda chanser till kompetensutveckling.

www.alerisnarsjukvard.se