Presentation

Mölndal får ny medicinavdelning med nya arbetssätt

Publicerad 21 mars 2019

Nada Omeirat, vårdenhetschef för avd. 239 och Dragana Loncar, sjuksköterska på avd. 238 på Mölndals sjukhus. Foto: Patrik Bergenstav.
Nada Omeirat, vårdenhetschef för avd. 239 och Dragana Loncar, sjuksköterska på avd. 238 på Mölndals sjukhus. Foto: Patrik Bergenstav.

Medicin- och akutsjukvård på ett ”litet storsjukhus” – det är bästa miljön för att lära och utvecklas i jobbet. Mölndals sjukhus startar i år en ny medicinavdelning där sjuksköterskor får vara med och bygga upp verksamheten från grunden.

– Den nya avdelningen ska heta 237 och får 24 vårdplatser, men än så länge är inriktningen inte helt bestämd, säger Nada Omeirat, vårdenhetschef för avdelning 239 och medlem i en arbetsgrupp för nya arbetssätt på avdelning 237.
– På min avdelning arbetar vi med personcentrerad vård och det ska man göra på 237 också. Kanske även med omvärldsbevakning, alltså lärande genom egna studier eller besök på andra avdelningar, sjukhus eller i andra länder.
– Och de som söker sig hit får vara med och starta upp och komma med egna idéer, säger Nada Omeirat.
Hennes avdelning 239 blev utnämnd till Årets arbetsplats på Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) område 3 under 2018, för ett ”hälsoår” med bland annat gympa på jobbet och smoothies i stället för kakor.

Snabb karriär
Nada Omeirat är ett levande bevis för att det finns goda karriärmöjligheter på Mölndals sjukhus. Hon började jobba på medicin i Mölndal 2010 som undersköterska, samtidigt som hon läste till sjuksköterska. Efter examen 2013 började hon på avdelning 239, blev sektionsledare 2016 och i början av 2019 utnämndes hon till chef för avdelningen. En snabb karriär!
– Jag älskar min avdelning, det är världens bästa! Och jag trivs så bra på Mölndal, ett ganska litet sjukhus jämfört med Östra och Sahlgrenska, så det är väldigt familjärt här.
Nada har märkt att chefsjobbet kan vara tufft, men också mycket roligt.
– Jag har ju själv stått i både undersköterskans och sjuksköterskans skor, jag vet vad de går igenom och vad jag som chef behöver stötta dem i och förbättra.

Skiftar arbetsuppgifter
Nada konstaterar att medicinsjukvård är bästa startpunkten för nya sjuksköterskor.
– Inom medicin stöter man på nästan alla sjukdomar. Man lär sig otroligt mycket, på min avdelning har vi både stroke- och medicinsjukvård, vilket är unikt.
Hennes avdelning har också jobbat med workshifting, till exempel har sjuksköterskorna släppt en del dokumentationsarbete till undersköterskorna och avdelningens samordnare är numera en undersköterska.
– Alla professioner ska jobba på spetsen av sin kompetens, säger Nada Omeirat.
Hennes kollega Dragana Loncar började också som undersköterska på avdelning 239. Det var för sex år sedan. Efter sjuksköterskeexamen och jobb på flera ställen inom SU, bland annat psykiatrin, är hon idag sjuksköterska på 238, en medicin- och hjärtavdelning.

Studerar själv
– Vi har två platser med förhöjda vårdnivåer, för patienter som behöver andningsassistans och extra övervakning men inte är tillräckligt sjuka för IVA. Vi är enda avdelningen på Mölndal som har sådana platser, vilket gör att vi möter många olika sorters patienter som andra avdelningar inte klarar, utan skickar till oss, berättar Dragana Loncar.
– Vi har även blodgasapparater som sjuksköterskorna har hand om. Det är en arbetsplats där man utvecklas som sköterska och det är väldigt roligt.
Dragana studerar via jobbet, men också på egen hand, för att höja sin kompetens. Två kurser har hon läst på betald arbetstid: en översiktskurs om hjärta och lungor och en om akutsjukvård. Hon uppskattar att vidareutbildning är högt prioriterat och att stämningen är familjär och tillåtande.
–Mölndals sjukhus som helhet är en fantastisk arbetsplats. Här finns ett tätt samarbete mellan avdelningarna men också ett fantastiskt samarbete mellan alla professioner. Det är lätt att be vem som helst om hjälp, en väldigt tillåtande miljö!

Högt i tak
– Speciellt när jag var ny var det fantastiskt att komma till en arbetsplats där man inte känner sig i vägen, utan välkommen. Alla frågor är välkomna, alla vill lära ut och hjälpa dig, säger Dragana Loncar.
Hon får medhåll av sjuksköterskan Olof Robertsson, som lockades till Mölndals akutmottagning av en studiekompis 2016.
– Min erfarenhet är att alla nya är väldigt nöjda och känner sig väl mottagna. Så kände jag också; här är högt i tak, ingen blir dumförklarad och alla hjälper till för att lära upp de nya.
Olof jobbar på alla positioner på akuten, ibland som ledningssköterska, ofta i triagen. Och han uppskattar tempoväxlingarna mellan ”full gas” och perioder då det är lite lugnare.
– Det är hela tiden en ruljangs. Man stagnerar inte, utan det är nåt nytt hela tiden – det tycker jag är väldigt roligt!

Olof Robertsson, sjuksköterska på akutmottagning Mölndals sjukhus. Foto: Patrik Bergenstav
Olof Robertsson, sjuksköterska på akutmottagning Mölndals sjukhus.
Foto: Patrik Bergenstav

Sjuksköterska inriktning natt – utvecklas med oss inom akutsjukvård!

Sjuksköterska – vill du bli vår nya kollega på Akutmottagningen Mölndal?

Sjuksköterska – vill du vara med och starta en ny vårdavdelning?

Medicin och akutsjukvård, Mölndals sjukhus
Medicin och akutsjukvård på Mölndals sjukhus, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).
Inom VO Medicin och akutsjukvård bedrivs såväl akut som planerad öppen- och slutenvård inom det internmedicinska fältet. Vi har ett dygnet runt-öppet akutintag, där vi förutom medicinska åkommor även hanterar all ortopedisk akutsjukvård i Göteborg.
Vårdavdelningarna har inriktning mot akut allmän internmedicin med specialisering inom kardiologi, gastroenterologi och stroke. På medicinmottagningen bedrivs teamspecialiserad öppenvård och endoskopier. Kardiologiska utredningar görs på hjärtlab.

Enheter:
Akutmottagning Mölndal
Allmänteam
Avd. 236
Avd. 238
Avd. 239
Diabetesteam
Dietistteam
Endoskopienheten Mölndal
Forskningsenheten
Hjärtlaboratorium
Hjärtmottagning Mölndal
Mag- och tarmmottagning Mölndal
Medicinmottagning Mölndal
Medicinsk administration
Specialistläkarsektionen
Underläkarsektionen
Antal anställda totalt: Drygt 300
Antal sjuksköterskor: Cirka 125

Kontaktperson:
Jerker Persson, verksamhetschef
Tel: 031-343 08 90
E-post: jerker.persson@vgregion.se
www.sahlgrenska.se

Mölndals sjukhus logotype