Återhämtning och reflektion på ordinarie arbetstid

Publicerad 21 mars 2019
Text: Annika Wihlborg

Maria Lachonius, sjuksköterska och projekt­ledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Maria Lachonius, sjuksköterska och projekt­ledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Nästan 9 av 10 sjuksköterskor anser att sjuksköterskor ska få tid till reflektion och återhämtning på ordinarie arbetstid. På Sahlgrenska universitetssjukhuset har man utvecklat en arbetsmodell där tid för återhämtning och reflektion kontinuerligt inkluderas i sjuksköterskornas schema.

– Att så många sjuksköterskor efterlyser tid för återhämtning och reflektion kan bero på att arbetstempot ofta är högt och arbetet är krävande. Samtidigt värdesätter många sjuksköterskor möjligheten till diskussioner med kollegor. Det bidrar även till den professionella utvecklingen och till att man behåller fokus på patienterna, säger Maria Lachonius, som varit sjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset i drygt trettio år, främst inom kardiologi. Hon har även varit vårdenhetschef, verksamhetsutvecklare samt biträdande verksamhetschef och är sedan 2018 projektledare för avdelning 21.

Minska personalomsättningen
Maria Lachonius leder en projektgrupp som under våren startar en ny bred internmedicinsk avdelning på Sahlgrenska. Där ska man tillämpa en arbetstidsmodell med schemalagd arbetstid för reflektion, återhämtning och utbildning.
– Vi har utvecklat den här arbetstidsmodellen för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö, minska personalomsättningen och vara en långsiktigt attraktiv arbetsgivare. Vi har hämtat inspiration från en magisteruppsats från Göteborgs universitet där man intervjuat sjuksköterskor om vilka faktorer som är viktiga för att skapa en god arbetsmiljö. Många rankade tid för återhämtning och reflektion högt. Bland nyutexaminerade sjuksköterskor var dessutom gapet mellan teoretisk och praktisk kompetens stort, säger Maria Lachonius.

Patientfria arbetsdagar
I arbetstidsmodellen schemalägger man två patientfria arbetsdagar under varje tioveckorsperiod. Då ska sjuksköterskorna kunna ägna sig åt utbildning, diskussioner med kollegor, fördjupning, studiebesök på andra vårdavdelningar eller liknande.
– Vi är övertygade om att schemalagd och regelbunden tid för återhämtning och reflektion bidrar till en god arbetsmiljö, vilket i sin tur motiverar fler sjuksköterskor att stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats och i yrket, säger Maria Lachonius.

Anser du att sjuksköterskor ska få tid för reflektion och återhämtning på ordinarie arbetstid?
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.