Sjuksköterskebemanning

Låg andel ordinarie personal minskar patientsäkerheten

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg
Emy Lassmyr, sjuksköterska och centralt förtroendevald på heltid via Vårdförbundet på Södersjukhuset i Stockholm.
Emy Lassmyr, sjuksköterska och centralt förtroendevald på heltid via Vårdförbundet på Södersjukhuset i Stockholm.

Endast 26 procent av sjuksköterskorna i slutenvården anser att de har tillräcklig ordinarie sjuksköterskebemanning på sin arbetsplats just nu. En låg ordinarie bemanning och en hög andel inhyrda sjuksköterskor är vardag på många håll i slutenvården.
Det resulterar bland annat i bristande kontinuitet och onödiga patientsäkerhetsrisker.

– Undersökningsresultatet talar sitt tydliga språk. Det gör mig ledsen att så många sjuksköterskekollegor dagligen upplever att arbeta i en underbemannad organisation. Underbemanning är en av de mest hälsofarliga arbetsmiljöfaktorerna för vår yrkeskategori. För många orsakar det en långvarig daglig etisk stress, säger Emy Lassmyr, sjuksköterska och centralt förtroendevald på heltid via Vårdförbundet på Södersjukhuset i Stockholm.
Underbemanning och en hög andel inhyrda sjuksköterskor i slutenvården kan även resultera i bristande patientsäkerhet då sjuksköterskorna inte hinner eller mäktar med att utföra sitt arbete enligt sjuksköterskeyrkets etiska koder. Samtidigt utsätts patienterna för onödiga risker.

”Underbemanning är en av de mest hälsofarliga arbetsmiljöfaktorerna för vår yrkeskategori.”

Stabilitet med ordinarie
53 procent av sjuksköterskorna inom slutenvården anger att de anlitar inhyrda sjuksköterskor på sin arbetsplats, varav 21 procent i stor omfattning.
– Siffrorna är en effekt av att många arbetsgivare har effektiviserat sin verksamhet, vilket leder till en ökad arbetsbelastning och fler patienter per sjuksköterska. En hög andel ordinarie bemanning bidrar till en hög patientsäkerhet, inte minst eftersom ordinarie medarbetare ofta har en gedigen erfarenhet av och kännedom om de patientkategorier som vårdas på avdelningen. En hög andel ordinarie medarbetare ger också ökad stabilitet i personalgruppen och bättre möjligheter för verksamhetsutveckling, säger Emy Lassmyr.

Erbjuda hållbar arbetsmiljö
Grundorsaken till den otillräckliga ordinarie bemanningen i slutenvården är, enligt Emy Lassmyr, att alltför få arbetsgivare kan erbjuda sjuksköterskor en rimlig och långsiktigt hållbar arbetsmiljö som får dem att vilja stanna.
– Det finns dessvärre inga enkla och snabba svar på hur slutenvården ska kunna öka sin ordinarie sjuksköterskebemanning och hur sjukhusen ska minska inhyrningen av sjuksköterskor. Förbättrade grundläggande arbetsvillkor i form av tillräcklig bemanning och en rimlig arbetsbelastning är två grundförutsättningar för att få fler sjuksköterskor att vilja stanna i slutenvården. Befolkningen växer och andelen äldre i samhället ökar. Slutenvården har en samhällsbärande funktion. Det är därför avgörande att sjukhusledningarna, regionpolitikerna och samhället tar denna fråga på största allvar, säger Emy Lassmyr.

Har ni tillräcklig ordinarie sjuksköterskebemanning på din arbetsplats inom slutenvården just nu?


Svar endast från sjuksköterskor inom slutenvården.

Anlitar ni inhyrda sjuksköterskor på din arbetsplats inom slutenvården?


Endast sjuksköterskor inom slutenvården har svarat på frågan.

Har ni tillräcklig ordinarie sjuksköterskebemanning på din arbetsplats inom öppenvården just nu?


Svar endast från sjuksköterskor inom öppenvården.

Anlitar ni inhyrda sjuksköterskor på din arbetsplats inom öppenvården?


Endast sjuksköterskor inom öppenvården har svarat på frågan.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 12–16 oktober 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 1,9–3,2 procentenheter.