Följ ramavtal vid bemanningsuppdrag

Publicerad 13 mars 2018
Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.
Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.

När hälso- och sjukvården anlitar bemanningsföretag för att fylla sjuksköterskevakanser finns det flera saker att beakta. Ett gott samarbete främjar hälso- och sjukvården.

– Först och främst är det viktigt att följa ingångna ramavtal när hälso- och sjukvården anlitar bemanningsföretag för sjuksköterskor. Idag köps det alltför mycket bemanningstjänster utanför ramavtal och det blir mycket dyrare för sjukvården. I ramavtalet har villkor och förhållanden reglerats mellan parterna och oftast vad som förväntas av båda parter, säger Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen.
Om man har vakanser är det även viktigt att i god tid planera tillsammans med sina avtalade leverantörer hur man som verksamhet vill fylla luckorna. En god och tät dialog öppnar för bättre leverans och förståelse.

Kompetensbrist och vakanser
– Bemanningsföretag ska främst anlitas vid kompetensbrist, sjukfrånvaro, utbildningsvakanser och för att kapa arbetstoppar. Det är väldigt sunt att ha en del av sin verksamhet med flexibel bemanning. Så har industrin alltid jobbat och med framgång, säger Eva Domanders.
– En god samverkan mellan båda parter främjar hälso- och sjukvården, och att använda auktoriserade bemanningsföretag med kollektivavtal likaså. Jag hoppas att hälso- och sjukvården ser oss som en långsiktig lösning och ett bra alternativ där man annars skulle vara utan personal, säger Eva Domanders.

Strategisk HR-partner
– Jag tror också att vi behöver komma till en nivå där vi blir en strategisk HRpartner till landsting och kommuner. Vi jobbar förutom med uthyrning även med rekrytering och omställning, så vi bidrar som ett smörjmedel för en hel kompetenskedja, avslutar Eva Domanders.