Givande och stimulerande att arbeta med barn

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nästan hälften av sjuksköterskorna skulle kunna tänka sig att arbeta inom barnsjukvården. De flesta anger att de tycker det är roligt, stimulerande och utvecklande att arbeta med barn, att man arbetar med hela familjen och att barnen är vår framtid.

I Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning svarade 43% av sjuksköterskorna att de kan tänka sig att arbeta inom barnsjukvården. De fick följdfrågan ”Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta inom barnsjukvården?”

Roligt och stimulerande
Över hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna angav att de skulle tycka att det var stimulerande och utmanande att arbeta med barnsjukvård. Barn ger energi tillbaka, även i svåra situationer och det ställer höga krav på personalen att fokusera och tänka i andra banor, vilket skulle ge en ny stimulans i arbetet.
Många av de tillfrågade sjuksköterskorna i undersökningen arbetar redan idag inom barnsjukvården. Svaren är entydiga: det är en fantastisk grupp att arbeta med. ”På ett barnsjukhus kan du vårda barn från 0 till 18 år på samma avdelning. Du kan ha cykeltävling i korridoren eller leka kurragömma.”
Ett fåtal har tidigare varit inom barnsjukvården och upplevde att det var psykiskt stressande, och valde därför att gå över till annan typ av sjukvård.

Möjlighet till bredare kompetens
Man menar att här krävs större fokus och noggrannhet då barn inte är lika verbala som vuxna. Det blir oerhört viktigt att kunna sätta sig in i patienternas känslor. Många kan tänka sig att arbeta inom barnsjukvården då det helt skiljer sig från det de gör idag. Att få ett ombyte i sin arbetssituation är för många en positiv utveckling. Flera önskar även att arbeta på barnavårdscentral eller inom skolhälsovården där stressen inte är lika stor och det finns möjlighet att arbeta enbart dagtid.

Arbetar med hela familjen
Här lyfter man fram vikten av att arbeta med hela familjen och inte bara patienten. Det är stimulerande, men även till stor hjälp för personalgruppen kring varje enskilt barn. ”Anhöriga tillåts vara mer delaktiga i vården och stöttar därför patienten vilket är gynnsamt för patienten, dem själva och personalen. Anhöriga är en stor resurs men används inte på samma sätt i vuxenvården.”

Barnen är vår framtid
Några av de tillfrågade vill arbeta med barnsjukvård då de anser att barnen är vår framtid och är en patientgrupp som är oerhört viktig. Man upplever att vården ofta är bättre planerad och att personal som jobbar där är mer engagerade i varje enskild patient. Det finns också mer resurser för underhållning och stimulans för patienterna.

Varför vill du arbeta inom barnsjukvården?
1. Roligt och stimulerande att arbeta med barn
2. Mest givande gruppen att arbeta med
3. Ombyte och bredare kompetens
4. Du arbetar med hela familjen
5. Barnen är vår framtid
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.