Brister i it-system fördröjer arbetet

Publicerad 21 mars 2019
Text: Annika Wihlborg

Madeleine Stark, enhetschef på enheten för vårdens digitalisering i Västra Götalandsregionen.
Madeleine Stark, enhetschef på enheten för vårdens digitalisering i Västra Götalandsregionen.
3 av 4 sjuksköterskor fördröjs i sitt arbete på grund av brister i it-system eller andra tekniska system. De gamla it-systemen måste bytas ut till system där all sjukvårdsinformation finns i samma system och är tillgänglig för de som behöver den.

– Det är sorgligt att så många sjuksköterskor fördröjs i sitt arbete på grund av it-systemen. Samtidigt är jag inte förvånad. En anledning till att siffran är så hög är förmodligen att många it-system i hälso- och sjukvården är gamla och behöver bytas ut. Ett annat skäl kan vara att it-systemen inte kommunicerar med varandra, så att man måste logga in i flera olika system varje gång, säger Madeleine Stark, enhetschef på enheten för vårdens digitalisering i Västra Götalandsregionen (VGR). Hon tog sjuksköterskeexamen 1999 och har sedan dess arbetat inom bland annat öppenvård, akutsjukvård och slutenvård, innan hon tog sig an sin första chefsroll för sju år sedan.

Fokus på verksamhetsutveckling
En avgörande faktor för att lyckas med hälso- och sjukvårdens digitalisering är, enligt Madeleine Stark, att utveckla systemen i nära samarbete med de som ska nyttja systemen. Hon betonar även vikten av att avsätta tid för att genomföra digitaliseringssatsningar och förankra dem hos medarbetarna.
– Tona ner fokus på digitalisering och fokusera istället på verksamhetsutveckling. Det är inte digitaliseringen i sig som ger effekt utan att vi använder den på ett bra sätt. Det är också viktigt att ha med patienterna i den här processen. De bör involveras hela vägen från start till mål, säger Madeleine Stark.

Gemensamt journalsystem
Västra Götalandsregionen ska ersätta stora delar av vårdens it-system med en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö, FVM, Framtidens Vårdinformationsmiljö. FVM är ett samarbete mellan VGR och de 49 kommunerna i Västra Götalandsregionen. Det övergripande målet är att all sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för de som behöver den, medarbetare och patienter. Ambitionen är bland annat att informationen ska följa vårdtagarens resa över vårdgivargränserna.
När Madeleine Stark talar med sjuksköterskor ute i den kliniska verksamheten framhåller de ofta just problem med att logga in i många olika system, vilket förstås tar mycket tid. Hon lyfter fram e-recept och journal via nätet som två framgångsrika digitaliseringssatsningar, med stor potential att utvecklas och göra ännu mer nytta för patienter och sjukvårdspersonal.

Fördröjs du i ditt arbete på grund av brister i it-system eller andra tekniska system?
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.