Presentation

Vi vårdar hela människan – inte bara sjukdomen

Publicerad 13 mars 2018

Viktoria Skeie, Johan Lööf och Erika Gustafsson vid vuxenpsykiatriska slutenvårdskliniken, NU-sjukvården. Foto: Sebastian LaMotte
Viktoria Skeie, Johan Lööf och Erika Gustafsson vid vuxenpsykiatriska slutenvårdskliniken, NU-sjukvården. Foto: Sebastian LaMotte
– Inom psykiatrin handlar det inte om apparatur och teknisk utrustning. Här kan vi göra stor skillnad för våra patienter bara genom att använda oss själva som verktyg, säger Viktoria Skeie, bitr. verksamhetschef vid vuxenpsykiatriska slutenvårdskliniken, NU-sjukvården.

Den vuxenpsykiatriska slutenvården inom NU-sjukvården omfattar förutom allmänpsykiatri även rättspsykiatri. Hit kom Erika Gustafsson som relativt nyutexaminerad sjuksköterska. Sedan dess har det gått tolv år, ett val hon inte har ångrat.
– Det som fått mig att stanna kvar är främst patienterna och kollegorna. Här vårdar vi hela människan, inte bara sjukdomen. De långa vårdtiderna gör att vi lär känna våra patienter och kommer dem nära vilket innebär att vi, tillsammans med de stora resurser som rättspsykiatrin förfogar över, verkligen kan göra skillnad.
Även Johan Lööf, sjuksköterska vid den psykiatriska akutmottagningen och beroendeenheten på NÄL, bestämde sig tidigt för att satsa på psykiatrin.
– Jag examinerades för tolv år sedan och började min yrkesbana på en strokeenhet. Men jag har alltid varit intresserad av psykologi och sökte mig drygt ett år senare till psykiatrin.
Johan har arbetat på NÄL:s vuxenpsykiatriska klinik sedan 2008 och har under den tiden gjort några kortare avbrott för arbete i Norge.
– Det som fått mig att hela tiden återvända är att jag trivs med patientklientelet, kollegorna, den goda stämningen och arbetsmiljön. Verksamheten präglas av ett dynamiskt teamarbete där alla medarbetare är lika viktiga, oavsett uppgift. Här har jag yrkesmässigt hittat hem.

Goda utvecklingsmöjligheter
Erika lyfter fram de goda utvecklingsmöjligheterna inom verksamheten.
– Jag började som vårdlagsansvarig sjuksköterska och är sedan fem år tillbaka ställföreträdande avdelningschef. Under de gångna åren har jag även, med stöd från regionen, utbildat mig till specialistsjuksköterska i psykiatri.
Viktoria flikar in att man inte behöver vara en erfaren sjuksköterska för att finna sig tillrätta inom psykiatrin.
– Tempot inom sjukvården är idag väldigt högt. Att komma hit som nyexaminerad kan ge en lugnare start och tid att landa i yrkesrollen.
Just nu är förberedelserna för bygget av ett nytt psykiatrihus på NÄL, som bland annat ska rymma all allmänpsykiatri och planeras stå färdigt 2022, i full gång. Rekryteringen har redan börjat.
– Har man ett intresse för psykiatri och vill jobba med stimulerande arbetsuppgifter tillsammans med trevliga kollegor i en god arbetsmiljö, då är det hit man ska söka sig, fastslår Viktoria.

NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och ett av Sveriges större länssjukhus. Här finns NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla Sjukhus med tillsammans 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård.

NU-sjukvården
Tel: 010-435 00 00
E-post: rekryteringsenheten.nu@vgregion.se
www.nusjukvarden.se
www.facebook.com/nusjukvarden