Politiska besluten behöver verklighetsförankras

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Annika Wihlborg

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne. Foto: Per Willkens
Anna-Lena Hogerud (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne. Foto: Per Willkens
9 av 10 sjuksköterskor och barnmorskor anser att de politiska besluten är inte särskilt eller inte alls verklighetsförankrade.
– Det är bekymmersamt att så många anser att de politiska besluten inte är verklighetsförankrade, säger Anna-Lena Hogerud, Region Skåne.

– Sjukvårdens medarbetare är viktiga i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete, därför är det viktigt att de politiska besluten är förankrade i sjukvårdens vardag, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne samt ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation.
Hon betraktar en förbättrad dialog och fler möten mellan politiker och medarbetare som en möjlighet att minska upplevelsen av ett ökat avstånd mellan politiker och sjukvårdens professioner.

Viktigt med personliga möten
– Det är viktigt att vi politiker träffar såväl fackliga företrädare som anställda ute på deras arbetsplatser. Genom möten och verksamhetsbesök eller att gå bredvid vårdpersonalen får man en bättre insyn i det dagliga arbetet. Det är också ett sätt att öka viljan till samtal, och när man träffats personligen minskar avstånden.
Hon betraktar sjuksköterskornas och barnmorskornas upplevelse av att de politiska besluten saknar verklighetsförankring som ett problem. För att öka dessa professioners förståelse för politikernas arbete menar Anna-Lena Hogerud att politiker behöver bli bättre på att tydliggöra hur beslutsvägarna ser ut och vilka beslut som fattas av politiker respektive verksamhetschefer.

Bättre dialog
– Jag tycker det är viktigt att besluten upplevs som relevanta. Vi har sedan vi tog över styret i Region Skåne också arbetat för att få en bättre dialog inför beslut och i framtagandet av exempel­vis riktlinjer för ett område. Vi har kommit en bit på vägen men har mycket kvar att arbeta med, säger hon.
– För att stärka sjuksköterskornas och barnmorskornas upplevelse av att besluten är verklighetsförankrade krävs att politiker alltid tar för vana att vara lyhörda för åsikter och förbättringsförslag från vårdpersonalen ute på golvet. Annars finns det en risk att dessa professioner känner att de inte kan påverka beslutsfattandet på sina arbetsplatser, avslutar Anna-Lena Hogerud.

Är de politiska besluten för hälso- och sjukvården verklighetsförankrade?

91% av barnmorskorna ansåg att de politiska besluten för förlossnings- och mödravården var inte så mycket eller inte alls verklighetsförankrade.